Pages

Brendiranje grada Ogulina kroz nematerijalnu baštinu
Brendiranje grada Ogulina kroz nematerijalnu baštinu
Andreja Čavlović
Nematerijalna baština grada Ogulina temelji se na legendama koje se prenose s generacije na generaciju. Također, priče Ivane Brlić Mažuranić, spisateljice rođene u Ogulinu, inspirirane su bajkovitom prirodom grada Ogulina te na taj način i danas pridonose očuvanju identiteta grada. Kako bi se prepoznatljivost grada Ogulina zauvijek temeljila na bogatoj nematerijalnoj baštini, vrlo je važno ulagati u njezino očuvanje stvaranjem inovativnih i kreativnih turističkih proizvoda....
Budućnost priopćenja za medije kao tehnike odnosa s javnošću
Budućnost priopćenja za medije kao tehnike odnosa s javnošću
Marko Ćustić
Priopćenje za tisak, ili medijsko priopćenje, se jedva promijenilo u formatu otkako ga je 1906. godine izumio Ivy Ledbetter Lee. Namjera ovog rada jest da se istraži kako rastuća važnost društvenih medija i postepeno propadanje tradicionalnih medija utječu na praksu i predviđanja hrvatskih praktičara odnosa s javnošću u odnosu na priopćenje za medije kao tehnike odnosa s javnošću. Autor rada u istraživanje ulazi s hipotezom kako su praktičari odnosa s javnošću mišljenja da...
Comparative analysis of presence and activity of selected higher education institutions on social networks
Comparative analysis of presence and activity of selected higher education institutions on social networks
Domagoj Bunčić
Diplomski rad Komparativna analiza prisutnosti i aktivnosti odabranih visokih škola i veleučilišta na društvenim mrežama bavit će se, kao što je i navedeno, s dvije odrednice uspjeha suvremene komunikacije – prisutnošću te aktivnošću na društvenim mrežama. Pri tome su odabrane četiri omiljene društvene mreže korisnika u Republici Hrvatskoj – Facebook, Twitter, YouTube i Instagram, koje privlače najveći broj korisnika i samim time imaju najveći utjecaj na populaciju...
Corporate Social Responsibility in a Global Organizational and National Context and Overall Positive Impact on Society
Corporate Social Responsibility in a Global Organizational and National Context and Overall Positive Impact on Society
Lucija Lidija Sandalj
Corporate Social Responsibility / Društveno odgovorno poslovanje je pojam koji je postao sastavni dio globalnog života. Pod različitim imenima i aktivnostima postoji kroz povijest i moglo bi se reći da seže do onog trenutka kada je čovjek poželio bolju sliku svijeta oko sebe. Zadnjih godina ta ideja je postala općenita društvena praksa i u mnogim poduzećima pametna strategija. Kako ističu Philip Kotler and Nancy Lee: "U posljednjem desetljeću, trendovi ukazuju na povećanje...
Destinacijski menadžment kao sastavna aktivnost poticanja razvoja kontinentalnog turizma
Destinacijski menadžment kao sastavna aktivnost poticanja razvoja kontinentalnog turizma
Suzana Jovanović
Turizam koji se razvija na kontinentu može se razviti kao potpuno samostalna ponuda. Kontinentalni turizam koji je jako slabo razvijen u Hrvatskoj, treba razvijati kao poseban turistički proizvod. Destinacijski menadžment odnosi se na stvaranje novog proizvoda ili usluge te je od velikog značaja za postizanje konkurentnosti turističkih destinacija. Razmišljajući o turističkoj destinaciji Hrvatske koja bi se prikazala turistički atraktivnom, a u okviru poticanja razvoja...
Die Bedeutung der Nachhaltigkeitskommunikation in der Abfallwirtschaft
Die Bedeutung der Nachhaltigkeitskommunikation in der Abfallwirtschaft
Filip Bošnjak
Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema im 21. Jahrhundert. Das Hauptziel der Nachhaltigkeit ist ein sicheres und gutes Leben für die zukünftigen Generationen zu schaffen. Dieses Ziel zu erreichen ist durch ein unternehmerisches Entwicklungskonzept möglich, in der die Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle spielt. Nachhaltigkeit ist nur möglich, wenn sich das Unternehmen nicht nur um seine eigene Position auf dem Markt kümmert, sondern auch auf seine Umgebung Rücksicht nimmt....
Digitalni politički marketing na primjeru predizborne kampanje Anke Mrak-Taritaš
Digitalni politički marketing na primjeru predizborne kampanje Anke Mrak-Taritaš
Ivana Bukna
Digitalna komunikacija smatra se relevantnim sredstvom političke komunikacije zbog svoje interaktivnosti, brzine, kombiniranja različitih medija te mogućnosti integriranja publika. Razvojem društvenih mreža kao sredstva suvremenog komuniciranja, na njima se očekivano počela razvijati i politička diskusija. Dosege i mogućnosti ovog medija, političari u Hrvatskoj s godinama sve više počinju prepoznavati i primjenjivati u praksi kroz svoje političke kampanje. Ovim radom utvrdilo...
Djelotvornost lobiranja u Europskom parlamentu – analiza stajališta hrvatskih zastupnika
Djelotvornost lobiranja u Europskom parlamentu – analiza stajališta hrvatskih zastupnika
Goran Bračić
Lobiranje se u suvremenim demokracijama smatra legitimnim zagovaranjem interesa i nastojanjem da se ostvari utjecaj na donošenje odluka tijela javne vlasti. S ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, za veliki broj zainteresiranih dionika iz civilnog društva i poslovnog sektora otvorilo se potpuno novo okruženje za lobiranje koje iziskuje proaktivno djelovanje u višerazinskom, dinamičnom procesu oblikovanja europskih javnih politika. Zbog njegove nezaobilazne uloge u zakonodavnim procesima na...
Društvene mreže kao neizbježan alat komunikacije unutar glazbene industrije
Društvene mreže kao neizbježan alat komunikacije unutar glazbene industrije
Sarah Monika Kišberi
Konstantnim pojavljivanjem novih društvenih mreža, kao i pojavljivanje dodatnih platformi za komunikaciju, postalo je jasno da taj fenomen nije samo modni trend, već je sadašnjost i budućnost komunikacije. Već na samom početku razvoja društvenih mreža to je prepoznao veliki broj glazbenika. Snažna digitalna prisutnost danas je neophodna kako bi glazbenici postali uspješni. U ovom se radu opisuju društvene mreže kao neizbježan alat komunikacije unutar glazbene industrije. U...
Društvene mreže kao osnovni komunikacijski alat u suvremenim odnosima s javnošću
Društvene mreže kao osnovni komunikacijski alat u suvremenim odnosima s javnošću
Sandra Crnek
Završni rad „Društvene mreže kao osnovni komunikacijski alat u suvremenim odnosima s javnošću“ bavi se jednim od možda najzanimljivijih komunikacijskih alatia i njihovom primjenom u suvremenim odnosima s javnošću – društvenim mrežama. Nakon kratkog povijesnog pregleda razvoja odnosa s javnošću, rad donosi prikaz tradicionalnih alata i tehnika, a potom slijedi osvrt na utjecaj suvremenih tehnologija na odnose s javnošću i teorijski pregled najčešće korištenih...

Pages