undergraduate thesis
Društvene mreže kao jedan od osnovnih komunikacijskih alata u korporativnom sektoru

Marijana Džolić (2017)
The Edward Bernays College of Communication Management
Department of Public Relations