Paginacija

Uloga društvenih mreža u brendiranju modne industrije
Uloga društvenih mreža u brendiranju modne industrije
Viktorija Kadežabek
Tiskane informacije posljednjih godina doživljavaju pravu poslovnu krizu i to zato što su korisnici sada zainteresiraniji za interaktivne medije nego li one tradicionalne. Tu spoznaju potvrđuju i modne marke, kako visoke tako i brze mode te svoje proizvode promoviraju putem društvenih mreža preko kojih dopiru do većeg broja ljudi nego ikada prije. Proizvodi modne industrije, kao i modne marke, postaju sve dostupniji, a društvene mreže omogućile su dostupnost informacija koje su...
Uloga društvenih mreža u modnoj industriji
Uloga društvenih mreža u modnoj industriji
Nika Matić
Za društvene mreže znamo da postoje već dugi niz godina, no danas su postale gotovo neizbježne. Zahvaljujući društvenim mrežama, razvijaju se nova prijateljstva ili održavaju ona stara, lakše se ostaje u kontaktu s drugim ljudima, saznaje se za nove stvari, dijele se slike ili dragocjeni trenuci s prijateljima. No, društvene mreže odavno su prestale biti samo platforma za privatno korištenje. Zadnjih nekoliko godina društvene mreže koriste se sve više kao alat za oglašavanje...
Uloga društvenih mreža u upravljanju odnosima s klijentima u malim i srednje velikim poduzećima
Uloga društvenih mreža u upravljanju odnosima s klijentima u malim i srednje velikim poduzećima
Antonio Blažević
Društvene mreže postale su neizostavno sredstvo komunikacije poduzeća s klijentima, a u posljednje vrijeme i sastavni dio svakodnevnog poslovanja brojnih poduzeća. Njihova uloga u upravljanju odnosima s klijentima postala je vrlo važna iz razloga što poduzeća na ovaj način pobliže upoznaju svoje klijente, vide njihova kretanja, želje, interese i potrebe. Objavama klijenata putem Interneta poduzeća rangiraju i/ili modificiraju vlastiti koncept poslovanja i uspješnije upravljaju...
Uloga društveno odgovornog poslovanja u strateškoj komunikaciji tvrtki
Uloga društveno odgovornog poslovanja u strateškoj komunikaciji tvrtki
Marta Kačan
Društveno odgovorno poslovanje tvrtki (u nastavku i DOP) važan je dio strateškog poslovanja, bilo da je riječ o odnosu sa zaposlenicima, potrošačima, poslovnim partnerima, zajednicom ili o odnosu prema okolišu. Razvojem velikih multinacionalnih tvrtki koje su imale značajan ekonomski i društveni utjecaj u državama u kojima su poslovale započeo je i razvoj DOP-a (Jalšenjak, Krkač, 2016: 173). Za razliku od 20. stoljeća, kad je ovaj koncept započeo svoj uspon, danas je...
Uloga emocija u brendiranju
Uloga emocija u brendiranju
Nicole Todorić
Svijet se mijenja, tehnologija napreduje, komunikacija među ljudima dobila je novo značenje. Značenje koje se odnosi na kulturu potrošača, njihove želje, stavove i ponašanja. A sve to pokreče jedan od glavnih čimbenika koji nazivamo emocije. Većina oglasa u medijima napravljena je s ciljem lakšeg pridobivanja potrošača putem njihovih emocija. Zato je buđenje emocija kroz brend/proizvod najbolji način suvremene prodaje. Povezivanje brendova s ljudima na emocionalnoj razini...
Uloga emocionalne inteligencije u menadžmentu
Uloga emocionalne inteligencije u menadžmentu
Tamara Zvonarek
Menadžment je prepoznat kao znanstvena disciplina. Uslijed složenosti poslovanja menadžerske kompetencije kao i uloga menadžera postaje ključna za uspješno upravljanje i vođenje poduzeća. Važnost emocionalne inteligencije raste a trendovi ukazuju na potrebu osvještavanja važnosti emocionalne inteligencije putem koje tvrtke doprinose snaženju pozitivne organizacijske kulture, a posljedično i konkurentnosti poduzeća.
Uloga i funkcija korporativne kulture
Uloga i funkcija korporativne kulture
Nika Pintar
U ovom radu obradit će se pojam i definicija korporativne kulture, a potom će se proučiti njezin razvoj, njegovanje te različite teorije o njezinoj tipologiji. Zatim će se obraditi uloga i funkcija korporativne kulture u organizaciji na temelju njezinog utjecaja na motivaciju zaposlenika te razvoj interne i eksterne korporativne komunikacije. Velik naglasak bit će stavljen na utjecaj vođa u upravljanju korporativnom kulturom te kako oni djeluju na formiranje sveukupne komunikacije...
Uloga i percepcija roditelja u medijskom opismenjavanju djece i mladih
Uloga i percepcija roditelja u medijskom opismenjavanju djece i mladih
Ksenija Mezga
Mediji imaju bitnu ulogu u odgoju današnjih generacija djece i mladih te su samim time dio svakodnevnog odrastanja i definiranja kulturnog i osobnog identiteta osobe kao takve. Roditelji se svakodnevno uključuju u medijsko opismenjavanje svoje djece na način koji oni smatraju najprimjerenijim i ispravnim. Utjecaj medija na djecu kompleksan je i neistražen problem u Hrvatskoj. Istraživanja koja ispituju percepciju i uključenost roditelja u medijsko opismenjavanje djece su malobrojna,...
Uloga i značaj društvenih mreža u političkim kampanjama
Uloga i značaj društvenih mreža u političkim kampanjama
Tea Škrlec
Društvene su mreže komunikacijska platforma koju svakodnevno koriste ljudi diljem svijeta. Najpopularnija društvena mreža na svijetu jest Facebook, s više od milijardu korisnika. Društvene su mreže omogućile lakšu i direktniju komunikaciju između političara i birača, a paralelno s su time omogućile i političarima jednostavniju segmentaciju biračkog tijela. Osim klasičnih medija koji se koriste u kampanji poput radija i televizije, društvene su mreže komunikaciju proširile...
Uloga interne komunikacije i motivacije u organizaciji
Uloga interne komunikacije i motivacije u organizaciji
Sanja Pavičić
Interna komunikacija obuhvaća sve komunikacijske i informacijske aktivnosti između članova organizacije. Ključnu javnost u organizacijama čine menadžment i zaposlenici. Svijest o tome da uspjeh organizacije ovisi prvenstveno o ljudima koji u njoj rade pridonijela je da zaposlenici jasnije prepoznaju svoju ulogu i zadatke u razvoju organizacije. Rad za organizaciju u kojoj se uspjeh ne mjeri samo profitom sam po sebi podiže moral i osjećaj opće koristi i odgovornosti za njezine...
Uloga interne komunikacije u realizaciji projekta Politehnika 2025
Uloga interne komunikacije u realizaciji projekta Politehnika 2025
Sara Slamić Tarade
Tema ovog diplomskog rada analiza je uloge i važnosti interne komunikacije u vidljivosti projekta „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području specijalističkih studija politehnike – Politehnika 2025“. Nositelj projekta je Tehničko veleučilište u Zagrebu čija je djelatnost provedba politehničkih studijskih programa. U ovom diplomskom radu analizirana je učinkovitost i...
Uloga korporativne komunikacije u komuniciranju promjena
Uloga korporativne komunikacije u komuniciranju promjena
Renata Mikulić
Korporativna komunikacija definira se kao središnje upravljanje sveukupnom komunikacijom poduzeća s brojnim dionicima, s ciljem postizanja najveće moguće reputacije. Kvaliteta komunikacija tijekom organizacijskih promjena ima ključnu ulogu. Promjene ugrožavaju dosadašnje navike zaposlenika, unose nesigurnost u pogledu kompetencija, moći, nagrada i statusa, a javlja se i strah od nepoznatoga kao posljedica nerazumijevanja promjena. U radu je prikazana uloga i važnost korporativne...

Paginacija