specijalistički diplomski stručni
Krizno komuniciranje i utjecaj medija: slučaj Karlovačke pivovare

Lena Perdijić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću