Pages

Prve modeme Olimpijske igre
Prve modeme Olimpijske igre
Stjepan Pukanić
Završni rad „Prve modeme Olimpijske igre“ daje povijesni pregled Olimpijskih igara, od njihovog nastajanja u antičkoj Grčkoj pa do održavanja prvih modernih igara u Ateni 1896. U radu se prikazuje djelovanje fřancuskog humanista baruna Pierrea de Coubertina čijom su zaslugom Olimpijske igre ponovno oživjele krajem 19. stoljeća. Posebno su istaknuta njegova nastojanja i želja o zajedništvu među narodima, kao i želja o natjecanju svjetske mladosti na sportskom polju. Olimpijske...
Razvoj komunikacijske prakse u sustavu zagrebačkog javnog prijevoza
Razvoj komunikacijske prakse u sustavu zagrebačkog javnog prijevoza
Tomislav Jurić
Odnosi s javnošću Zagrebačkog električnog tramvaja, javnog prijevoznika u Zagrebu, prema dostupnim podacima traju čak i od vremena prije njegovog pravnog utemeljenja. U ovom preglednom radu promatra se razvoj komunikacijske prakse Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), kao neizostavnog društvenog čimbenika, s internom i eksternom javnošću. Obuhvaćeni su nekadašnji trendovi u odnosima s javnošću, korištenje komunikacijskih alata i tehnika, primjena novih tehnologija u...
Sloboda medija kao temelj novinarskog izvještavanja
Sloboda medija kao temelj novinarskog izvještavanja
Andrea Jović
Mediji su sastavni dio svakodnevnog života koji svojim sadržajem utječu na oblikovanje javnog mijenja i percepciju konzumenata medijskog sadržaja. Da bi mediji mogli kvalitetno obnašati svoju funkciju, oni moraju biti nezavisni, nepristrani, slobodni od bilo kakvog utjecaja i zaštićeni. Iz završnog rada izvodi se zaključak da se kao jedan od najvećih ugrožavatelja slobode medija pokazao politički utjecaj. Zbog svoje uloge nadzora vlasti, mediji se konstantno nalaze pod...
Socijalni, komunikološki i etički aspekti brenda
Socijalni, komunikološki i etički aspekti brenda
Iva Popović
Ovaj rad bavi se brendovima i njihovim socijalnim, komunikološkim i etičkim aspektima. Započinje s definicijom tržišta i opisom na koji način tržište funkcionira i kako su se u njemu razvili brendovi. Dalje se bavi načinom na koji brendovi komuniciraju s potrošačima i načinima uvjeravanja i stvaranja slike društva koja pogoduje prodaji. Osim komunikološkog utjecaja, rad se bavi i etičkim utjecajem i načinom na koji se zbog razvoja brendova i marketinga krše osnovna ljudska...
Strategija odnosa s javnošću Hrvatske turističke zajednice za razdoblje 2017. - 2022.
Strategija odnosa s javnošću Hrvatske turističke zajednice za razdoblje 2017. - 2022.
Marina Šimun
Hrvatska turistička zajednica je nacionalna turistička organizacija osnovana prije 25 godina s ciljem aktivne promidžbe Republike Hrvatske kao turističke destinacije. Nastavno na činjenicu da Hrvatska turistička zajednica nema definiranu i dostupnu Strategiju odnosa s javnošću, poseban doprinos posvećen je kreiranju Strategije odnosa s javnošću Hrvatske turističke zajednice i definiranju ciljnih javnosti. Strategija se oslanja na četiri ključne teze koje u radu tek treba...
Strategija zakonodavnog lobiranja na primjeru izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira
Strategija zakonodavnog lobiranja na primjeru izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira
Luka Vojvodić
Cilj je ovog rada na primjeru izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira dati doprinos boljem razumijevanju strategija zakonodavnog lobiranja, ali i podizanju svijesti o važnoj ulozi koju zakonodavno lobiranje i općenito komunikacija s državnim tijelima može imati u svakodnevnom radu praktičara odnosa s javnošću u Hrvatskoj. Definiranjem pojma lobiranja, lobista te razradom vrsta lobiranja nastoji se dati širi uvod temu rada. Sve ranije definirane pojmove ponovno...
Suživot novinarstva i odnosa s javnošću
Suživot novinarstva i odnosa s javnošću
Renata Sopek
U modernom svijetu, mediji su nezaobilazni. Predstavljaju jedan od glavnih izvora informacija. No, potreba za informacijom nezuastavljivo raste. Od svojih početaka, kada je služilo kritičkom informiranju javnosti, novinarstvo je došlo do toga da većinu vijesti koje se objavljuju u medijima preuzima od PR službi. Jer je vremena za istraživanje, sve manje. Službe odnosa s javnošću imaju cilj stvaranja pozitivnih odnosa organizacije i njezinih javnosti, pri čemu se često koriste...
Uloga društvenih medija u audiovizualnoj komunikaciji terorističkih organizacija: IRA i ETA
Uloga društvenih medija u audiovizualnoj komunikaciji terorističkih organizacija: IRA i ETA
Tomislav Berišić
Irska republikanska armija (IRA) i Euskadi Ta Askatasuna (ETA) dvije su najstarije europske terorističke organizacije koje su aktivne već više od pola stoljeća. Riječ je o organizacijama koje se nasilnim i političkim putem bore za neovisnost svojih regija: ETA za neovisnost Baskije od Španjolske, IRA za odvojenje Sjeverne Irske od Ujedinjenog Kraljevstva i ujedinjenje s Republikom Irskom. U novije doba internet je postao jedna od najdinamičnijih platformi na kojoj razne...
Uloga društvenih mreža u brendiranju modne industrije
Uloga društvenih mreža u brendiranju modne industrije
Viktorija Kadežabek
Tiskane informacije posljednjih godina doživljavaju pravu poslovnu krizu i to zato što su korisnici sada zainteresiraniji za interaktivne medije nego li one tradicionalne. Tu spoznaju potvrđuju i modne marke, kako visoke tako i brze mode te svoje proizvode promoviraju putem društvenih mreža preko kojih dopiru do većeg broja ljudi nego ikada prije. Proizvodi modne industrije, kao i modne marke, postaju sve dostupniji, a društvene mreže omogućile su dostupnost informacija koje su...

Pages