Pages

Etnički stereotipi u medijima
Etnički stereotipi u medijima
Ivana Bilić
Stereotipi i predrasude izokrenuta su mišljenja o određenim pojavama ili osobama. Vrlo često se generaliziraju te se kao takvi šire velikom brzinom. Istraživanja pokazuju da su predrasude i stereotipi često prisutni i u medijima (Kanižaj, 2006). Među njima osobito se ističu etnički stereotipi. Kako su mediji ti koji obliku javno mnijenje, oni trebaju djelovati i na suzbijanju stereotipa. Podrobnim izvještavanjem o manjinama ruše se dugogodišnji stereotipi. Sama razina...
Geopolitički interesi velikih sila i izbjeglička kriza
Geopolitički interesi velikih sila i izbjeglička kriza
Marta Takahashi
Rad ne sadrži sažetak.
Imidž Milana Bandića među studentima grada Zagreba
Imidž Milana Bandića među studentima grada Zagreba
Ivana Bilić
Milan Bandić dugogodišnji je gradonačelnik grada Zagreba. Imidž Milana Bandića kao gradonačelnika već je neko vrijeme zanimljiva tema s obzirom da je preko 17 godina na čelu glavnog grada Hrvatske. Imidž definiramo kao cjelokupan dojam koji određena osoba ostavlja u javnosti, a identitet je usko povezan s imidžem jer predstavlja ono što zapravo određena osoba jest, dok imidž je ono što želi biti, tj. ono što prezentira pred javnosti. Upravljanje političkim ugledom vrlo...
Imidž hrvatskog turizma iz perspektive stranih turista
Imidž hrvatskog turizma iz perspektive stranih turista
Ivan Zelić
Sagledavanje pozicije hrvatskog turizma na međunarodnoj razini predstavlja ključni elemenat u razvoju Hrvatske kao turističke destinacije. Turizam zahtijeva interdisciplinarno istraživanje svih elemenata društvenog života koji su, odnosno mogu biti povezani s turizmom. Republika Hrvatska postala je jedna od zemalja koje svoj imidž velikim dijelom temelje na turizmu. U suvremeno vrijeme konkurencija među turističkim destinacijama neprestano raste, a imidž pojedine zemlje je bitna...
Importance of communication in football: Comparative analysis of domestic and foreign key communication aspects
Importance of communication in football: Comparative analysis of domestic and foreign key communication aspects
Dino Premilovac
Communication is one of the most important parts in football because it is what keeps the fans interested. Three parts of the communication process are most relevant and will be analysed in the paper – media, fans and sport organisation. The three can be interpreted as any communication channel: media representing the transition medium, fans representing the receiver and sport organisation representing the transmitter. The domestic channel will be compared with foreign, most developed...
Interna komunikacija kao jedan od alata motivacije zaposlenika
Interna komunikacija kao jedan od alata motivacije zaposlenika
Petra Sliško
Komunikacija je važna u svakom aspektu života, pa tako i u poslovnom svijetu. Komunikacija među zaposlenicima zove se interna komunikacija. Motivacija radnika u današnje vrijeme smatra se jednim od glavnih razloga za dobro ili loše izvršavanje radnih zadataka u cjelokupnom poslovanju tvrtke. Cilj motiviranja zaposlenika je potaknuti ih da se oni sami zauzmu za ostvarivanje ciljeva tvrtke. Kako motivacija nije osobna karakteristika, na nju se može utjecati ponašanjem nadređenog. Tema...
Interna komunikacija u HBOR-u
Interna komunikacija u HBOR-u
Andrej Tolušić
U radu će se obraditi i prikazati osnove internog komuniciranja u organizacijama. Interna komunikacija često se uspoređuje s mrežom koje drži organizacijske jedinice na okupu. Interna komunikacija, ako nije kvalitetna, postaje opasnom prijetnjom organizaciji koja ju može rastaviti na dijelove. Dobra ili loša komunikacija bitno utječe na organizacijsku učinkovitost. Razlozi internog komuniciranja su brojni. Komuniciranje je način izbjegavanja i smanjivanja moguće nesigurnosti i...
Interno komuniciranje na primjeru Zagrebačkog holdinga
Interno komuniciranje na primjeru Zagrebačkog holdinga
Marina Stašević
Unutarnja komunikacija jedna je od najvažnijih snaga organizacije. Interne komunikacije su vrlo moćan alat za pružanje organizacijskih performansi i izravno utječu na financijske rezultate organizacije. Korporacijsko upravljanje koristi interne komunikacije kao vrlo važan alat za implementaciju strategije korporacije u svakodnevne operacije. Učinkovita interna komunikacija pomaže stvoriti pozitivnu percepciju o organizaciji i omogućiti zaposlenicima da temeljito razumiju strategiju...
Ispravno oblikovanje etičkih vrijednosti i stavova u medijima
Ispravno oblikovanje etičkih vrijednosti i stavova u medijima
Kristina Čorak
Novinari kao kreatori javnog mišljenja imaju veliku odgovornost prema medijskim korisnicima stoga je vrlo važno znati ispravno oblikovati i odaslati određeni sadržaj u medijski prostor. Novinar mora pravodobno izvijestiti o određenoj temi, a sama informacija mora biti točna i provjerena. Izvor je ključan i on uvijek mora biti vjerodostojan. Odgovornost novinara odražava se u mogućnosti da medijski korisnici krivo protumače određenu informaciju jer je ona tako objašnjenja u...
Istraživačko novinarstvo u suvremenom društvu
Istraživačko novinarstvo u suvremenom društvu
Lucija Franić
Ovaj rad se bavi temom istraživačkog novinarstva u suvremenom društvu. Rad pokušava iznijeti pozitivne karakteristike istraživačkog novinarstva te na koji način ono doprinosi današnjoj demokraciji. Istraživačko novinarstvo postojalo je već u doba Charlesa Dickensa, za kojeg danas smatramo da je bio autor fikcijskih romana i ako se bavio problemima tadašnjeg engleskog društva, a njegovi se radovi mogu obilježiti kao početak istraživačkog novinarstva. Istraživačko...
Izazovi državnih odnosa s javnošću i javne diplomacije Republike Hrvatske
Izazovi državnih odnosa s javnošću i javne diplomacije Republike Hrvatske
Tijana Radić
Posao diplomacije je promicati i štititi interese svoje zemlje te održavati dobre odnose s ostalim međunarodnim subjektima. Kada ta diplomacija djeluje prema javnosti i programira informacije kako bi utjecala na stavove i mišljenja javnosti u drugim državama, s ciljem da promovira i nametne vlastite nacionalne interese i ciljeve drugima, tada je riječ o javnoj diplomaciji čije područje nisu samo strana tržišta i javnosti nego i komuniciranje ideja vanjske politike s domaćim...
Izazovi korporativnog komuniciranja farmaceutske industrije
Izazovi korporativnog komuniciranja farmaceutske industrije
Eva Zeidan
Implementirajući nove tehnologije u farmaceutskoj industriji, omogućen je brži pronalazak novih lijekova što je rezultiralo smanjenjem smrtnosti i produženjem životnog vijeka. Korporativno komuniciranje pruža mogućnost povezivanja interne i eksterne komunikacije te pravovremeno pružanje važnih informacija svim dionicima. Važnost korporativnoga komuniciranja naglašena je i u području društveno odgovornog poslovanja organizacije u vlastitom okruženju. Rad analizira korporativnu...

Pages