završni rad
Komunikacijska strategija kao temelj planiranja i upravljanja komunikacijom
Izrada komunikacijske strategije za NK Kustošija

Krešimir Radišić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću