specijalistički diplomski stručni
Analiza komunikacijskih aktivnosti i izvještavanja o kampanji ,,Hrvatska 365“ u hrvatskim medijima

Martina Španjol (2018)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću