Pages

Važnost strateškog komuniciranja u IT sektoru - komunikacijska strategija tvrtke Infobip
Važnost strateškog komuniciranja u IT sektoru - komunikacijska strategija tvrtke Infobip
Ena Zimolo
Iako je strategija pojam koji seže davno u povijest, ono što danas predstavlja uvelike se razlikuje od vojne terminologije koju je primarno označavala. Danas, govoreći o strategiji, podrazumijevamo „opći plan igre“ neke organizacije (Jugo, 2012: 5), odnosno dugoročno planiranje koraka i mjera koje je potrebno poduzeti kako bi se ostvarili unaprijed definirani ciljevi (Jugo, 2012: 5). Tema ovog rada je prikaz važnosti strateškog komuniciranja pri čemu će se izraditi prijedlog...
Važnost strateškog komuniciranja u zdravstvenom sektoru – komunikacijska  strategija Klinike Svjetlost
Važnost strateškog komuniciranja u zdravstvenom sektoru – komunikacijska strategija Klinike Svjetlost
Ana Lukić
Strateška komunikacija u zdravstvenom sektoru potrebna je za stvaranje i održavanje odnosa liječnika i pacijenata, koji bi trebao biti obilježen transparentnošću i otvorenim protokom informacija. Cilj ovog rada je razviti komunikacijsku strategiju za Kliniku Svjetlost pomoću koje će ustanova biti pozicionirana kao lider u području oftalmologije na hrvatskom tržištu, a stručnjaci ustanove kao vodeći oftalmolozi. Ključnim porukama koje su usmjerene prema ciljnim javnostima želi...
Vodstvo kao menadžerska funkcija i temelj uspješnosti u organizacijama
Vodstvo kao menadžerska funkcija i temelj uspješnosti u organizacijama
Ivana Odak
U radu „Vodstvo kao menadžerska funkcija i temelj za postizanje uspješnosti u organizacijama“ govori se o pojmu i procesu vodstva i njegovim ključnim dimenzijama. U radu se daje pregled nekoliko najkorištenijih modela ili pristupa vodstvu kao što su pristup osobinama, situacijski pristup te pristup vodstva temeljen na stilu koji proizlaze iz različitih ponašanja vođe i menadžera u okviru njihovih radnih procesa koji utječu na ciljeve i rezultate u određenim organizacijama....
Značaj društvenih mreža u razvijanju dvosmjerne komunikacije s ciljnim javnostima na primjeru Simpe
Značaj društvenih mreža u razvijanju dvosmjerne komunikacije s ciljnim javnostima na primjeru Simpe
Kristijana Merdan
Društvene mreže su u svakodnevnom životu postale neizbježne — primjenjuju se u komunikaciji s prijateljima, u ostvarivanju komunikacije s raznim organizacijama te podržavaju ljudsku potrebu za društvenom interakcijom. Adrian Palmer i sur. (2009: 162) defniraju društvene medije kao „skup internet aplikacija, platformi i medija kojima je cilj omogućiti suradnju između ljudi i zajedničko stvaranje i razmjenu sadržaja“. Značaj društvenih mreža vidljiv je u interakciji između...

Pages