Pages

Guerilla oglašavanje kao nekonvencionalna kreativna strategija oglašavanja
Guerilla oglašavanje kao nekonvencionalna kreativna strategija oglašavanja
Antonia Primorac
Guerilla marketing je alternativna strategija oglašavanja koja, za razliku od tradicionalnih medija, koristi nekonvencionalne metode oglašavanja kako bi se približio svojoj ciljnoj javnosti i prodao određeni proizvod ili uslugu. Prednost gerilskog oglašavanja leži u niskim troškovima, a snaga u volji i velikoj kreativnosti gerilskih oglašivača. Guerilla oglašavanje svojim nekonvencionalnim metodama nastoji privući pozornost svoje publike tako da ju iznenadi, šokira, inspirira te...
Identitet, imidž i promocija Irske iz perspektive hrvatskih useljenika
Identitet, imidž i promocija Irske iz perspektive hrvatskih useljenika
Tatjana Kostić
Rad se bavi proučavanjem i razumijevanjem sastavnica prepoznatljivoga irskog identiteta kroz povijest do danas te istraživanjem koje su od istih najznačajnije u stvaranju i održavanju pozitivnoga imidža Iraca i Irske u Hrvatskoj i svijetu te na koje načine ova zemlja upravlja vlastitim nacionalnim identitetom. Irska je zemlja s bogatom poviješću, zemlja koja je prošla trnovit put do svog statusa danas – države s najbržim rastom gospodarstva u Europi, one koja teži prema punoj...
Image of women in the media
Image of women in the media
Ivona Ćubela
Mediji su postali sveobuhvatan, neizbježan dio naših života na koje imaju veliki utecaj. Nije upitno da mediji imaju svoje mnogobrojne pozitivne strane, ali također imaju mane i ozbiljne probleme, posebice u svojoj zastupljenosti i prikazu žena. U modernom društvu s brzim tempom života i novim medijskim tehnologijama, novine, časopisi, televizija i internet oblikuju odnos ravnopravnosti spolova i utječu na socijalno priznanje i vrijednost uloge žena u društvu. Iskrivljene slike i...
Imidž Milana Bandića među studentima grada Zagreba
Imidž Milana Bandića među studentima grada Zagreba
Ivana Bilić
Milan Bandić dugogodišnji je gradonačelnik grada Zagreba. Imidž Milana Bandića kao gradonačelnika već je neko vrijeme zanimljiva tema s obzirom da je preko 17 godina na čelu glavnog grada Hrvatske. Imidž definiramo kao cjelokupan dojam koji određena osoba ostavlja u javnosti, a identitet je usko povezan s imidžem jer predstavlja ono što zapravo određena osoba jest, dok imidž je ono što želi biti, tj. ono što prezentira pred javnosti. Upravljanje političkim ugledom vrlo...
Imidž hrvatskog turizma iz perspektive stranih turista
Imidž hrvatskog turizma iz perspektive stranih turista
Ivan Zelić
Sagledavanje pozicije hrvatskog turizma na međunarodnoj razini predstavlja ključni elemenat u razvoju Hrvatske kao turističke destinacije. Turizam zahtijeva interdisciplinarno istraživanje svih elemenata društvenog života koji su, odnosno mogu biti povezani s turizmom. Republika Hrvatska postala je jedna od zemalja koje svoj imidž velikim dijelom temelje na turizmu. U suvremeno vrijeme konkurencija među turističkim destinacijama neprestano raste, a imidž pojedine zemlje je bitna...
Importance of communication in football: Comparative analysis of domestic and foreign key communication aspects
Importance of communication in football: Comparative analysis of domestic and foreign key communication aspects
Dino Premilovac
Communication is one of the most important parts in football because it is what keeps the fans interested. Three parts of the communication process are most relevant and will be analysed in the paper – media, fans and sport organisation. The three can be interpreted as any communication channel: media representing the transition medium, fans representing the receiver and sport organisation representing the transmitter. The domestic channel will be compared with foreign, most developed...
Influenceri kao poželjna ekstenzija tradicionalnim odnosima s javnošću
Influenceri kao poželjna ekstenzija tradicionalnim odnosima s javnošću
Ivana Karlić
Ovaj rad tematizira, prvo u kontekstu ranih komunikacijskih teorija, a zatim i suvremenih analiza osobnog utjecaja, položaj influencera u okvirima tradicionalnih medija i u kolikoj je mjeri taj položaj analogan onome koji zauzimaju u novim medijima. Povijesni pregled prate različite definicije influencera kao i teorije koje naglašavaju njihovu važnost u priopćavanju informacija i oblikovanju mišljenja onih na koje utječu. U suvremeno doba influenceri su prepoznati kao važni...
Influenceri na društvenim mrežama
Influenceri na društvenim mrežama
Leonora Tomaš
Društvene mreže početkom 21. stoljeća su tradicionalne medije poput televizije, novina i radija bacile u drugi plan. Sve više i više korisnika svakodnevno se priključuju različitim društvenim mrežama. Promocija i marketing sele fokus na digitalne medije koji su cjenovno prihvatljiviji. Obzirom na navedeno, javlja se skupina ljudi koja gradeći vlastiti brend na društvenim mrežama postaje značajna prilikom oglašavanja proizvoda i usluga različitih kompanija – influenceri. Na...
Influenceri na društvenim mrežama
Influenceri na društvenim mrežama
Morena Devčić
Društvene su mreže uvelike promijenile način na koji se kreira javno mišljenje. Važnu ulogu u tome imaju influenceri koji su nositelji velikih promjena u svijetu marketinga. Influencer marketing postao je moćni alat kojim se brendovi i proizvodi pozicioniraju na tržištu i predstavlja način za brzo ostvarivanje marketinških ciljeva. Globalno je prepoznata vrijednost influencer marketing jer takva vrsta marketinga nadmašuje promotivne aktivnosti putem tradicionalnih medija kao što...
Interna komunikacija kao jedan od alata motivacije zaposlenika
Interna komunikacija kao jedan od alata motivacije zaposlenika
Petra Sliško
Komunikacija je važna u svakom aspektu života, pa tako i u poslovnom svijetu. Komunikacija među zaposlenicima zove se interna komunikacija. Motivacija radnika u današnje vrijeme smatra se jednim od glavnih razloga za dobro ili loše izvršavanje radnih zadataka u cjelokupnom poslovanju tvrtke. Cilj motiviranja zaposlenika je potaknuti ih da se oni sami zauzmu za ostvarivanje ciljeva tvrtke. Kako motivacija nije osobna karakteristika, na nju se može utjecati ponašanjem nadređenog. Tema...
Interna komunikacija u HBOR-u
Interna komunikacija u HBOR-u
Andrej Tolušić
U radu će se obraditi i prikazati osnove internog komuniciranja u organizacijama. Interna komunikacija često se uspoređuje s mrežom koje drži organizacijske jedinice na okupu. Interna komunikacija, ako nije kvalitetna, postaje opasnom prijetnjom organizaciji koja ju može rastaviti na dijelove. Dobra ili loša komunikacija bitno utječe na organizacijsku učinkovitost. Razlozi internog komuniciranja su brojni. Komuniciranje je način izbjegavanja i smanjivanja moguće nesigurnosti i...
Interno komuniciranje na primjeru Zagrebačkog holdinga
Interno komuniciranje na primjeru Zagrebačkog holdinga
Marina Stašević
Unutarnja komunikacija jedna je od najvažnijih snaga organizacije. Interne komunikacije su vrlo moćan alat za pružanje organizacijskih performansi i izravno utječu na financijske rezultate organizacije. Korporacijsko upravljanje koristi interne komunikacije kao vrlo važan alat za implementaciju strategije korporacije u svakodnevne operacije. Učinkovita interna komunikacija pomaže stvoriti pozitivnu percepciju o organizaciji i omogućiti zaposlenicima da temeljito razumiju strategiju...

Pages