Paginacija

Poštivanje Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima na primjerima internetskih portala dnevnih novina
Poštivanje Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima na primjerima internetskih portala dnevnih novina
Aleksandra Prgomet Bosanac
Ubrzani razvoj suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i novih medijskih platformi koje su ove tehnologije omogućile, nametnuo je potrebu prilagodbe medijskog zakonodavstva novim standardima izvještavanja. U stalnoj tržišnoj utakmici, koja nameće brzinu proizvodnje medijskih sadržaja, pravila i etičke smjernice struke više nisu dovoljne i postaju sve veći izazov redakcijama pri odabiru medijskih sadržaja koje će objaviti. Urednici su pritisnuti vlasničkim,...
Prepoznavanje znakova laganja kroz neverbalnu komunikaciju
Prepoznavanje znakova laganja kroz neverbalnu komunikaciju
Karla Šalić
Osnovna je funkcija jezika prenošenje ideja i misli, dok neverbalnom komunikacijom prenosimo emocionalna stanja i stavove. Glavni su kanali neverbalne komunikacije kontakt očima, izrazi lica, govor tijela, geste rukama i korištenje osobnog prostora. Što mozak misli, tijelo radi. Upravo zato neverbalni znakovi odaju ono što riječi pokušavaju sakriti. Neki jako dobro kontroliraju neverbalnu komunikaciju i odlično manipuliraju riječima, ali iskrene emocije uvijek se pokazuju na licu....
Preuranjeno medijsko osuđivanje ljudi na slučaju Milana Bandića
Preuranjeno medijsko osuđivanje ljudi na slučaju Milana Bandića
Ana Kolak Čada
Uloga medija je informirati javnost i plasirati informacije o događajima. Informacije koje do pojedinaca stižu putem medija utječu na percepciju javnosti i sudjeluju u oblikovanju stavova, no mediji često zaboravljaju na etičke i moralne obaveze te svojim objavama krše osnovna ljudska prava pritom ne razmišljajući na koji način to utječe na pojedince. Mediji često, primjerice, preuranjeno osuđuju ljude. Naime, iako zakoni jasno određuju gdje je granica zadiranja u privatnost,...
Prikaz žena u oglasima u dva najčitanija ženska tjednika
Prikaz žena u oglasima u dva najčitanija ženska tjednika
Gorana Jurčević
Današnja svrha medija ne predstavlja isključivo informiranje i zabavljanje gledatelja, čitatelja ili slušatelja, već mediji teže ostvarivanju dobiti koju im omogućuje prodaja oglašavačkog prostora. Mediji proizvode i održavaju stereotipe o ženama i muškarcima dajući im određene uloge u kojima žena najčešće predstavlja ljepoticu, seksualni objekt, kućanicu ili majku, dok se muškarcima pridaju uloge poslovnog čovjeka kod kojeg fizički izgled i godine ne poznaju...
Primjena društvenih mreža u korporativnim komunikacijama
Primjena društvenih mreža u korporativnim komunikacijama
Ivona Buljan Srb
Cilj ovoga rada jest da temeljem relevantne hrvatske i međunarodne literature obrazloži i dokaže važnost primjene društvenih mreža u korporativnoj komunikaciji. Za učinkovitiji opis primjene analizirana je online komunikacija na društvenim mrežama unutar pet korporacija: Croatia Airlines, INA, Lidl Hrvatska, Zagrebačka banka i Vipnet. Navedene korporacije odabrane su temeljem ukupnog broja korisnika na društvenim mrežama u razdoblju od 15. svibnja 2017. do 15. lipnja 2017....
Primjena integrirane marketinške komunikacije u kozmetičkoj industriji na primjeru Bobbi Brown
Primjena integrirane marketinške komunikacije u kozmetičkoj industriji na primjeru Bobbi Brown
Sara Ursić
Integriranom marketinškom komunikacijom brandovi danas uspijevaju lakše doći do traženih kupaca, komunicirati sa njima te ostvariti dvosmjernu komunikaciju. Kreiranje drugačijeg i novijeg branda je jedan od najvažnijih aspekata integrirane marketinške komunikacije. Brandovi danas pružaju mogućnost u definiranju slanja poruke, stvaranju reputacije, imidža te slike koja se pruža potrošačima putem komunikacijskih kanala. Jedan od brandova koji se ističe među ostalim brandovima...
Primjena teorije korporativnog komuniciranja na primjeru najuspješnijih hrvatskih tvrtki
Primjena teorije korporativnog komuniciranja na primjeru najuspješnijih hrvatskih tvrtki
Petra Savić
Komunikacija je jedan od elemenata bez kojih korporacija ne može opstati na tržištu. Za korporacije je važno da komuniciraju neprestano i pravovremeno sa svim dionicima. Na samome početku rada prikazan je teorijski pogled na korporativno komuniciranje koji uključuje: pojmovni i teorijski okvir korporativnog komuniciranja; teroriju korporativne komunikacije; pojmove povezane s korporativnom komunikacijom (ciljna skupina, dionik, javnosti i strukturiranje okruženja korporacije);...
Prve modeme Olimpijske igre
Prve modeme Olimpijske igre
Stjepan Pukanić
Završni rad „Prve modeme Olimpijske igre“ daje povijesni pregled Olimpijskih igara, od njihovog nastajanja u antičkoj Grčkoj pa do održavanja prvih modernih igara u Ateni 1896. U radu se prikazuje djelovanje fřancuskog humanista baruna Pierrea de Coubertina čijom su zaslugom Olimpijske igre ponovno oživjele krajem 19. stoljeća. Posebno su istaknuta njegova nastojanja i želja o zajedništvu među narodima, kao i želja o natjecanju svjetske mladosti na sportskom polju. Olimpijske...
Radio kao medij u Domovinskom ratu na primjeru Hrvatskog radija Vukovar
Radio kao medij u Domovinskom ratu na primjeru Hrvatskog radija Vukovar
Tomislav Sitar
U ovom radu pokušalo se ukazati na važnost medija u kriznim situacijama, u ovom slučaju lokalnih radio postaja, odnosno, Hrvatskog radija Vukovar u tn najteža ratna mjeseca dok je trajala okupacija grada. Rad opisuje elektroničke medije, njihov nastanak i razvoj, uspoređuje pozitivne i negativne strane pojedinih medija te ukazuje na pozitivne i negativne učinke koje elektronički mediji imaju na društvo u cijelosti. Nadalje, bavi se razvojem lokalnih radio postaja u Hrvatskoj,...
Razvoj komunikacijske prakse u sustavu zagrebačkog javnog prijevoza
Razvoj komunikacijske prakse u sustavu zagrebačkog javnog prijevoza
Tomislav Jurić
Odnosi s javnošću Zagrebačkog električnog tramvaja, javnog prijevoznika u Zagrebu, prema dostupnim podacima traju čak i od vremena prije njegovog pravnog utemeljenja. U ovom preglednom radu promatra se razvoj komunikacijske prakse Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), kao neizostavnog društvenog čimbenika, s internom i eksternom javnošću. Obuhvaćeni su nekadašnji trendovi u odnosima s javnošću, korištenje komunikacijskih alata i tehnika, primjena novih tehnologija u...
Sloboda medija kao temelj novinarskog izvještavanja
Sloboda medija kao temelj novinarskog izvještavanja
Andrea Jović
Mediji su sastavni dio svakodnevnog života koji svojim sadržajem utječu na oblikovanje javnog mijenja i percepciju konzumenata medijskog sadržaja. Da bi mediji mogli kvalitetno obnašati svoju funkciju, oni moraju biti nezavisni, nepristrani, slobodni od bilo kakvog utjecaja i zaštićeni. Iz završnog rada izvodi se zaključak da se kao jedan od najvećih ugrožavatelja slobode medija pokazao politički utjecaj. Zbog svoje uloge nadzora vlasti, mediji se konstantno nalaze pod...

Paginacija