specijalistički diplomski stručni
Krizni komunikacijski menadžment na društvenim mrežama

Marijana Juričić (2018)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću