Pages

 Analiza digitalnih marketinških aktivnosti Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
Analiza digitalnih marketinških aktivnosti Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
Sven Šams
Cilj rada je analizirati digitalne marketinške aktivnosti turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, te analizirati utjecaj digitalnog marketinga na odabir turističke destinacije. Razvoj turizma prati razne oblike tehnologija te je stoga potrebno na što bolji način implementirati i digitalne marketinške aktivnosti spomenutog sektora. Analizom digitalnih kanala i oglašavanja može se detaljno analizirati koliko i na koji su način su doprinijeli ukupnom oglašavanju neke...
Advent u Zagrebu - manifestacija u funkciji razvoja i promocije destinacije
Advent u Zagrebu - manifestacija u funkciji razvoja i promocije destinacije
Vlatka Vužić
Turizam je najvažnija grana gospodarstva Hrvatske i pokretač razvoja brojnih njenih regija. Masovni turizam potisnut je razvojem brojnih selektivnih oblika turizma od kojih je jedan od najpopularnijih „city break“ turizam. „Travel Industry Dictionary“ ovaj vid turizma definira kao kratki odmor u urbanim destinacijama koji uključuje smještaj i prijevoz (Travel Industry Dictionary, 2017.) Taj pojam može obuhvatiti najširi spektar ostalih oblika turizma koje destinacija razvija, a...
Analiza sadržaja na interaktivnim online medijima
Analiza sadržaja na interaktivnim online medijima
Blanka Tomašić
Ovaj diplomski rad bavi se prikazom subjekata bankarske industrije – šest banaka u Hrvatskoj: HAAB, RBA, PBZ, ZABA, ERSTE i SG-SB kroz analizu sadržaja njihova pojavljivanja/zastupljenosti u interaktivnim online medijima i na društvenim mrežama – Facebooku, Twitteru, internetskim forumima i internetskim portalima – u rujnu 2015. godine. Za razdoblje analize medijskog sadržaja odabran je rujan 2015. s obzirom na to da se radi o najnovijim dostupnim podacima u početku izrade rada i...
Budućnost priopćenja za medije kao tehnike odnosa s javnošću
Budućnost priopćenja za medije kao tehnike odnosa s javnošću
Marko Ćustić
Priopćenje za tisak, ili medijsko priopćenje, se jedva promijenilo u formatu otkako ga je 1906. godine izumio Ivy Ledbetter Lee. Namjera ovog rada jest da se istraži kako rastuća važnost društvenih medija i postepeno propadanje tradicionalnih medija utječu na praksu i predviđanja hrvatskih praktičara odnosa s javnošću u odnosu na priopćenje za medije kao tehnike odnosa s javnošću. Autor rada u istraživanje ulazi s hipotezom kako su praktičari odnosa s javnošću mišljenja da...
Djelotvornost lobiranja u Europskom parlamentu – analiza stajališta hrvatskih zastupnika
Djelotvornost lobiranja u Europskom parlamentu – analiza stajališta hrvatskih zastupnika
Goran Bračić
Lobiranje se u suvremenim demokracijama smatra legitimnim zagovaranjem interesa i nastojanjem da se ostvari utjecaj na donošenje odluka tijela javne vlasti. S ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, za veliki broj zainteresiranih dionika iz civilnog društva i poslovnog sektora otvorilo se potpuno novo okruženje za lobiranje koje iziskuje proaktivno djelovanje u višerazinskom, dinamičnom procesu oblikovanja europskih javnih politika. Zbog njegove nezaobilazne uloge u zakonodavnim procesima na...
Društvene mreže kao neizbježan alat komunikacije unutar glazbene industrije
Društvene mreže kao neizbježan alat komunikacije unutar glazbene industrije
Sarah Monika Kišberi
Konstantnim pojavljivanjem novih društvenih mreža, kao i pojavljivanje dodatnih platformi za komunikaciju, postalo je jasno da taj fenomen nije samo modni trend, već je sadašnjost i budućnost komunikacije. Već na samom početku razvoja društvenih mreža to je prepoznao veliki broj glazbenika. Snažna digitalna prisutnost danas je neophodna kako bi glazbenici postali uspješni. U ovom se radu opisuju društvene mreže kao neizbježan alat komunikacije unutar glazbene industrije. U...
Društvene mreže kao osnovni komunikacijski alat u suvremenim odnosima s javnošću
Društvene mreže kao osnovni komunikacijski alat u suvremenim odnosima s javnošću
Sandra Crnek
Završni rad „Društvene mreže kao osnovni komunikacijski alat u suvremenim odnosima s javnošću“ bavi se jednim od možda najzanimljivijih komunikacijskih alatia i njihovom primjenom u suvremenim odnosima s javnošću – društvenim mrežama. Nakon kratkog povijesnog pregleda razvoja odnosa s javnošću, rad donosi prikaz tradicionalnih alata i tehnika, a potom slijedi osvrt na utjecaj suvremenih tehnologija na odnose s javnošću i teorijski pregled najčešće korištenih...
Etika i društvena odgovornost poslovanja
Etika i društvena odgovornost poslovanja
Angela Glavan
U ovome radu se promatra značaj etike i društveno odgovornog poslovanja u odnosima s javnošću kod poduzeća. Pri tome se ispituju temeljne odrednice etike i značaj poslovne etike kroz teorijsku i praktičnu primjenu, zatim se ispituje značaj društveno odgovornog poslovanja i primjene etičkih kodeksa u poslovnom procesu kao i praktična primjena etike u odnosima s javnošću. Poseban naglasak se pri tome stavlja na promjene koje se događaju posljednjih godina pri percepciji odnosa s...
Etika u e-sportu
Etika u e-sportu
Fran Popović
Ovaj rad bavi se etikom u e-sportu. Na početku rada prikazana je kratka povijest e-sporta, razvoj i današnje stanje e-sporta. Nakon toga analizirat će se etičke probleme u e-sportu, pravila ponašanja na internetu i fair play. Rad analizira etičke probleme specifične za e-sport, a na kraju se bavi slučajem teške povrede etike u e-sportu, namještanjem utakmice momčadi iBUYPOWER, reakcijom javnosti, posljedicama varanja i načinom na koji su se igrači morali iskupiti zajednici.
Etički aspekti uloge medija i njihov utjecaj na mlade
Etički aspekti uloge medija i njihov utjecaj na mlade
Ines Majetić
Rad tematizira etičke aspekte uloge medija i njihov utjecaj na mlade s naglaskom na medijsko društvo, nastalo kao posljedica naglog širenja različitih vrsta medija. U radu se pokušava odgovoriti na pitanje kako naučiti mlade živjeti ugodnim suživotom s medijima i ne dopustiti im da mediji njima zavladaju. Prvi dio rada bavi se pitanjem utjecaja medija na društvo. U razmatranju toga pitanja susrećemo se i s brojnim negativnim utjecajima na društvo, posebno mlade i djecu. Nastavak...

Pages