Paginacija

Medijska propaganda Njemačke u drugom svjetskom ratu
Medijska propaganda Njemačke u drugom svjetskom ratu
Anđa Pašalić Stašek
Rad tematizira medijsku propagandu Njemačke u Drugome svjetskom ratu s naglaskom na medije koji su korišteni u svrhu širenja propagandnih poruka. Prvi dio rada bavi se određenjem pojma „propagande“, karakteristikama nositelja propagandne poruke i temeljnim načelima propagande. U radu se pokušava odgovoriti na kojim obilježjima počiva Hitlerova propaganda te se analiziraju strateški elementi propagandnog djelovanja Josepha Goebbelsa. Nastavak rada opisuje opsežnu funkciju i...
Medijski imidž Zorana Milanovića
Medijski imidž Zorana Milanovića
Gorana Lokner
U ovom se radu govori o komunikacijskim problemima koje je Zoran Milanović imao u odnosu s biračima od kojih je tražio povjerenje na parlamentarnim izborima. Stil njegove političke retorike opterećen elitističkim diskursom i nejasnim izričajem kojega se moglo krivo tumačiti, pokazao se zbunjujućim podjednako i za tradicionalne birače njegove stranke i za ostale birače podijeljenog biračkog tijela u RH. U radu su analizirani načini Milanovićeve usmene komunikacije s primjerima...
Mobing kao oblik lošeg komuniciranja u organizaciji
Mobing kao oblik lošeg komuniciranja u organizaciji
Snježana Golubović
Kada se govori o organizaciji i zaposlenicima, problem koji u posljednje vrijeme postaje sve aktualniji je zlostavljanje na radnom mjestu, odnosno danas sve prisutnija riječ mobing. Taj koncept podrazumijeva da je osoba predmet konstantnog negativnog ponašanja jednog ili više pojedinaca u kraćem ili dužem vremenskom razdoblju. Ovaj problem zaslužuje posebnu pažnju, obzirom da mobing postaje dio organizacijske kulture i utječe na uspješnost poslovanja. Mete zlostavljanja su...
Mogućnosti razvoja ruralnog turizma Imotske krajine
Mogućnosti razvoja ruralnog turizma Imotske krajine
Mijo Milas
Ovaj je rad cjelina sačinjena od nekoliko međusobno povezanih dijelova. Nakon uvodnog dijela razrađeni su ciljevi I problemi istraživanja, izvori podataka te su opisane metode istraživanja. Rad definira ruralni razvoj i sve njegove oblike te prikazuje stanje ruralnog turizma Republike Hrvatske, stanje ruralnog turizma Imotske krajine te potencijalne mogućnosti temeljene na postojećim iIi potencijalnim turističko iskoristivim resursima. Glavni dio rada je prijedlog novog turističkog...
Motivacijski govori
Motivacijski govori
Martina Deduš
Govori koji mogu motivirati, potaknuti promjene, promijeniti živote i izazvati željeni učinak nazivaju se rnotivacijski govori. Svima danas nedostaje motivacije, htjeli bismo nešto napraviti, promijeniti, no ne možemo zbog različitih razloga. Upravo tu važnu ulogu igraju motivacijski govornici koje ću predstaviti u ovom radu. Pokazat ću da svi motivacijski govornici imaju jasan cilj svojeg govora i poruke koje žele poslati svojim slušateljima. Svi motivacijski govornici kroz...
Nativno oglašavanje kao promotivna tehnika
Nativno oglašavanje kao promotivna tehnika
Ivan Joshi Tomić
lako nativno oglašavanje nije nova pojava, njegova masovna upotreba je tek u posljednjim godinama doživjela svoj veliki uzlet i to uz pomoć internetskih platformi koje omogućavaju brzu i masovnu komunikaciju s publikom. Svrha nativnih oglasa je da se integriraju u postojeće medijske sadržaje što znači da mogu poprimiti veliki broj oblika koji odgovaraju tim sadržajima. Zato je cilj ovog rada pokušati kroz pregled postojeće literature definirati pojam nativnog oglašavanja i...
Neverbalna komunikacija u različitim kulturama
Neverbalna komunikacija u različitim kulturama
Patricija Golubić
Kultura je moćna sila koja oblikuje način na koji vidimo svijet i stupamo u interakciju s njime. Komunikacija i kultura su dva uzajamno povezana pojma. Razumijevanje važnih kulturnih razlika u neverbalnom ponašanju pomaže pri razumijevanju znakova koji upućuju na stavove i vrijednosti koji stoje iza takvoga ponašanja. Neverbalna komunikacija često otkriva osnovne kulturne značajke. Osmjehivanje i rukovanje govore nam kako dotična kultura cijeni ljubaznost. Veza između neverbalne...
Neverbalna komunikacija u različitim kulturnim okruženjima
Neverbalna komunikacija u različitim kulturnim okruženjima
Teo Golub
Neverbalna komunikacija je temeljni dio komunikacijskog procesa u prijenosu poruke pridonosi boljem razumijevanju ljudi diljem svijeta te je visoko zastupljena u poslovnom svijetu. Zbog toga je razumijevanje elemenata neverbalne komunikacije od velike važnosti za bolje i lakše funkcioniranje u privatnom životu, bolje razumijevanje ljudi diljem svijeta i njihove kulture te pospješuje osobni rast i razvoj u poslovnoj sferi života. Rad nije napravljen uz istraživačke metode provedene...
Neverbalna komunikacija u različitim kulturnim okruženjima
Neverbalna komunikacija u različitim kulturnim okruženjima
Teo Golub
Neverbalna komunikacija je temeljni dio komunikacijskog procesa u prijenosu poruke, pridonosi boljem razumijevanju ljudi diljem svijeta te je visoko zastupljena u poslovnom svijetu. Zbog toga je razumijevanje elemenata neverbalne komunikacije od velike važnosti za bolje i lakše funkcioniranje u privatnom životu, bolje razumijevanje ljudi diljem svijeta i njihove kulture te pospješuje osobni rast i razvoj u poslovnoj sferi života. Rad nije napravljen uz istraživačke metode provedene na...
Novinarstvo i odnosi s javnošću
Novinarstvo i odnosi s javnošću
Plamenko Cvitić
Već desetljećima novinarstvo i odnosi s javnošću imaju isprepleten i blizak odnos. U mnogim agencijama za odnose s javnošću radi vrlo velik broj bivših novinara, a neke procjene sugeriraju da udio bivših novinara iii osoba s novinarskim znanjima doseže i do 70 posto u ukupnoj brojci djelatnika za odnose s javnošću. Zato se u ovom radu postavlja pitanje je li, odnosno u kojoj mjeri je novinarsko iskustvo preduvjet bavljenja odnosa s javnošću? Temeljem stavova ispitanih ...
Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama
Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama
Tajana Acman
Neprofitne organizacije su organizacije kojima stjecanje profita nije u fokusu poslovanja. Međutim to ne znači da nisu poslovno i konkurentno orijentirane. Moraju biti izvan kontrole države u njihov način rada i djelovati po načelu etičnosti, transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti. Svaka neprofitna organizacija mora imati jasno iskazanu misiju i viziju. Za provođenje misije potrebni su im određeni resursi, ljudski i financijski kapital, odnosno da bi ostale na tržištu...

Paginacija