Kontakt

Administrator: Tomislavka Ivanda

E-mail: 

Tel/Fax: 01/4008-173

Adresa: Ulica grada Vukovara 23, Zagreb