Pages

Eko-etno selo na Braču kao holistička oaza za turizam novog doba u Hrvatskoj
Eko-etno selo na Braču kao holistička oaza za turizam novog doba u Hrvatskoj
Gorana Lokner
Ulaskom u EU, Hrvatska ulazi u proces transformacije u turizmu u kojem proizvodi i usluge, osnovni turistički proizvodi, više nisu dovoljni. Globalizacija donosi nove paradigme. Jedna od njih je ekonomija iskustva i doživljaja koja se fokusira na pružanje visoke vrijednosti za turista te visokog profita za kreatora tog istog iskustva. Turizam posebnih interesa bazira se na kreativnosti, kombinira nasljeđe i kulturu te uključuje i turiste i lokalnu zajednicu u razvoj...
Ekonomski i psiho-sociološki aspekti pojma brend i procesa rebrandinga
Ekonomski i psiho-sociološki aspekti pojma brend i procesa rebrandinga
Dora Starčević
Ovaj rad analizira teorijski aspekt problematike ekonomskih i psiho-socioloških komponenti od kojih je sazdan brend. Iz teorijskog ugla obrađen je brend kroz definiciju samog pojma te popratnih pojmova koji se usko vežu uz njega. Pojmovno je određen brend, identitet, imidž i ugled. Kroz teorijski prikaz povijesti brenda obrađen je tijek razvoja ovog pojma. Ekonomski i psiho-sociološki elementi obrađeni su kroz znanstvene modele i primjere provedenih istraživanja. Rad se također...
Elektroničko nasilje na društvenim mrežama
Elektroničko nasilje na društvenim mrežama
Petra Knez
Bez komunikacije ne mogu postojati organizacije. Svaki ljudski čin predstavlja, na određeni način, komunikaciju, stoga i ne komuniciranje predstavlja oblik komuniciranja. Učinkovita komunikacija je osnova za razvoj interne organizacije, ali i ključan faktor za postojanje u neizvjesnoj okolini, stoga je komunikacija važan čimbenik kako u ponašanju menadžera, tako i u funkcioniranju cijelog organizacijskog sustava. U organizacijama se poslovna komunikacija realizira unutar i izvan nje...
Engleske riječi u odnosima s javnošću
Engleske riječi u odnosima s javnošću
Zoran Kulušić-Neral
Stručnjaci za odnose s javnošću sa svojim znanjem, vještinama i iskustvom komuniciranja s ciljnim javnostima, uveliko mogu doprinijeti što potpunijem razumijevanju poruka i objava za javnost. Većina stručnjaka i djelatnika za odnose s javnošću svjesni su na koji način mogu poboljšati razumljivost njihovih poruka od strane različitih ciljnih javnosti. To su pokazale i tri ankete provedene za ovaj rad, a u svrhu dokazivanja utjecaja korištenja engleskih riječi u objavama za...
Etika i društvena odgovornost poslovanja
Etika i društvena odgovornost poslovanja
Angela Glavan
U ovome radu se promatra značaj etike i društveno odgovornog poslovanja u odnosima s javnošću kod poduzeća. Pri tome se ispituju temeljne odrednice etike i značaj poslovne etike kroz teorijsku i praktičnu primjenu, zatim se ispituje značaj društveno odgovornog poslovanja i primjene etičkih kodeksa u poslovnom procesu kao i praktična primjena etike u odnosima s javnošću. Poseban naglasak se pri tome stavlja na promjene koje se događaju posljednjih godina pri percepciji odnosa s...
Etika u e-sportu
Etika u e-sportu
Fran Popović
Ovaj rad bavi se etikom u e-sportu. Na početku rada prikazana je kratka povijest e-sporta, razvoj i današnje stanje e-sporta. Nakon toga analizirat će se etičke probleme u e-sportu, pravila ponašanja na internetu i fair play. Rad analizira etičke probleme specifične za e-sport, a na kraju se bavi slučajem teške povrede etike u e-sportu, namještanjem utakmice momčadi iBUYPOWER, reakcijom javnosti, posljedicama varanja i načinom na koji su se igrači morali iskupiti zajednici.
Etički aspekti uloge medija i njihov utjecaj na mlade
Etički aspekti uloge medija i njihov utjecaj na mlade
Ines Majetić
Rad tematizira etičke aspekte uloge medija i njihov utjecaj na mlade s naglaskom na medijsko društvo, nastalo kao posljedica naglog širenja različitih vrsta medija. U radu se pokušava odgovoriti na pitanje kako naučiti mlade živjeti ugodnim suživotom s medijima i ne dopustiti im da mediji njima zavladaju. Prvi dio rada bavi se pitanjem utjecaja medija na društvo. U razmatranju toga pitanja susrećemo se i s brojnim negativnim utjecajima na društvo, posebno mlade i djecu. Nastavak...
Etnički stereotipi u medijima
Etnički stereotipi u medijima
Ivana Bilić
Stereotipi i predrasude izokrenuta su mišljenja o određenim pojavama ili osobama. Vrlo često se generaliziraju te se kao takvi šire velikom brzinom. Istraživanja pokazuju da su predrasude i stereotipi često prisutni i u medijima (Kanižaj, 2006). Među njima osobito se ističu etnički stereotipi. Kako su mediji ti koji obliku javno mnijenje, oni trebaju djelovati i na suzbijanju stereotipa. Podrobnim izvještavanjem o manjinama ruše se dugogodišnji stereotipi. Sama razina...
Funkcije i razlike društveno odgovornog poslovanja u javnom i privatnom sektoru
Funkcije i razlike društveno odgovornog poslovanja u javnom i privatnom sektoru
Ivanka Kunštić
Snaga koncepta društveno odgovornog poslovanja ogleda se u predanosti poduzeća da ostvarujući ekonomske ciljeve usklađuje svoje poslovanje s potrebama društva u najširem smislu, u odnosima s dionicima postupa etično i odgovorno, izražavajući pritom svoju socijalnu odgovornost i dobrovoljnost. U radu se analizira primjena i provedba društveno odgovornog poslovanja u odabranim poslovnim organizacijama javnog i privatnog sektora. Odnosi s dionicima analizirani su kroz područja i...
Geopolitički interesi velikih sila i izbjeglička kriza
Geopolitički interesi velikih sila i izbjeglička kriza
Marta Takahashi
Rad ne sadrži sažetak.
Gestikulacija kao oblik neverbalne komunikacije
Gestikulacija kao oblik neverbalne komunikacije
Gorana Popović
Tijekom razgovora s drugom osobom ne govore samo riječi već čitavo tijelo. Naime, neverbalnom komunikacijom prenosimo više nego samim riječima. „S obzirom na to da osobe često nisu svjesne da komuniciraju i neverbalno, govor tijela i ostali neverbalni signali su iskreniji od same verbalne komunikacije tj. onoga što čovjek govori.“ (Navarro, 2010: 17) Važan dio neverbalne komunikacije čine geste koje se mogu definirati kao pokret udova ili tijela kojim se izražava neka misao...

Pages