Pages

Advent u Zagrebu - manifestacija u funkciji razvoja i promocije destinacije
Advent u Zagrebu - manifestacija u funkciji razvoja i promocije destinacije
Vlatka Vužić
Turizam je najvažnija grana gospodarstva Hrvatske i pokretač razvoja brojnih njenih regija. Masovni turizam potisnut je razvojem brojnih selektivnih oblika turizma od kojih je jedan od najpopularnijih „city break“ turizam. „Travel Industry Dictionary“ ovaj vid turizma definira kao kratki odmor u urbanim destinacijama koji uključuje smještaj i prijevoz (Travel Industry Dictionary, 2017.) Taj pojam može obuhvatiti najširi spektar ostalih oblika turizma koje destinacija razvija, a...
Analiza sadržaja na interaktivnim online medijima
Analiza sadržaja na interaktivnim online medijima
Blanka Tomašić
Ovaj diplomski rad bavi se prikazom subjekata bankarske industrije – šest banaka u Hrvatskoj: HAAB, RBA, PBZ, ZABA, ERSTE i SG-SB kroz analizu sadržaja njihova pojavljivanja/zastupljenosti u interaktivnim online medijima i na društvenim mrežama – Facebooku, Twitteru, internetskim forumima i internetskim portalima – u rujnu 2015. godine. Za razdoblje analize medijskog sadržaja odabran je rujan 2015. s obzirom na to da se radi o najnovijim dostupnim podacima u početku izrade rada i...
Budućnost priopćenja za medije kao tehnike odnosa s javnošću
Budućnost priopćenja za medije kao tehnike odnosa s javnošću
Marko Ćustić
Priopćenje za tisak, ili medijsko priopćenje, se jedva promijenilo u formatu otkako ga je 1906. godine izumio Ivy Ledbetter Lee. Namjera ovog rada jest da se istraži kako rastuća važnost društvenih medija i postepeno propadanje tradicionalnih medija utječu na praksu i predviđanja hrvatskih praktičara odnosa s javnošću u odnosu na priopćenje za medije kao tehnike odnosa s javnošću. Autor rada u istraživanje ulazi s hipotezom kako su praktičari odnosa s javnošću mišljenja da...
Djelotvornost lobiranja u Europskom parlamentu – analiza stajališta hrvatskih zastupnika
Djelotvornost lobiranja u Europskom parlamentu – analiza stajališta hrvatskih zastupnika
Goran Bračić
Lobiranje se u suvremenim demokracijama smatra legitimnim zagovaranjem interesa i nastojanjem da se ostvari utjecaj na donošenje odluka tijela javne vlasti. S ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, za veliki broj zainteresiranih dionika iz civilnog društva i poslovnog sektora otvorilo se potpuno novo okruženje za lobiranje koje iziskuje proaktivno djelovanje u višerazinskom, dinamičnom procesu oblikovanja europskih javnih politika. Zbog njegove nezaobilazne uloge u zakonodavnim procesima na...
Društvene mreže kao neizbježan alat komunikacije unutar glazbene industrije
Društvene mreže kao neizbježan alat komunikacije unutar glazbene industrije
Sarah Monika Kišberi
Konstantnim pojavljivanjem novih društvenih mreža, kao i pojavljivanje dodatnih platformi za komunikaciju, postalo je jasno da taj fenomen nije samo modni trend, već je sadašnjost i budućnost komunikacije. Već na samom početku razvoja društvenih mreža to je prepoznao veliki broj glazbenika. Snažna digitalna prisutnost danas je neophodna kako bi glazbenici postali uspješni. U ovom se radu opisuju društvene mreže kao neizbježan alat komunikacije unutar glazbene industrije. U...
Društvene mreže kao osnovni komunikacijski alat u suvremenim odnosima s javnošću
Društvene mreže kao osnovni komunikacijski alat u suvremenim odnosima s javnošću
Sandra Crnek
Završni rad „Društvene mreže kao osnovni komunikacijski alat u suvremenim odnosima s javnošću“ bavi se jednim od možda najzanimljivijih komunikacijskih alatia i njihovom primjenom u suvremenim odnosima s javnošću – društvenim mrežama. Nakon kratkog povijesnog pregleda razvoja odnosa s javnošću, rad donosi prikaz tradicionalnih alata i tehnika, a potom slijedi osvrt na utjecaj suvremenih tehnologija na odnose s javnošću i teorijski pregled najčešće korištenih...
Etnički stereotipi u medijima
Etnički stereotipi u medijima
Ivana Bilić
Stereotipi i predrasude izokrenuta su mišljenja o određenim pojavama ili osobama. Vrlo često se generaliziraju te se kao takvi šire velikom brzinom. Istraživanja pokazuju da su predrasude i stereotipi često prisutni i u medijima (Kanižaj, 2006). Među njima osobito se ističu etnički stereotipi. Kako su mediji ti koji obliku javno mnijenje, oni trebaju djelovati i na suzbijanju stereotipa. Podrobnim izvještavanjem o manjinama ruše se dugogodišnji stereotipi. Sama razina...
Geopolitički interesi velikih sila i izbjeglička kriza
Geopolitički interesi velikih sila i izbjeglička kriza
Marta Takahashi
Rad ne sadrži sažetak.
Imidž hrvatskog turizma iz perspektive stranih turista
Imidž hrvatskog turizma iz perspektive stranih turista
Ivan Zelić
Sagledavanje pozicije hrvatskog turizma na međunarodnoj razini predstavlja ključni elemenat u razvoju Hrvatske kao turističke destinacije. Turizam zahtijeva interdisciplinarno istraživanje svih elemenata društvenog života koji su, odnosno mogu biti povezani s turizmom. Republika Hrvatska postala je jedna od zemalja koje svoj imidž velikim dijelom temelje na turizmu. U suvremeno vrijeme konkurencija među turističkim destinacijama neprestano raste, a imidž pojedine zemlje je bitna...
Interna komunikacija kao jedan od alata motivacije zaposlenika
Interna komunikacija kao jedan od alata motivacije zaposlenika
Petra Sliško
Komunikacija je važna u svakom aspektu života, pa tako i u poslovnom svijetu. Komunikacija među zaposlenicima zove se interna komunikacija. Motivacija radnika u današnje vrijeme smatra se jednim od glavnih razloga za dobro ili loše izvršavanje radnih zadataka u cjelokupnom poslovanju tvrtke. Cilj motiviranja zaposlenika je potaknuti ih da se oni sami zauzmu za ostvarivanje ciljeva tvrtke. Kako motivacija nije osobna karakteristika, na nju se može utjecati ponašanjem nadređenog. Tema...

Pages