Pages

Krizno komuniciranje u zrakoplovnoj industriji
Krizno komuniciranje u zrakoplovnoj industriji
Luka Negovetić
Sadašnje vrijeme je turbulentno, počevši od financijskih, naftnih te političkih kriza što potencijalno može poduzeća dovesti u kriznu situaciju, te poduzeća moraju izaći iz te krize na što bezbolniji način. Uz sve alate internog djelovanja u samoj krizi (otkazi, štednja, restrukturiranja, promjena strategije i ciljeva poslovanja), prema samoj javnosti može djelovati kriznim komuniciranjem. Kroz ovaj rad će se prikazati uloga tog komuniciranja u procesu upravljanja krizom kao...
Krizno komuniciranje u zrakoplovnoj industriji
Krizno komuniciranje u zrakoplovnoj industriji
Doris Mucak
Zrakoplovna industrija pripada sektoru koji je najosjetljiviji na krize, gdje primjerice pad zrakoplova, otkazivanje letova uslijed štrajka zaposlenika te nezadovoljstvo kabinskog i letačkog osoblja, koje predstavlja visoki rizik u sigurnosti putničkog prijevoza, snažno pogađa javnost i u tim slučajevima zauzima najčešće negativan medijski prostor u medijima. Djelotvorna komunikacija na relaciji menadžment - zaposlenici smatra se ključnim za stvaranje odnosa povjerenja, s obzirom...
Kršenje prava na privatnost djece u najčitanijim ženskim tjednicima
Kršenje prava na privatnost djece u najčitanijim ženskim tjednicima
Željka Medić
U doba globalizacije, mediji su dostupniji nego ikada i prisutni u svakodnevnom životu djece i mladeži. Oni sudjeluju u kreiranju javnog mišljenja i stvaranju percepcije onoga o čemu izvještavaju. Informativna uloga medija sve se više gubi pred naletom zabavnih sadržaja kojemu je jedini cilj privući što više korisnika u svrhu profita, a moralna i etička načela novinara poljuljana su pred pritiskom ekskluzive i trke da vijest objave prvi. Kršenje prava na privatnost djece u...
Manipulacija u odnosima s javnošću i utjecaj na suvremeno društvo
Manipulacija u odnosima s javnošću i utjecaj na suvremeno društvo
Tea Kolačko
Fenomen medijske manipulacije nije nova pojava. Već stari i antički spomenici mogu se smatrati svojevrsnim početkom medijske manipulacije jer su svojim prikazima kraljeve, vladare i vojskovođe predstavljali u povoljnijem svjetlu od realnog, pa čak i bliske bogovima. Stara literatura je također prepuna izmišljanja i pretjerivanja, rađenog u cilju da se naručitelja i sponzora predstavi boljim nego što on doista jest. U modernom dobu, uvođenjem općeg prava glasa i pojavom masovnih...
Marija Jurić Zagorka – prva hrvatska novinarka
Marija Jurić Zagorka – prva hrvatska novinarka
Azra Imamović Subošić
Marija Jurić Zagorka bila je prva hrvatska profesionalna novinarka. Unatoč teškom životu, u kojem nije dobila naobrazbu kakvu je željela, i unatoč tome što su ju od ranih dana opstruirali u želji za pisanjem, postigla je zavidnu karijeru na području novinarstva. Iako je njena prva i osnovna ljubav bila novinarstvo, Zagorka je izdala i veliki broj romana koji imaju važno značenje u hrvatskoj književnosti jer je Zagorka svojim romanima (koji su većinom povijesne tematike)...
Marketing i odnosi s javnošću glazbenih manifestacija na primjeru hip-hop jam-a
Marketing i odnosi s javnošću glazbenih manifestacija na primjeru hip-hop jam-a
Mihael Klaić
U ovom radu opisuju se uloge marketinga i odnosa s javnošću glazbene manifestacije na području hip-hop jam-a. Najprije ću prikazati povijest samih odnosa s javnošću, prikazat ću što u suvremenom svijetu znače društvene mreže i što sve velike tvrtke, ali i javne osobe, mogu postići kako bi komunicirale sa svojim ključnim javnostima. Navesti ću osnovne i svakodnevno korištene alate i tehnike, ali više ću se bazirati na društvenu mrežu Facebook pošto je u današnje vrijeme...
Marketing i odnosi s javnošću u kulturi - Zagrebačka filharmonija
Marketing i odnosi s javnošću u kulturi - Zagrebačka filharmonija
Mirjana Ljubičić
Ovaj rad se bavi marketingom i odnosima s javnošću u kulturi na primjeru Zagrebačke filharmonije. U radu će se izložiti osnovni teorijski pojmovi marketinga i odnosa s javnošću u kulturi. Nadalje, iznijet će se neki primjeri marketinških alata Zagrebačke filharmonije te prikazati koliko je potrebna i korisna uporaba marketinga u kulturnim ustanovama.
Medijska propaganda Njemačke u drugom svjetskom ratu
Medijska propaganda Njemačke u drugom svjetskom ratu
Anđa Pašalić Stašek
Rad tematizira medijsku propagandu Njemačke u Drugome svjetskom ratu s naglaskom na medije koji su korišteni u svrhu širenja propagandnih poruka. Prvi dio rada bavi se određenjem pojma „propagande“, karakteristikama nositelja propagandne poruke i temeljnim načelima propagande. U radu se pokušava odgovoriti na kojim obilježjima počiva Hitlerova propaganda te se analiziraju strateški elementi propagandnog djelovanja Josepha Goebbelsa. Nastavak rada opisuje opsežnu funkciju i...
Medijski imidž Zorana Milanovića
Medijski imidž Zorana Milanovića
Gorana Lokner
U ovom se radu govori o komunikacijskim problemima koje je Zoran Milanović imao u odnosu s biračima od kojih je tražio povjerenje na parlamentarnim izborima. Stil njegove političke retorike opterećen elitističkim diskursom i nejasnim izričajem kojega se moglo krivo tumačiti, pokazao se zbunjujućim podjednako i za tradicionalne birače njegove stranke i za ostale birače podijeljenog biračkog tijela u RH. U radu su analizirani načini Milanovićeve usmene komunikacije s primjerima...
Mobing kao oblik lošeg komuniciranja u organizaciji
Mobing kao oblik lošeg komuniciranja u organizaciji
Snježana Golubović
Kada se govori o organizaciji i zaposlenicima, problem koji u posljednje vrijeme postaje sve aktualniji je zlostavljanje na radnom mjestu, odnosno danas sve prisutnija riječ mobing. Taj koncept podrazumijeva da je osoba predmet konstantnog negativnog ponašanja jednog ili više pojedinaca u kraćem ili dužem vremenskom razdoblju. Ovaj problem zaslužuje posebnu pažnju, obzirom da mobing postaje dio organizacijske kulture i utječe na uspješnost poslovanja. Mete zlostavljanja su...
Mogućnosti razvoja ruralnog turizma Imotske krajine
Mogućnosti razvoja ruralnog turizma Imotske krajine
Mijo Milas
Ovaj je rad cjelina sačinjena od nekoliko međusobno povezanih dijelova. Nakon uvodnog dijela razrađeni su ciljevi I problemi istraživanja, izvori podataka te su opisane metode istraživanja. Rad definira ruralni razvoj i sve njegove oblike te prikazuje stanje ruralnog turizma Republike Hrvatske, stanje ruralnog turizma Imotske krajine te potencijalne mogućnosti temeljene na postojećim iIi potencijalnim turističko iskoristivim resursima. Glavni dio rada je prijedlog novog turističkog...

Pages