Pages

 Analiza digitalnih marketinških aktivnosti Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
Analiza digitalnih marketinških aktivnosti Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
Sven Šams
Cilj rada je analizirati digitalne marketinške aktivnosti turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, te analizirati utjecaj digitalnog marketinga na odabir turističke destinacije. Razvoj turizma prati razne oblike tehnologija te je stoga potrebno na što bolji način implementirati i digitalne marketinške aktivnosti spomenutog sektora. Analizom digitalnih kanala i oglašavanja može se detaljno analizirati koliko i na koji su način su doprinijeli ukupnom oglašavanju neke...
Advent u Zagrebu - manifestacija u funkciji razvoja i promocije destinacije
Advent u Zagrebu - manifestacija u funkciji razvoja i promocije destinacije
Vlatka Vužić
Turizam je najvažnija grana gospodarstva Hrvatske i pokretač razvoja brojnih njenih regija. Masovni turizam potisnut je razvojem brojnih selektivnih oblika turizma od kojih je jedan od najpopularnijih „city break“ turizam. „Travel Industry Dictionary“ ovaj vid turizma definira kao kratki odmor u urbanim destinacijama koji uključuje smještaj i prijevoz (Travel Industry Dictionary, 2017.) Taj pojam može obuhvatiti najširi spektar ostalih oblika turizma koje destinacija razvija, a...
Analiza javnog nastupa Stjepana Radića
Analiza javnog nastupa Stjepana Radića
Brigitte Berulec
Tema ovog završnog rada je Analiza javnog nastupa Stjepana Radića. Rad se prema sadržaju može podijeliti na dva osnovna dijela. U prvom dijelu izložit ću biografiju Stjepana Radića, odnosno njegovo djetinjstvo, mladost i školovanje, zatim njegovo političko djelovanje, pa sve do tragičnog atentata u Beogradu. Prvi dio rada bavi se i temeljnim odrednicama Radićevog viđenja života, političkih misli i dijela. U tom dijelu saznajemo kakvo je Radićevo viđenje društva i države,...
Analiza komunikacije Vlade Zorana Milanovića u 2015. – iz perspektive medija
Analiza komunikacije Vlade Zorana Milanovića u 2015. – iz perspektive medija
Maro Alavanja
Sva relevantna literatura navodi kako su najčešći politički akteri u razvijenim demokratskim društvima podijeljeni u tri skupine: političke organizacije, medije i građane. Uzimajući u obzir kako istraživanje političke komunikacije, točnije komunikacije neke vlasti prema medijima u Hrvatskoj nije istraženo na adekvatan način, ovaj rad analizira komunikaciju i otvorenost za suradnju Vlade Zorana Milanovića u 2015. iz perspektive jednog od navedenih političkih aktera - medija....
Analiza komunikacijskih aktivnosti i izvještavanja o kampanji ,,Hrvatska 365“ u hrvatskim medijima
Analiza komunikacijskih aktivnosti i izvještavanja o kampanji ,,Hrvatska 365“ u hrvatskim medijima
Martina Španjol
Turizam je jedan od najvažnijih pokretača razvoja gospodarstva u Hrvatskoj. Hrvatska ima dugu tradiciju bavljenja turizmom, koja seže još od sredine 19. stoljeća kada ,,raste interes za odmaranjem u primorskim mjestima koja svoju popularnost zasnivaju na zdravstvenim svojstvima morske vode“. (Petrić, 2006:11) Iz godine u godinu Hrvatska bilježi stalan rast broja noćenja i dolazaka, a prema podacima Ministarstva turizma u 2016. godini u Hrvatskoj je ostvareno 16,3 milijuna dolazaka...
Analiza sadržaja na interaktivnim online medijima
Analiza sadržaja na interaktivnim online medijima
Blanka Tomašić
Ovaj diplomski rad bavi se prikazom subjekata bankarske industrije – šest banaka u Hrvatskoj: HAAB, RBA, PBZ, ZABA, ERSTE i SG-SB kroz analizu sadržaja njihova pojavljivanja/zastupljenosti u interaktivnim online medijima i na društvenim mrežama – Facebooku, Twitteru, internetskim forumima i internetskim portalima – u rujnu 2015. godine. Za razdoblje analize medijskog sadržaja odabran je rujan 2015. s obzirom na to da se radi o najnovijim dostupnim podacima u početku izrade rada i...
Analiza upisnih kampanja u 2017. Godini na internetskim stranicama privatnih visokih škola u Hrvatskoj
Analiza upisnih kampanja u 2017. Godini na internetskim stranicama privatnih visokih škola u Hrvatskoj
Dajana Bošnjak
Obrazovanje se smatra jednim od najvažnijih životnih aspekata u društvu. Upravo zbog toga sva relevantna literatura navodi da su obrazovne institucije dužne reprezentativno i kvalitetno koristiti se odnosima s javnošću. Uzimajući u obzir stanje u obrazovanju, visoke privatne škole, kako bi se svrstale u kvalitetne obrazovne ustanove te kako bi osigurale svoj položaj uz državna sveučilišta, uz kvalitetan rad svakako moraju na adekvatan način upravljati komunikacijom prema...
Budućnost priopćenja za medije kao tehnike odnosa s javnošću
Budućnost priopćenja za medije kao tehnike odnosa s javnošću
Marko Ćustić
Priopćenje za tisak, ili medijsko priopćenje, se jedva promijenilo u formatu otkako ga je 1906. godine izumio Ivy Ledbetter Lee. Namjera ovog rada jest da se istraži kako rastuća važnost društvenih medija i postepeno propadanje tradicionalnih medija utječu na praksu i predviđanja hrvatskih praktičara odnosa s javnošću u odnosu na priopćenje za medije kao tehnike odnosa s javnošću. Autor rada u istraživanje ulazi s hipotezom kako su praktičari odnosa s javnošću mišljenja da...
Comparative analysis of presence and activity of selected higher education institutions on social networks
Comparative analysis of presence and activity of selected higher education institutions on social networks
Domagoj Bunčić
Diplomski rad Komparativna analiza prisutnosti i aktivnosti odabranih visokih škola i veleučilišta na društvenim mrežama bavit će se, kao što je i navedeno, s dvije odrednice uspjeha suvremene komunikacije – prisutnošću te aktivnošću na društvenim mrežama. Pri tome su odabrane četiri omiljene društvene mreže korisnika u Republici Hrvatskoj – Facebook, Twitter, YouTube i Instagram, koje privlače najveći broj korisnika i samim time imaju najveći utjecaj na populaciju...
Corporate Social Responsibility in a Global Organizational and National Context and Overall Positive Impact on Society
Corporate Social Responsibility in a Global Organizational and National Context and Overall Positive Impact on Society
Lucija Lidija Sandalj
Corporate Social Responsibility / Društveno odgovorno poslovanje je pojam koji je postao sastavni dio globalnog života. Pod različitim imenima i aktivnostima postoji kroz povijest i moglo bi se reći da seže do onog trenutka kada je čovjek poželio bolju sliku svijeta oko sebe. Zadnjih godina ta ideja je postala općenita društvena praksa i u mnogim poduzećima pametna strategija. Kako ističu Philip Kotler and Nancy Lee: "U posljednjem desetljeću, trendovi ukazuju na povećanje...
Digitalni politički marketing na primjeru predizborne kampanje Anke Mrak-Taritaš
Digitalni politički marketing na primjeru predizborne kampanje Anke Mrak-Taritaš
Ivana Bukna
Digitalna komunikacija smatra se relevantnim sredstvom političke komunikacije zbog svoje interaktivnosti, brzine, kombiniranja različitih medija te mogućnosti integriranja publika. Razvojem društvenih mreža kao sredstva suvremenog komuniciranja, na njima se očekivano počela razvijati i politička diskusija. Dosege i mogućnosti ovog medija, političari u Hrvatskoj s godinama sve više počinju prepoznavati i primjenjivati u praksi kroz svoje političke kampanje. Ovim radom utvrdilo...

Pages