specijalistički diplomski stručni
Percepcija i vještina slušanja u poslovnoj komunikaciji

Jurja Prpić Dogan (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za interdisciplinarne znanosti