specijalistički diplomski stručni
Krizna komunikacija British Petroleuma na primjeru ekološke katastrofe u Meksičkom zaljevu

Ida Hodžić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću