Pages

Uvjeravanje u interpersonalnoj poslovnoj komunikaciji
Uvjeravanje u interpersonalnoj poslovnoj komunikaciji
Ivan Rade Tadić
Ovaj rad se bavi uvjeravanjem u intepresonalnoj poslovnoj komunikaciji. Cilj istraživanja bio je istražiti različite metode uvjeravanja, tehnike i strategije uvjeravanja kod različitih uvjeravatelja, utvrditi njihove zajedničke elemente, te ustanoviti postoji li ultimativna strategija uvjeravanja. Provedeno je šest polustrukturiranih intervjua na osobama koje rade na vodećim pozicijama više od 15 godina te su se često susretali sa situacijama u kojima su morali nekoga u nešto...
Uzroci i posljedice rebrandiranja u korporativnom sektoru
Uzroci i posljedice rebrandiranja u korporativnom sektoru
Petar Miletić
Rebrandiranje je alat kojim se mnoge tvrtke koriste tijekom svoga poslovnog djelovanja. Iako je koristan i funkcionalan alat, mora se pažljivo koristiti kako bi se dobili zadovoljavajući rezultati. Prije samoga ulaska u pojam rebrandiranja, važno je upoznati se sa samim brendom. Koju ulogu brend ima u korporativnom sektoru i od kakve je on važnosti za potrošače. Bitno je uvidjeti nematerijalnu vrijednost brenda i njegovu ulogu u modernom poslovanju. Tek kada se razumije kompleksna...
Važnost etičnosti vizualnog identiteta u društveno odgovornom poslovanju kompanija
Važnost etičnosti vizualnog identiteta u društveno odgovornom poslovanju kompanija
Gabriela Dulibić
Etičnost korporacijskoga vizualnog identiteta u društveno odgovornom poslovanju kompanija predmet je ovoga rada. Provedena primarna i sekundarna istraživanja potvrdila su istinitost postavljenih hipoteza te pokazuju da suvremeni komunikacijski trendovi naglasak stavljaju na etičnost u poslovanju kompanija, korporacijski vizualni identitet te društveno odgovorno poslovanje. Koncept društveno odgovornog poslovanja sastavni je dio poslovanja hrvatskih poduzeća u suvremenim...
Važnost gesti u svakodnevnoj ljudskoj komunikaciji
Važnost gesti u svakodnevnoj ljudskoj komunikaciji
Martina Tomić
Neverbalna komunikacija je sredstvo prijenosa informacija, baš kao i pisana ili izgovorena riječ, neverbalne poruke služe kako bi zamijenile, pojačale ili proturječile verbalnoj poruci. Neverbalna komunikacija sastoji se od slanja neverbalnih signala putem izraza lica, gestikuliranjem, držanjem tijela, stilom odijevanja i sl. Neverbalnom komunikacijom ljudi u interakciji prenose istinske emocije i misli koje doživljavaju u određenoj situaciji. Neverbalne signale kao što su izrazi...
Važnost implementacije različitih komunikacijskih tehnika i alata u provođenju društveno odgovornog projekta na primjeru projekta „Pokret za radost“
Važnost implementacije različitih komunikacijskih tehnika i alata u provođenju društveno odgovornog projekta na primjeru projekta „Pokret za radost“
Karlo Pavlić
Kako bi društveno odgovorni projekt bio što uspješnije proveden, velikim tvrtkama je od iznimne važnosti u njegovom provođenju koristiti i kombinirati različite komunikacijske tehnike i alate koji će pomoći da se ključne poruke što efikasnije prenesu ciljanim javnostima. Tvrtkama je pri tome važno da se, uz informacije o samome društveno odgovornom projektu, proširi glas i o njihovom društveno odgovornom poslovanju. Na primjeru Coca-Colinog projekta „Pokret za radost“ u...
Važnost interne komunikacije za funkcioniranje organizacije
Važnost interne komunikacije za funkcioniranje organizacije
Karlo Banovac
U ovom radu obraditi će se tema internog komuniciranja u današnje vrijeme, a pošto su zaposlenici temeljna vrijednost i glavno značenje svake organizacije, interno komuniciranje mora se stalno usavršavati kako bi svi, od menadžera, pa sve do zaposlenika neke organizacije bili zadovoljni, uspješni i produktivni. Osvrnut ćemo se na mjerenja i ciljeve interne komunikacije koji su za početak i uvod samog internog komuniciranja unutar neke organizacije najbitnije stavke, kao i...
Važnost medijskog odgoja u 21. stoljeću
Važnost medijskog odgoja u 21. stoljeću
Mia Salatović
Danas je nemoguće promatrati bilo kakve aspekte života mladih izvan utjecaja medija. Mediji sve više utječu na odgoj i obrazovanje te socijalizaciju djece i mladih. Mediji s jedne strane pružaju mladima obrazovno – informativne sadržaje, dok im s druge strane služe za bijeg od stvarnosti i zabavu. Zbog velike uloge koju mediji imaju u svakodnevnom Životu djece i mladih sve se više nameće potreba medijskog odgoja od najranije dobi. Medijska pismenost kao rezultat medijskog odgoja...
Važnost neverbalne komunikacije u poslovnom svijetu
Važnost neverbalne komunikacije u poslovnom svijetu
Lea Kosović
Ljudi govore čak i onda kada ne govore. Ljudi se općenito previše oslanjaju na izgovorene riječi i nisu svjesni kako neverbalni znakovi mogu promijeniti značenje izrečenog. Pokreti, gestikulacije, pretjerano osmjehivanje, ton, rukovanje pa čak i mikropokreti na licu mogu odati skrivenu poruku. Kada netko djeluje sretno, a zapravo nije ili kada je netko bijesan, ali ne želi to pokazati – neverbalni će signali otkriti kako se zapravo osjeća. Neverbalno komuniciranje dolazi prirodno...
Važnost primjene strategije komuniciranja u odnosima s javnošću
Važnost primjene strategije komuniciranja u odnosima s javnošću
Božidarka Barac
Komunikacijska strategija sama je srž procesa planiranja i upravljanja u odnosima s javnošću. U današnje vrijeme sve više organizacija shvaća važnost njezine primjene, no postoje i organizacije koje još uvijek ne uočavaju koliko je važno njezino korištenje. Komunikacijska strategija uvelike olakšava proces planiranja i upravljanja. Sam proces upravljanja kampanjama vođen je strategijom – ona je smjernica čitavog plana koja unapređuje i oblikuje put ka njegovom zacrtanom...
Važnost strateškog komuniciranja u IT sektoru - komunikacijska strategija tvrtke Infobip
Važnost strateškog komuniciranja u IT sektoru - komunikacijska strategija tvrtke Infobip
Ena Zimolo
Iako je strategija pojam koji seže davno u povijest, ono što danas predstavlja uvelike se razlikuje od vojne terminologije koju je primarno označavala. Danas, govoreći o strategiji, podrazumijevamo „opći plan igre“ neke organizacije (Jugo, 2012: 5), odnosno dugoročno planiranje koraka i mjera koje je potrebno poduzeti kako bi se ostvarili unaprijed definirani ciljevi (Jugo, 2012: 5). Tema ovog rada je prikaz važnosti strateškog komuniciranja pri čemu će se izraditi prijedlog...
Važnost strateškog komuniciranja u zdravstvenom sektoru – komunikacijska  strategija Klinike Svjetlost
Važnost strateškog komuniciranja u zdravstvenom sektoru – komunikacijska strategija Klinike Svjetlost
Ana Lukić
Strateška komunikacija u zdravstvenom sektoru potrebna je za stvaranje i održavanje odnosa liječnika i pacijenata, koji bi trebao biti obilježen transparentnošću i otvorenim protokom informacija. Cilj ovog rada je razviti komunikacijsku strategiju za Kliniku Svjetlost pomoću koje će ustanova biti pozicionirana kao lider u području oftalmologije na hrvatskom tržištu, a stručnjaci ustanove kao vodeći oftalmolozi. Ključnim porukama koje su usmjerene prema ciljnim javnostima želi...
Vodstvo kao menadžerska funkcija i temelj uspješnosti u organizacijama
Vodstvo kao menadžerska funkcija i temelj uspješnosti u organizacijama
Ivana Odak
U radu „Vodstvo kao menadžerska funkcija i temelj za postizanje uspješnosti u organizacijama“ govori se o pojmu i procesu vodstva i njegovim ključnim dimenzijama. U radu se daje pregled nekoliko najkorištenijih modela ili pristupa vodstvu kao što su pristup osobinama, situacijski pristup te pristup vodstva temeljen na stilu koji proizlaze iz različitih ponašanja vođe i menadžera u okviru njihovih radnih procesa koji utječu na ciljeve i rezultate u određenim organizacijama....

Pages