specijalistički diplomski stručni
Advent u Zagrebu - manifestacija u funkciji razvoja i promocije destinacije

Vlatka Vužić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću