specijalistički diplomski stručni
Analiza digitalnih marketinških aktivnosti Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

Sven Šams (2018)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću