Paginacija

Uloga tiskanih medija u praćenju bolonjskog procesa
Uloga tiskanih medija u praćenju bolonjskog procesa
Vedran Podkrajšek
Zanimanje javnosti za znanstvene teme oduvijek postoji, međutim njihov prikaz u medijima je dosta loš. Krivnju za takvo stanje snose i znanstvenici i novinari. Znanstvenici jer imaju loše komunikacijske vještine, a novinari, većina njih, jer imaju nedovoljno znanja i pripreme o znanstvenim temama o kojima izvještavaju (Juračić, 2011: 19). Bolonjski proces je najvažnija reforma visokoškolskog sustava u Republici Hrvatskoj od njezinog osamostaljenja. U ovom radu želi se pokazati je...
Uloga zviždača u Republici Hrvatskoj
Uloga zviždača u Republici Hrvatskoj
Monika Alilović
Za svaku organizaciju pojava osoba koje prijavljuju nelegalnih radnji, tzv. „zviždača“, je nepoželjna pojava koja često eskalira do kriznih situacija. Zviždači o uočenim nepravilnostima često izvješćuju subjekte i institucije izvan organizacije kao što su financijska policija, novinari, zastupnici i drugi te su stoga korisni kako za organizaciju tako i za samo društvo. Njihova zaštita bila je, i još uvijek jest, predmet istraživanja i izvješća različitih međunarodnih...
Umijeće javnog nastupa
Umijeće javnog nastupa
Ena Jobst
CiIj je govora prenijeti informacije, odnosno ključnim porukama potaknuti publiku da djeluje prema našim očekivanjima. Umijeće javnog govora sadrži niz tehnika i vrsta komunikacija s kojima govornik mora izvrsno rukovoditi. Dakle, uspješan govornik je vjerodostojan, uvjerljiv, iskren i pripremljen za nastup. Sadrži široki vokabular, vlada glumačkim vještinama, poznaje verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Govorimo o stručnoj i inteligentnoj osobi s jezičnim sposobnostima....
Utjecaj američkih stripova na američku pop kulturu
Utjecaj američkih stripova na američku pop kulturu
Lav Geber
Rad ne sadrži sažetak.
Utjecaj digitalizacije na generacijski jaz – od bejbibumersa do generacije Z
Utjecaj digitalizacije na generacijski jaz – od bejbibumersa do generacije Z
Maja Fistrić
S razvojem komunikacijskih tehnologija i interneta pojavili su se novi oblici društvenosti. Internet je postao susretište ljudi iz cijeloga svijeta. Iako je njegova masovna upotreba zaživjela tijekom 90-ih godina, tehnologija potrebna za kreiranje i konzumiranje sadržaja javila se tek nešto kasnije. Kao medij koji je uspio objediniti novine, radio i televiziju, internet je fundamentalno promijenio način na koji se informiramo, postavivši društvene mreže na početak tog...
Utjecaj internog poslovnog komuniciranja na uspješnost organizacije
Utjecaj internog poslovnog komuniciranja na uspješnost organizacije
Marko Banjavčić
„Priroda ljudske vrste definira se u komunikaciji.“ (Miljević, 2010: 252) U komunikaciji sa svijetom oko sebe učimo o sebi i onome što predstavljamo, gdje smo i kamo želimo stići. Sličnu se analogiju može primijeniti i na poslovnu komunikaciju, a time i na njezin nezamjenjivi dio – interno komuniciranje. „U suštini, komuniciranje u organizaciji je motivirano potrebom uspješnog ostvarivanja organizacijskih zadataka, bilo preko grupne interakcije, bilo preko individualnih...
Utjecaj komunikacijskih trendova na korištenje tehnika odnosa s javnošću
Utjecaj komunikacijskih trendova na korištenje tehnika odnosa s javnošću
Emanuela Krasnić
Kroz ovaj rad osvrnuli srno se na neke bitne značajke u odnosirna s javnošću. Prije svega, spomenuli srno povijest odnosa s javnošću i njihov razvoj do važnosti i uloge koju oni imaju u suvremenorn društvu. Najviše srno se usredotočili na utjecaj kornunikacijskih trendova na korištenje tehnika odnosa s javnošću. Kroz tehnike obradili srno one tradicionalne koje se dijele na pisane, govorne i vizualne te na novi koncept odnosa s javnošću koji su usko vezani i uz korištenje...
Utjecaj kulturnog turizma na razvoj zajednice u Puli
Utjecaj kulturnog turizma na razvoj zajednice u Puli
Dan Pauletta
Ovaj se rad fokusira na specifične izazove razvijanja kulturnih manifestacija koje kao kulturno-turistički proizvod doprinose brendiranju turističke destinacije. Rad se oslanja na strategiju razvoja kulturnog turizma Hrvatske iz 2008. godine koja izdvaja osnovne razvojne probleme koji su u istraživanju poslužili kao indikatori za razvoj i brendiranje kulturnih događanja i turističke destinacije. Studija slučaja izdvaja dvije kulturne manifestacije u razvoju koje se održavaju u Puli...
Utjecaj medija na djecu
Utjecaj medija na djecu
Ivan Jurković
Pojavom novih, sve interaktivnijih, vrsta medija, sve su glasnije rasprave o utjecaju medija na djecu, odnosno, o svim uzročno-posljedičnim odnosima između konzumiranja raznih oblika masovnih medija i ponašanja djece i adolescenata. Mnogi će, bez previše razmišljanja, naprečac donijeti sudove o tome kako je neizbježno da mediji imaju presudni utjecaj na djecu, no postavlja se pitanje je li to točno. Krenemo li analizirati samo činjenice, brzo ćemo se uvjeriti da je ovaj problem...
Utjecaj medija na djecu predškolske dobi
Utjecaj medija na djecu predškolske dobi
Lorena Bartol
Mediji su sastavni dio naših života i to u svim životnim fazama, uključujući čak i najraniju dob. Djeca se po dobi dijele na: dojenčad (0 1 god.), rano djetinjstvo (2 3 god.), predškolska dob (3 6 god.), školska dob (6 12 god.) i adolescencija (12 20 god.). Utjecaj medija na djecu predškolske dobi danas je veći i jači nego ikada do sada. Itekako veliki utjecaj ima televizija, danas najmoćniji masovni medij koji je vrlo popularan medu djecom predškolske dobi. Izuzetan je njezin...
Utjecaj medija na javno mnijenje
Utjecaj medija na javno mnijenje
Mirela Belić
Manipulacija je dio svakodnevnog života i kao takva prisutna je i u medijima. Od prikrivenog oglašavanja, nametanja određenih vijesti, prikazivanja događaja iz samog jednog kuta – samo se neki od načina manipulacije u medijima. Mediji, primjerice, nameću i stvaraju lažne ideale ljepote koji mogu utjecati na medijske korisnike koji uz medije provode gotovo svaki dan. U današnjem modernom svijetu, u kojem se tehnologija razvija iz dana u dan, najveći utjecaj na djecu, ali i na...
Utjecaj medija na obitelj i djecu
Utjecaj medija na obitelj i djecu
Petra Boras
Mediji već desetljećima imaju važnu ulogu u ljudskim životima. Mediji nisu samo informatori i zabavljači, već imaju i veliki utjecaj na medijske korisnike od najranije životne dobi. Kroz razne crtane filmove, tinejdžerske časopise i ponajviše internet, tj. društvene mreže, doprli su do djece i mladih pa tako utječu i na izgradnju njihove ličnosti. No, mediji ne utječu samo na djecu, već i na odrasle. Kako bi i djeca i odrasli znali prepoznati pozitivne, ali i obraniti se od...

Paginacija