Pages

Medijska propaganda Njemačke u drugom svjetskom ratu
Medijska propaganda Njemačke u drugom svjetskom ratu
Anđa Pašalić Stašek
Rad tematizira medijsku propagandu Njemačke u Drugome svjetskom ratu s naglaskom na medije koji su korišteni u svrhu širenja propagandnih poruka. Prvi dio rada bavi se određenjem pojma „propagande“, karakteristikama nositelja propagandne poruke i temeljnim načelima propagande. U radu se pokušava odgovoriti na kojim obilježjima počiva Hitlerova propaganda te se analiziraju strateški elementi propagandnog djelovanja Josepha Goebbelsa. Nastavak rada opisuje opsežnu funkciju i...
Medijski imidž Zorana Milanovića
Medijski imidž Zorana Milanovića
Gorana Lokner
U ovom se radu govori o komunikacijskim problemima koje je Zoran Milanović imao u odnosu s biračima od kojih je tražio povjerenje na parlamentarnim izborima. Stil njegove političke retorike opterećen elitističkim diskursom i nejasnim izričajem kojega se moglo krivo tumačiti, pokazao se zbunjujućim podjednako i za tradicionalne birače njegove stranke i za ostale birače podijeljenog biračkog tijela u RH. U radu su analizirani načini Milanovićeve usmene komunikacije s primjerima...
Mobing kao oblik lošeg komuniciranja u organizaciji
Mobing kao oblik lošeg komuniciranja u organizaciji
Snježana Golubović
Kada se govori o organizaciji i zaposlenicima, problem koji u posljednje vrijeme postaje sve aktualniji je zlostavljanje na radnom mjestu, odnosno danas sve prisutnija riječ mobing. Taj koncept podrazumijeva da je osoba predmet konstantnog negativnog ponašanja jednog ili više pojedinaca u kraćem ili dužem vremenskom razdoblju. Ovaj problem zaslužuje posebnu pažnju, obzirom da mobing postaje dio organizacijske kulture i utječe na uspješnost poslovanja. Mete zlostavljanja su...
Neverbalna komunikacija u različitim kulturama
Neverbalna komunikacija u različitim kulturama
Patricija Golubić
Kultura je moćna sila koja oblikuje način na koji vidimo svijet i stupamo u interakciju s njime. Komunikacija i kultura su dva uzajamno povezana pojma. Razumijevanje važnih kulturnih razlika u neverbalnom ponašanju pomaže pri razumijevanju znakova koji upućuju na stavove i vrijednosti koji stoje iza takvoga ponašanja. Neverbalna komunikacija često otkriva osnovne kulturne značajke. Osmjehivanje i rukovanje govore nam kako dotična kultura cijeni ljubaznost. Veza između neverbalne...
Neverbalna komunikacija u različitim kulturnim okruženjima
Neverbalna komunikacija u različitim kulturnim okruženjima
Teo Golub
Neverbalna komunikacija je temeljni dio komunikacijskog procesa u prijenosu poruke pridonosi boljem razumijevanju ljudi diljem svijeta te je visoko zastupljena u poslovnom svijetu. Zbog toga je razumijevanje elemenata neverbalne komunikacije od velike važnosti za bolje i lakše funkcioniranje u privatnom životu, bolje razumijevanje ljudi diljem svijeta i njihove kulture te pospješuje osobni rast i razvoj u poslovnoj sferi života. Rad nije napravljen uz istraživačke metode provedene...
Neverbalna komunikacija u različitim kulturnim okruženjima
Neverbalna komunikacija u različitim kulturnim okruženjima
Teo Golub
Neverbalna komunikacija je temeljni dio komunikacijskog procesa u prijenosu poruke, pridonosi boljem razumijevanju ljudi diljem svijeta te je visoko zastupljena u poslovnom svijetu. Zbog toga je razumijevanje elemenata neverbalne komunikacije od velike važnosti za bolje i lakše funkcioniranje u privatnom životu, bolje razumijevanje ljudi diljem svijeta i njihove kulture te pospješuje osobni rast i razvoj u poslovnoj sferi života. Rad nije napravljen uz istraživačke metode provedene na...
Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama
Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama
Tajana Acman
Neprofitne organizacije su organizacije kojima stjecanje profita nije u fokusu poslovanja. Međutim to ne znači da nisu poslovno i konkurentno orijentirane. Moraju biti izvan kontrole države u njihov način rada i djelovati po načelu etičnosti, transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti. Svaka neprofitna organizacija mora imati jasno iskazanu misiju i viziju. Za provođenje misije potrebni su im određeni resursi, ljudski i financijski kapital, odnosno da bi ostale na tržištu...
Odnosi s javnošću: organizacija prometa u mirovanju – primjer Zagrebparkinga
Odnosi s javnošću: organizacija prometa u mirovanju – primjer Zagrebparkinga
Gordana Čupić
Odnosi s javnošću kao multidisciplinarno područje svoj razvoj doživjeli su tijekom posljednjih pola stoljeća. Kroz povijest, njihov razvoj najčešće je prikazan kroz četiri Grunig-Huntova modela. Današnje suvremeno poslovanje ne može se zamisliti bez izgrađenih odnosa s javnošću. Ovaj rad analizira odnose s javnošću organizatora prometa u mirovanju Zagrebparkinga, podružnice Zagrebačkog holdinga d.o.o., modele i specifičnosti njegove komunikacije s okruženjem, dominantne...
Održivi razvoj otoka Paga za turizam novog doba
Održivi razvoj otoka Paga za turizam novog doba
Mia Igić
Povezanost turizma i održivog razvoja dovodi do pojma održivog turizma, odnosno turizma čiji se razvoj temelji na dugom roku te uspostavi poželjne ravnoteže fizičkog okoliša i prihvatnoga kapaciteta destinacije, očuvanju materijalne i nematerijalne baštine lokalne zajednice, a ujedno je dugoročno ekonomski održiv. Razvoj održivog turizma održava neprestan rast raznolikosti interesa za odmorom, relaksacijom i novim doživljajima u modernom društvu. Studijom slučaja otoka Paga...
Održivi razvoj turizma u Republici Hrvatskoj i uloga turoperatora u procesu
Održivi razvoj turizma u Republici Hrvatskoj i uloga turoperatora u procesu
Gabriela Kovačević
Održivi razvoj od iznimne je važnosti za turizam, ali i za cjelokupnu zajednicu. On predstavlja brigu za okoliš, gospodarstvo i društvo, tako da se što učinkovitije troše prirodni resursi. U posljednjih nekoliko godina čovjek sve više postaje svjestan činjenice da treba živjeti zdravo i ekološki razmišljati. Takav način življenja prenosi se i na turizam, pa se tako sve više cijene destinacije koje brinu o održivom razvoju. Održivi turizam u današnje je vrijeme odrednica...
Otočki turizam: put ka održivom razvoju
Otočki turizam: put ka održivom razvoju
Nera Zrno
U radu je opisan hrvatski otočni turizam koji krasi plaže, uvale, čisto more, bogata kulturno-povijesna baština i netaknuta priroda. Osim predivnih pridjeva koji stoje uz hrvatske otoke, važno je spomenuti problematiku stanovništva na otocima te samu problematiku otoka, odnosno njihove prednosti i mane. Sukladno tome bit će prikazana usporedba razvijenog otoka Hvara, sa ne toliko razvijenim Mljetom. U radu se ističe što otok Mljeta treba poboljšati kako bi postao turistički...

Pages