specijalistički diplomski stručni
Analiza komunikacije Vlade Zorana Milanovića u 2015. – iz perspektive medija

Maro Alavanja (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću