specijalistički diplomski stručni
Komunikacija društveno odgovornog poslovanja zdravstvenih ustanova

Natalija Velić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću