Pages

Corporate Social Responsibility in a Global Organizational and National Context and Overall Positive Impact on Society
Corporate Social Responsibility in a Global Organizational and National Context and Overall Positive Impact on Society
Lucija Lidija Sandalj
Corporate Social Responsibility / Društveno odgovorno poslovanje je pojam koji je postao sastavni dio globalnog života. Pod različitim imenima i aktivnostima postoji kroz povijest i moglo bi se reći da seže do onog trenutka kada je čovjek poželio bolju sliku svijeta oko sebe. Zadnjih godina ta ideja je postala općenita društvena praksa i u mnogim poduzećima pametna strategija. Kako ističu Philip Kotler and Nancy Lee: "U posljednjem desetljeću, trendovi ukazuju na povećanje...
Digitalni politički marketing na primjeru predizborne kampanje Anke Mrak-Taritaš
Digitalni politički marketing na primjeru predizborne kampanje Anke Mrak-Taritaš
Ivana Bukna
Digitalna komunikacija smatra se relevantnim sredstvom političke komunikacije zbog svoje interaktivnosti, brzine, kombiniranja različitih medija te mogućnosti integriranja publika. Razvojem društvenih mreža kao sredstva suvremenog komuniciranja, na njima se očekivano počela razvijati i politička diskusija. Dosege i mogućnosti ovog medija, političari u Hrvatskoj s godinama sve više počinju prepoznavati i primjenjivati u praksi kroz svoje političke kampanje. Ovim radom utvrdilo...
Djelotvornost lobiranja u Europskom parlamentu – analiza stajališta hrvatskih zastupnika
Djelotvornost lobiranja u Europskom parlamentu – analiza stajališta hrvatskih zastupnika
Goran Bračić
Lobiranje se u suvremenim demokracijama smatra legitimnim zagovaranjem interesa i nastojanjem da se ostvari utjecaj na donošenje odluka tijela javne vlasti. S ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, za veliki broj zainteresiranih dionika iz civilnog društva i poslovnog sektora otvorilo se potpuno novo okruženje za lobiranje koje iziskuje proaktivno djelovanje u višerazinskom, dinamičnom procesu oblikovanja europskih javnih politika. Zbog njegove nezaobilazne uloge u zakonodavnim procesima na...
Društvene mreže kao neizbježan alat komunikacije unutar glazbene industrije
Društvene mreže kao neizbježan alat komunikacije unutar glazbene industrije
Sarah Monika Kišberi
Konstantnim pojavljivanjem novih društvenih mreža, kao i pojavljivanje dodatnih platformi za komunikaciju, postalo je jasno da taj fenomen nije samo modni trend, već je sadašnjost i budućnost komunikacije. Već na samom početku razvoja društvenih mreža to je prepoznao veliki broj glazbenika. Snažna digitalna prisutnost danas je neophodna kako bi glazbenici postali uspješni. U ovom se radu opisuju društvene mreže kao neizbježan alat komunikacije unutar glazbene industrije. U...
Društvene mreže kao osnovni komunikacijski alat u suvremenim odnosima s javnošću
Društvene mreže kao osnovni komunikacijski alat u suvremenim odnosima s javnošću
Sandra Crnek
Završni rad „Društvene mreže kao osnovni komunikacijski alat u suvremenim odnosima s javnošću“ bavi se jednim od možda najzanimljivijih komunikacijskih alatia i njihovom primjenom u suvremenim odnosima s javnošću – društvenim mrežama. Nakon kratkog povijesnog pregleda razvoja odnosa s javnošću, rad donosi prikaz tradicionalnih alata i tehnika, a potom slijedi osvrt na utjecaj suvremenih tehnologija na odnose s javnošću i teorijski pregled najčešće korištenih...
Elektroničko nasilje na društvenim mrežama
Elektroničko nasilje na društvenim mrežama
Petra Knez
Bez komunikacije ne mogu postojati organizacije. Svaki ljudski čin predstavlja, na određeni način, komunikaciju, stoga i ne komuniciranje predstavlja oblik komuniciranja. Učinkovita komunikacija je osnova za razvoj interne organizacije, ali i ključan faktor za postojanje u neizvjesnoj okolini, stoga je komunikacija važan čimbenik kako u ponašanju menadžera, tako i u funkcioniranju cijelog organizacijskog sustava. U organizacijama se poslovna komunikacija realizira unutar i izvan nje...
Engleske riječi u odnosima s javnošću
Engleske riječi u odnosima s javnošću
Zoran Kulušić-Neral
Stručnjaci za odnose s javnošću sa svojim znanjem, vještinama i iskustvom komuniciranja s ciljnim javnostima, uveliko mogu doprinijeti što potpunijem razumijevanju poruka i objava za javnost. Većina stručnjaka i djelatnika za odnose s javnošću svjesni su na koji način mogu poboljšati razumljivost njihovih poruka od strane različitih ciljnih javnosti. To su pokazale i tri ankete provedene za ovaj rad, a u svrhu dokazivanja utjecaja korištenja engleskih riječi u objavama za...
Etika i društvena odgovornost poslovanja
Etika i društvena odgovornost poslovanja
Angela Glavan
U ovome radu se promatra značaj etike i društveno odgovornog poslovanja u odnosima s javnošću kod poduzeća. Pri tome se ispituju temeljne odrednice etike i značaj poslovne etike kroz teorijsku i praktičnu primjenu, zatim se ispituje značaj društveno odgovornog poslovanja i primjene etičkih kodeksa u poslovnom procesu kao i praktična primjena etike u odnosima s javnošću. Poseban naglasak se pri tome stavlja na promjene koje se događaju posljednjih godina pri percepciji odnosa s...
Etika u e-sportu
Etika u e-sportu
Fran Popović
Ovaj rad bavi se etikom u e-sportu. Na početku rada prikazana je kratka povijest e-sporta, razvoj i današnje stanje e-sporta. Nakon toga analizirat će se etičke probleme u e-sportu, pravila ponašanja na internetu i fair play. Rad analizira etičke probleme specifične za e-sport, a na kraju se bavi slučajem teške povrede etike u e-sportu, namještanjem utakmice momčadi iBUYPOWER, reakcijom javnosti, posljedicama varanja i načinom na koji su se igrači morali iskupiti zajednici.
Etički aspekti uloge medija i njihov utjecaj na mlade
Etički aspekti uloge medija i njihov utjecaj na mlade
Ines Majetić
Rad tematizira etičke aspekte uloge medija i njihov utjecaj na mlade s naglaskom na medijsko društvo, nastalo kao posljedica naglog širenja različitih vrsta medija. U radu se pokušava odgovoriti na pitanje kako naučiti mlade živjeti ugodnim suživotom s medijima i ne dopustiti im da mediji njima zavladaju. Prvi dio rada bavi se pitanjem utjecaja medija na društvo. U razmatranju toga pitanja susrećemo se i s brojnim negativnim utjecajima na društvo, posebno mlade i djecu. Nastavak...

Pages