Pages

Uloga društvenih mreža u upravljanju odnosima s klijentima u malim i srednje velikim poduzećima
Uloga društvenih mreža u upravljanju odnosima s klijentima u malim i srednje velikim poduzećima
Antonio Blažević
Društvene mreže postale su neizostavno sredstvo komunikacije poduzeća s klijentima, a u posljednje vrijeme i sastavni dio svakodnevnog poslovanja brojnih poduzeća. Njihova uloga u upravljanju odnosima s klijentima postala je vrlo važna iz razloga što poduzeća na ovaj način pobliže upoznaju svoje klijente, vide njihova kretanja, želje, interese i potrebe. Objavama klijenata putem Interneta poduzeća rangiraju i/ili modificiraju vlastiti koncept poslovanja i uspješnije upravljaju...
Uloga i značaj društvenih mreža u političkim kampanjama
Uloga i značaj društvenih mreža u političkim kampanjama
Tea Škrlec
Društvene su mreže komunikacijska platforma koju svakodnevno koriste ljudi diljem svijeta. Najpopularnija društvena mreža na svijetu jest Facebook, s više od milijardu korisnika. Društvene su mreže omogućile lakšu i direktniju komunikaciju između političara i birača, a paralelno s su time omogućile i političarima jednostavniju segmentaciju biračkog tijela. Osim klasičnih medija koji se koriste u kampanji poput radija i televizije, društvene su mreže komunikaciju proširile...
Uloga interne komunikacije i motivacije u organizaciji
Uloga interne komunikacije i motivacije u organizaciji
Sanja Pavičić
Interna komunikacija obuhvaća sve komunikacijske i informacijske aktivnosti između članova organizacije. Ključnu javnost u organizacijama čine menadžment i zaposlenici. Svijest o tome da uspjeh organizacije ovisi prvenstveno o ljudima koji u njoj rade pridonijela je da zaposlenici jasnije prepoznaju svoju ulogu i zadatke u razvoju organizacije. Rad za organizaciju u kojoj se uspjeh ne mjeri samo profitom sam po sebi podiže moral i osjećaj opće koristi i odgovornosti za njezine...
Uloga interne komunikacije u realizaciji projekta Politehnika 2025
Uloga interne komunikacije u realizaciji projekta Politehnika 2025
Sara Slamić Tarade
Tema ovog diplomskog rada analiza je uloge i važnosti interne komunikacije u vidljivosti projekta „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području specijalističkih studija politehnike – Politehnika 2025“. Nositelj projekta je Tehničko veleučilište u Zagrebu čija je djelatnost provedba politehničkih studijskih programa. U ovom diplomskom radu analizirana je učinkovitost i...
Uloga kriznog komuniciranja tijekom financijske krize. Primjer: Lehman Brothers Holdings Inc. 2007./2008.
Uloga kriznog komuniciranja tijekom financijske krize. Primjer: Lehman Brothers Holdings Inc. 2007./2008.
Igor Šlosar
Odnosi s javnošću danas označavaju cijeli skup djelatnosti. Iznimno je bitno jasno i precizno definirati sam pojam te shvatiti njegovo značenje. Organizacije su spoznale važnu ulogu koju ispunjavanju odnosi s javnošću. Korporativni element odnosa s javnošću prisutan je unutar organizacija te se bavi čitavim spektrom aktivnosti koje su organizaciji neophodne za poslovanje. Etički aspekti odnosa s javnošću prisutni su tijekom cjelokupnog poslovanja te prilikom svake odluke koji...
Uloga marketinga u jačanju korejskog pop fenomena
Uloga marketinga u jačanju korejskog pop fenomena
Kristina Kušić
K-pop industrija dio je „Korejskog vala“, također zvanog i „Hallyu wave“, koji je započeo širiti svoj utjecaj još 90-tih godina, kada su k-pop zvijezde kakve ih danas poznajemo počele dominirati glazbenom scenom Južne Koreje. Mnogi teoretičari istočno azijskih studija bili su iznenađeni valom popularnosti koji je Hallyu doživio, jer nakon ogromnog uspjeha korejskih drama kao što su bile Jewel in the Palace i Winter Sonata, ljudi su mislili da će korejski val polako...
Uloga masovnih medija u odgoju i obrazovanju
Uloga masovnih medija u odgoju i obrazovanju
Andreja Čavlović
Možemo sa sigurnošću reći da su masovni mediji neizostavan dio naših života jer preko njih dobivamo sve informacije o svijetu. Gotovo ne možemo zamisliti život bez korištenja medija jer oni nas educiraju, zabavijaju i šire naše spoznaje. Masovni mediji postali su vrlo važan čimbenik u obrazovanju i odgoju. Korištenjem medija, djeca i mladi itekako stvaraju dojmove i mišljenja, formiraju stavove i vrijednosti, i to još od najranije dobi. Kod mladih postoji naočigled visoka...
Uloga odnosa s javnošću u djelovanju neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj
Uloga odnosa s javnošću u djelovanju neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj
Sandra Drljo
Kada se pojedinac ponaša društveno odgovorno, ponaša se moralno i vođen je savješću. Razvoj društvene odgovornosti tekao je postepeno. Društveno odgovorni pojedinci oduvijek su bili prihvaćeni i važni u društvu. Danas uživaju veću popularnost jer imaju mogućnost rješavanja društvenih problema. Primaran cilj neprofitnog sektora jest pružanje usluga društvu bez ostvarivanja profita. Iako takve organizacije financira vlada i privatno poduzetništvo, profit se ne...
Uloga političkog marketinga u kreiranju imidža političara
Uloga političkog marketinga u kreiranju imidža političara
Neven Ratko
Ovaj rad govori o ulozi političkog marketinga u kreiranju imidža političara i političkih stranaka. Politički marketing kroz svoje definicije pojedinih autora pokazuje da ima široku primjenu, ne samo u političkom komuniciranju već i u drugim znanstvenim, informacijskim i ekonomskim disciplinama. Politička komunikacija je neizostavni dio političkog marketinga. Iz komunikacije koja je obrađena kroz dva izborna ciklusa, vidljivo je da postoje različiti načini obračanja prema...
Uloga strateških odnosa s javnošću u realizaciji kapitalnih državnih projekata
Uloga strateških odnosa s javnošću u realizaciji kapitalnih državnih projekata
Matej Zovkić
Strateški odnosi s javnošću predstavljaju temelj komunikacije s ciljnim javnostima prilikom realizacije kapitalnih državnih projekata. Analizirajući komunikacijsku strategiju LNG terminala Krk uočeno je da korištenje strateških komunikacijskih kanala omogućuje točnu i pravovremenu objavu informacija te onemogućuje stvaranje kriznih komunikacijskih situacija. Strateško planiranje predstavlja ključ uspjeha u odnosu ulagač-država-ciljni dionik i usmjerava javnost u pozitivnom...
Uloga tiskanih medija u praćenju bolonjskog procesa
Uloga tiskanih medija u praćenju bolonjskog procesa
Vedran Podkrajšek
Zanimanje javnosti za znanstvene teme oduvijek postoji, međutim njihov prikaz u medijima je dosta loš. Krivnju za takvo stanje snose i znanstvenici i novinari. Znanstvenici jer imaju loše komunikacijske vještine, a novinari, većina njih, jer imaju nedovoljno znanja i pripreme o znanstvenim temama o kojima izvještavaju (Juračić, 2011: 19). Bolonjski proces je najvažnija reforma visokoškolskog sustava u Republici Hrvatskoj od njezinog osamostaljenja. U ovom radu želi se pokazati je...
Uloga zviždača u Republici Hrvatskoj
Uloga zviždača u Republici Hrvatskoj
Monika Alilović
Za svaku organizaciju pojava osoba koje prijavljuju nelegalnih radnji, tzv. „zviždača“, je nepoželjna pojava koja često eskalira do kriznih situacija. Zviždači o uočenim nepravilnostima često izvješćuju subjekte i institucije izvan organizacije kao što su financijska policija, novinari, zastupnici i drugi te su stoga korisni kako za organizaciju tako i za samo društvo. Njihova zaštita bila je, i još uvijek jest, predmet istraživanja i izvješća različitih međunarodnih...

Pages