Paginacija

Utjecaj nametnutih medijskih ideala ljepote na djecu
Utjecaj nametnutih medijskih ideala ljepote na djecu
Magdalena Vukas
Mediji imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu Ijudi. Zbog snažnog utjecaja masovnih medija u današnjem svijetu, gotovo je nemoguće izbjeći važne svjetske događaje i sadržaje. Način na koji se informacija prenosi, svakako utječe na percepciju i mišljenje koje će pojedinac oblikovati. Najpodložnija skupina su adolescenti, no mediji sve više pogađaju i djecu, što u vrlo ranoj dobi može biti veoma problematično, osobito kad je u pitanju nametanje lažnih ideala Ijepote....
Utjecaj organizacijske kulture trgovačkih lanaca na oblikovanje imidža i reputacije kod kupaca
Utjecaj organizacijske kulture trgovačkih lanaca na oblikovanje imidža i reputacije kod kupaca
Matea Prce
Ovim radom ukazuje se na važnost organizacijske kulture kao internog organizacijskog elementa na oblikovanje imidža i reputacije kod kupaca kao eksternih organizacijskih javnosti. Organizacijskom kulturom definiraju se procesi u organizaciji prema zadacima i zaposlenicima koji u većoj ili manjoj mjeri mogu postupati u skladu s kulturom organizacije i sukladno tome imati utjecaj prema javnostima, pri čemu kod trgovačkih lanaca kupci predstavljaju ključnu javnost. Iz tog razloga...
Utjecaj organizacijske psihologije na učinkovitost organizacija
Utjecaj organizacijske psihologije na učinkovitost organizacija
Ana Krajačec
Predmet ovoga rada jest analiza utjecaja organizacijske psihologije na usklađivanje potreba zaposlenika organizacije i njihovih očekivanja sa zahtjevima djelatnosti koju organizacija obavlja. Organizacijska psihologija omogućava nam razumijevanje kompleksnosti organizacija i njihovih dionika, stoga će rad predočiti organizacijsko ponašanje i stanje ljudskih resursa kao unutarnjih čimbenika djelovanja u organizaciji te njihove refleksije na učinkovitost organizacije iz aspekta...
Uvjeravanje u interpersonalnoj poslovnoj komunikaciji
Uvjeravanje u interpersonalnoj poslovnoj komunikaciji
Ivan Rade Tadić
Ovaj rad se bavi uvjeravanjem u intepresonalnoj poslovnoj komunikaciji. Cilj istraživanja bio je istražiti različite metode uvjeravanja, tehnike i strategije uvjeravanja kod različitih uvjeravatelja, utvrditi njihove zajedničke elemente, te ustanoviti postoji li ultimativna strategija uvjeravanja. Provedeno je šest polustrukturiranih intervjua na osobama koje rade na vodećim pozicijama više od 15 godina te su se često susretali sa situacijama u kojima su morali nekoga u nešto...
Uzroci i posljedice rebrandiranja u korporativnom sektoru
Uzroci i posljedice rebrandiranja u korporativnom sektoru
Petar Miletić
Rebrandiranje je alat kojim se mnoge tvrtke koriste tijekom svoga poslovnog djelovanja. Iako je koristan i funkcionalan alat, mora se pažljivo koristiti kako bi se dobili zadovoljavajući rezultati. Prije samoga ulaska u pojam rebrandiranja, važno je upoznati se sa samim brendom. Koju ulogu brend ima u korporativnom sektoru i od kakve je on važnosti za potrošače. Bitno je uvidjeti nematerijalnu vrijednost brenda i njegovu ulogu u modernom poslovanju. Tek kada se razumije kompleksna...
Važnost etičnosti vizualnog identiteta u društveno odgovornom poslovanju kompanija
Važnost etičnosti vizualnog identiteta u društveno odgovornom poslovanju kompanija
Gabriela Dulibić
Etičnost korporacijskoga vizualnog identiteta u društveno odgovornom poslovanju kompanija predmet je ovoga rada. Provedena primarna i sekundarna istraživanja potvrdila su istinitost postavljenih hipoteza te pokazuju da suvremeni komunikacijski trendovi naglasak stavljaju na etičnost u poslovanju kompanija, korporacijski vizualni identitet te društveno odgovorno poslovanje. Koncept društveno odgovornog poslovanja sastavni je dio poslovanja hrvatskih poduzeća u suvremenim...
Važnost gesti u svakodnevnoj ljudskoj komunikaciji
Važnost gesti u svakodnevnoj ljudskoj komunikaciji
Martina Tomić
Neverbalna komunikacija je sredstvo prijenosa informacija, baš kao i pisana ili izgovorena riječ, neverbalne poruke služe kako bi zamijenile, pojačale ili proturječile verbalnoj poruci. Neverbalna komunikacija sastoji se od slanja neverbalnih signala putem izraza lica, gestikuliranjem, držanjem tijela, stilom odijevanja i sl. Neverbalnom komunikacijom ljudi u interakciji prenose istinske emocije i misli koje doživljavaju u određenoj situaciji. Neverbalne signale kao što su izrazi...
Važnost implementacije različitih komunikacijskih tehnika i alata u provođenju društveno odgovornog projekta na primjeru projekta „Pokret za radost“
Važnost implementacije različitih komunikacijskih tehnika i alata u provođenju društveno odgovornog projekta na primjeru projekta „Pokret za radost“
Karlo Pavlić
Kako bi društveno odgovorni projekt bio što uspješnije proveden, velikim tvrtkama je od iznimne važnosti u njegovom provođenju koristiti i kombinirati različite komunikacijske tehnike i alate koji će pomoći da se ključne poruke što efikasnije prenesu ciljanim javnostima. Tvrtkama je pri tome važno da se, uz informacije o samome društveno odgovornom projektu, proširi glas i o njihovom društveno odgovornom poslovanju. Na primjeru Coca-Colinog projekta „Pokret za radost“ u...
Važnost interne komunikacije za funkcioniranje organizacije
Važnost interne komunikacije za funkcioniranje organizacije
Karlo Banovac
U ovom radu obraditi će se tema internog komuniciranja u današnje vrijeme, a pošto su zaposlenici temeljna vrijednost i glavno značenje svake organizacije, interno komuniciranje mora se stalno usavršavati kako bi svi, od menadžera, pa sve do zaposlenika neke organizacije bili zadovoljni, uspješni i produktivni. Osvrnut ćemo se na mjerenja i ciljeve interne komunikacije koji su za početak i uvod samog internog komuniciranja unutar neke organizacije najbitnije stavke, kao i...
Važnost medijskog odgoja u 21. stoljeću
Važnost medijskog odgoja u 21. stoljeću
Mia Salatović
Danas je nemoguće promatrati bilo kakve aspekte života mladih izvan utjecaja medija. Mediji sve više utječu na odgoj i obrazovanje te socijalizaciju djece i mladih. Mediji s jedne strane pružaju mladima obrazovno – informativne sadržaje, dok im s druge strane služe za bijeg od stvarnosti i zabavu. Zbog velike uloge koju mediji imaju u svakodnevnom Životu djece i mladih sve se više nameće potreba medijskog odgoja od najranije dobi. Medijska pismenost kao rezultat medijskog odgoja...
Važnost neverbalne komunikacije u poslovnom svijetu
Važnost neverbalne komunikacije u poslovnom svijetu
Lea Kosović
Ljudi govore čak i onda kada ne govore. Ljudi se općenito previše oslanjaju na izgovorene riječi i nisu svjesni kako neverbalni znakovi mogu promijeniti značenje izrečenog. Pokreti, gestikulacije, pretjerano osmjehivanje, ton, rukovanje pa čak i mikropokreti na licu mogu odati skrivenu poruku. Kada netko djeluje sretno, a zapravo nije ili kada je netko bijesan, ali ne želi to pokazati – neverbalni će signali otkriti kako se zapravo osjeća. Neverbalno komuniciranje dolazi prirodno...
Važnost primjene strategije komuniciranja u odnosima s javnošću
Važnost primjene strategije komuniciranja u odnosima s javnošću
Božidarka Barac
Komunikacijska strategija sama je srž procesa planiranja i upravljanja u odnosima s javnošću. U današnje vrijeme sve više organizacija shvaća važnost njezine primjene, no postoje i organizacije koje još uvijek ne uočavaju koliko je važno njezino korištenje. Komunikacijska strategija uvelike olakšava proces planiranja i upravljanja. Sam proces upravljanja kampanjama vođen je strategijom – ona je smjernica čitavog plana koja unapređuje i oblikuje put ka njegovom zacrtanom...

Paginacija