Pages

Uloga i značaj društvenih mreža u političkim kampanjama
Uloga i značaj društvenih mreža u političkim kampanjama
Tea Škrlec
Društvene su mreže komunikacijska platforma koju svakodnevno koriste ljudi diljem svijeta. Najpopularnija društvena mreža na svijetu jest Facebook, s više od milijardu korisnika. Društvene su mreže omogućile lakšu i direktniju komunikaciju između političara i birača, a paralelno s su time omogućile i političarima jednostavniju segmentaciju biračkog tijela. Osim klasičnih medija koji se koriste u kampanji poput radija i televizije, društvene su mreže komunikaciju proširile...
Uloga interne komunikacije i motivacije u organizaciji
Uloga interne komunikacije i motivacije u organizaciji
Sanja Pavičić
Interna komunikacija obuhvaća sve komunikacijske i informacijske aktivnosti između članova organizacije. Ključnu javnost u organizacijama čine menadžment i zaposlenici. Svijest o tome da uspjeh organizacije ovisi prvenstveno o ljudima koji u njoj rade pridonijela je da zaposlenici jasnije prepoznaju svoju ulogu i zadatke u razvoju organizacije. Rad za organizaciju u kojoj se uspjeh ne mjeri samo profitom sam po sebi podiže moral i osjećaj opće koristi i odgovornosti za njezine...
Uloga interne komunikacije u realizaciji projekta Politehnika 2025
Uloga interne komunikacije u realizaciji projekta Politehnika 2025
Sara Slamić Tarade
Tema ovog diplomskog rada analiza je uloge i važnosti interne komunikacije u vidljivosti projekta „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području specijalističkih studija politehnike – Politehnika 2025“. Nositelj projekta je Tehničko veleučilište u Zagrebu čija je djelatnost provedba politehničkih studijskih programa. U ovom diplomskom radu analizirana je učinkovitost i...
Uloga kriznog komuniciranja na društvenim mrežama
Uloga kriznog komuniciranja na društvenim mrežama
Dora Srdar
Društvene mreže su postale neizostavan dio komunikacije. Brzina i pravovremenost glavni su razlozi zbog kojih se poduzeća i organizacije okreću takvom načinu komunikacije, a koji im pomažu u kreiranju sadržaja, slanju poruka što većem broju ljudi i upoznavanju korisnika društvenih mreža s njihovim uslugama, proizvodima ili područjem rada. Upravo zato komunikacija na društvenim mrežama ima veliku ulogu i u kriznim situacijama. Društvene mreže pružaju korisnicima ono što niti...
Uloga kriznog komuniciranja tijekom financijske krize. Primjer: Lehman Brothers Holdings Inc. 2007./2008.
Uloga kriznog komuniciranja tijekom financijske krize. Primjer: Lehman Brothers Holdings Inc. 2007./2008.
Igor Šlosar
Odnosi s javnošću danas označavaju cijeli skup djelatnosti. Iznimno je bitno jasno i precizno definirati sam pojam te shvatiti njegovo značenje. Organizacije su spoznale važnu ulogu koju ispunjavanju odnosi s javnošću. Korporativni element odnosa s javnošću prisutan je unutar organizacija te se bavi čitavim spektrom aktivnosti koje su organizaciji neophodne za poslovanje. Etički aspekti odnosa s javnošću prisutni su tijekom cjelokupnog poslovanja te prilikom svake odluke koji...
Uloga marketinga u jačanju korejskog pop fenomena
Uloga marketinga u jačanju korejskog pop fenomena
Kristina Kušić
K-pop industrija dio je „Korejskog vala“, također zvanog i „Hallyu wave“, koji je započeo širiti svoj utjecaj još 90-tih godina, kada su k-pop zvijezde kakve ih danas poznajemo počele dominirati glazbenom scenom Južne Koreje. Mnogi teoretičari istočno azijskih studija bili su iznenađeni valom popularnosti koji je Hallyu doživio, jer nakon ogromnog uspjeha korejskih drama kao što su bile Jewel in the Palace i Winter Sonata, ljudi su mislili da će korejski val polako...
Uloga masovnih medija u odgoju i obrazovanju
Uloga masovnih medija u odgoju i obrazovanju
Andreja Čavlović
Možemo sa sigurnošću reći da su masovni mediji neizostavan dio naših života jer preko njih dobivamo sve informacije o svijetu. Gotovo ne možemo zamisliti život bez korištenja medija jer oni nas educiraju, zabavijaju i šire naše spoznaje. Masovni mediji postali su vrlo važan čimbenik u obrazovanju i odgoju. Korištenjem medija, djeca i mladi itekako stvaraju dojmove i mišljenja, formiraju stavove i vrijednosti, i to još od najranije dobi. Kod mladih postoji naočigled visoka...
Uloga medija u odgoju i obrazovanju
Uloga medija u odgoju i obrazovanju
Patricija Večković
Razvoj masovnih medija u posljednjih nekoliko godina imao je značajan utjecaj na sve aspekte društva pa tako i na one vezane uz odgoj i obrazovanje. Svrha ovog rada je prikazati kakvu su ulogu mediji imali u oblikovanju i reformi obrazovnog sustava te navesti potencijalne prednosti i nedostatke koji su se javili njihovom uporabom. Rad prikazuje neke od osnovnih temelja za nastanak prvih istraživanja o medijskom utjecaju te se kasnije nadovezuje na novija istraživanja o medijima, njihovoj...
Uloga odnosa s javnošću u djelovanju neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj
Uloga odnosa s javnošću u djelovanju neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj
Sandra Drljo
Kada se pojedinac ponaša društveno odgovorno, ponaša se moralno i vođen je savješću. Razvoj društvene odgovornosti tekao je postepeno. Društveno odgovorni pojedinci oduvijek su bili prihvaćeni i važni u društvu. Danas uživaju veću popularnost jer imaju mogućnost rješavanja društvenih problema. Primaran cilj neprofitnog sektora jest pružanje usluga društvu bez ostvarivanja profita. Iako takve organizacije financira vlada i privatno poduzetništvo, profit se ne...
Uloga političkog marketinga u kreiranju imidža političara
Uloga političkog marketinga u kreiranju imidža političara
Neven Ratko
Ovaj rad govori o ulozi političkog marketinga u kreiranju imidža političara i političkih stranaka. Politički marketing kroz svoje definicije pojedinih autora pokazuje da ima široku primjenu, ne samo u političkom komuniciranju već i u drugim znanstvenim, informacijskim i ekonomskim disciplinama. Politička komunikacija je neizostavni dio političkog marketinga. Iz komunikacije koja je obrađena kroz dva izborna ciklusa, vidljivo je da postoje različiti načini obračanja prema...
Uloga proaktivnih strategija u sprječavanju krize
Uloga proaktivnih strategija u sprječavanju krize
Zrinka Anić
Krizu definiramo kao intenzivnu i iznenadnu pojavu s potencijalnim negativnim ishodom koja utječe na organizaciju ili cijelu industriju, kao i na njihove javnosti, proizvode, usluge ili ugled. Napredovanjem industrije dolazi i do razvoja kriza kao i same tipologije kriznih situacija u teoriji kriznog komuniciranja. Također, važno je napomenuti kako postoje i vrste kriza koje je nemoguće predvidjeti poput prirodne katastrofe ili nesreće odnosno i one za koje se možemo pripremiti,...
Uloga strateških odnosa s javnošću u realizaciji kapitalnih državnih projekata
Uloga strateških odnosa s javnošću u realizaciji kapitalnih državnih projekata
Matej Zovkić
Strateški odnosi s javnošću predstavljaju temelj komunikacije s ciljnim javnostima prilikom realizacije kapitalnih državnih projekata. Analizirajući komunikacijsku strategiju LNG terminala Krk uočeno je da korištenje strateških komunikacijskih kanala omogućuje točnu i pravovremenu objavu informacija te onemogućuje stvaranje kriznih komunikacijskih situacija. Strateško planiranje predstavlja ključ uspjeha u odnosu ulagač-država-ciljni dionik i usmjerava javnost u pozitivnom...

Pages