specijalistički diplomski stručni
Percepcija nasilja u popularnoj kulturi među mladima na primjeru serije Igre prijestolja

Kristina Rep (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za komunikologiju i medije