Paginacija

Krizna komunikacija Hrvatskog Crvenog križa - primjer poplava u istočnoj Slavoniji
Krizna komunikacija Hrvatskog Crvenog križa - primjer poplava u istočnoj Slavoniji
Nikolina Trbušić
Završni rad o temi Krizna komunikacija Hrvatskog Crvenog križa — primjer poplava u istočnoj Slavoniji obraduje primjer krizne komunikacije za vrijeme elementarnih nepogoda u svibnju 2014. Prvi dio rada donosi teorijski pregled općih značajki krizne komunikacije pri čemu se autorica posebno posvetila samoj definiciji kriznih situacija, vrstama kriza i njihovom životnom ciklusu te načinu komuniciranja u izvanrednim okolnostima. Kao svojevrsni uvod u kriznu situaciju s poplavama u...
Krizna komunikacija u zrakoplovnoj industriji
Krizna komunikacija u zrakoplovnoj industriji
Dajana Maros
Većina kriza događa se zbog nedovoljne pripremljenosti menadžmenta i kriznog tima, a šteta koja nastaje zbog krize je oštećen ugled organizacije koji je teško povratiti. Primjer kriznih događaja koji često sa sobom nose velike posljedice su zrakoplovne nesreće, što je u središtu istraživanja ovog rada. Takve nesreće su doduše relativno rijetke, i to zbog visokih sigurnosnih standarda koje su postavile nacionalne i međunarodne vlasti, međutim, kada se dogode to su ozbiljni...
Krizni komunikacijski menadžment na društvenim mrežama
Krizni komunikacijski menadžment na društvenim mrežama
Marijana Juričić
Društvene mreže su razvojem Interneta postale nezaobilazni komunikacijski kanal mnogih organizacija i brendova. Radi brojnih prednosti poput brzine, velike količine informacija, mnogobrojnih korisnika i lakog dopiranja do istih, društvene mreže se danas koriste u komunikaciji sa internom i eksternom ciljnom publikom. Njihova uloga zabilježena je i u kriznim situacijama, u kojima mreže mogu biti od velike pomoći ukoliko se njima zna upravljati. Svrha ovog diplomskog rada je obraditi...
Krizno komuniciranje i utjecaj medija: slučaj Karlovačke pivovare
Krizno komuniciranje i utjecaj medija: slučaj Karlovačke pivovare
Lena Perdijić
Krizno komuniciranje je neizostavan dio kriznog upravljanja i u suvremenom društvu poznavanje osnovnih pravila i načina komuniciranja u kriznim situacijama omogućava, kako pojedincima, tako i organizacijama, uspješno savladavanje rizika te umanjivanje negativnih učinaka. Pregledom teorijskoga konteksta kriznoga komuniciranja i kriznog upravljanja daje se okvir koji omogućava bolje razumijevanje okolnosti i slučaja Karlovačke pivovare 2007. godine. Ovaj slučaj pokazuje kako...
Krizno komuniciranje u političkim kampanjama - primjer: predsjednička kampanja Hillary Clinton 2016.
Krizno komuniciranje u političkim kampanjama - primjer: predsjednička kampanja Hillary Clinton 2016.
Ermin Preljević
Komunikacija je pretpostavka svakodnevnog čovjekovog života. Ona posebno dolazi do izražaja u kriznim situacijama, kad vještina kriznog komuniciranja određuje hoće li kriza pogubno presuditi ili konkurentski unaprijediti pojedinca, organizaciju ili društvo. U kriznoj komunikaciji naglašava se važnost izgradnje odnosa s medijima te implementiranje društvenih mreža u svakodnevno poslovanje s obzirom na osobniju, dvosmjernu komunikaciju. Politička komunikacija čini veliki dio...
Krizno komuniciranje u sportu: FIFA 2015.
Krizno komuniciranje u sportu: FIFA 2015.
Mario Elez
U ovome radu govorit će se o kriznom komuniciranju FIFA-e za vrijeme i nakon korupcijskog skandala 2015. godine kojim je organizacija bila zahvaćena. Osim o skandalu iz 2015. godine, bit će riječi i o prošlim događajima FIFA-e koji su utjecali na njenu reputaciju. S obzirom da se radi o svjetskoj krovnoj nogometnoj organizaciji, zanimljivo je vidjeti na koji način je slučaj percipiran u javnosti i na koji način je reagirala FIFA u ovoj kriznoj situaciji. U torn smjeru, objasnit će...
Krizno komuniciranje u zrakoplovnoj industriji
Krizno komuniciranje u zrakoplovnoj industriji
Luka Negovetić
Sadašnje vrijeme je turbulentno, počevši od financijskih, naftnih te političkih kriza što potencijalno može poduzeća dovesti u kriznu situaciju, te poduzeća moraju izaći iz te krize na što bezbolniji način. Uz sve alate internog djelovanja u samoj krizi (otkazi, štednja, restrukturiranja, promjena strategije i ciljeva poslovanja), prema samoj javnosti može djelovati kriznim komuniciranjem. Kroz ovaj rad će se prikazati uloga tog komuniciranja u procesu upravljanja krizom kao...
Kršenje prava na privatnost djece u najčitanijim ženskim tjednicima
Kršenje prava na privatnost djece u najčitanijim ženskim tjednicima
Željka Medić
U doba globalizacije, mediji su dostupniji nego ikada i prisutni u svakodnevnom životu djece i mladeži. Oni sudjeluju u kreiranju javnog mišljenja i stvaranju percepcije onoga o čemu izvještavaju. Informativna uloga medija sve se više gubi pred naletom zabavnih sadržaja kojemu je jedini cilj privući što više korisnika u svrhu profita, a moralna i etička načela novinara poljuljana su pred pritiskom ekskluzive i trke da vijest objave prvi. Kršenje prava na privatnost djece u...
Manipulacija u odnosima s javnošću i utjecaj na suvremeno društvo
Manipulacija u odnosima s javnošću i utjecaj na suvremeno društvo
Tea Kolačko
Fenomen medijske manipulacije nije nova pojava. Već stari i antički spomenici mogu se smatrati svojevrsnim početkom medijske manipulacije jer su svojim prikazima kraljeve, vladare i vojskovođe predstavljali u povoljnijem svjetlu od realnog, pa čak i bliske bogovima. Stara literatura je također prepuna izmišljanja i pretjerivanja, rađenog u cilju da se naručitelja i sponzora predstavi boljim nego što on doista jest. U modernom dobu, uvođenjem općeg prava glasa i pojavom masovnih...
Marija Jurić Zagorka – prva hrvatska novinarka
Marija Jurić Zagorka – prva hrvatska novinarka
Azra Imamović Subošić
Marija Jurić Zagorka bila je prva hrvatska profesionalna novinarka. Unatoč teškom životu, u kojem nije dobila naobrazbu kakvu je željela, i unatoč tome što su ju od ranih dana opstruirali u želji za pisanjem, postigla je zavidnu karijeru na području novinarstva. Iako je njena prva i osnovna ljubav bila novinarstvo, Zagorka je izdala i veliki broj romana koji imaju važno značenje u hrvatskoj književnosti jer je Zagorka svojim romanima (koji su većinom povijesne tematike)...
Marketing i odnosi s javnošću glazbenih manifestacija na primjeru hip-hop jam-a
Marketing i odnosi s javnošću glazbenih manifestacija na primjeru hip-hop jam-a
Mihael Klaić
U ovom radu opisuju se uloge marketinga i odnosa s javnošću glazbene manifestacije na području hip-hop jam-a. Najprije ću prikazati povijest samih odnosa s javnošću, prikazat ću što u suvremenom svijetu znače društvene mreže i što sve velike tvrtke, ali i javne osobe, mogu postići kako bi komunicirale sa svojim ključnim javnostima. Navesti ću osnovne i svakodnevno korištene alate i tehnike, ali više ću se bazirati na društvenu mrežu Facebook pošto je u današnje vrijeme...
Marketing i odnosi s javnošću u kulturi - Zagrebačka filharmonija
Marketing i odnosi s javnošću u kulturi - Zagrebačka filharmonija
Mirjana Ljubičić
Ovaj rad se bavi marketingom i odnosima s javnošću u kulturi na primjeru Zagrebačke filharmonije. U radu će se izložiti osnovni teorijski pojmovi marketinga i odnosa s javnošću u kulturi. Nadalje, iznijet će se neki primjeri marketinških alata Zagrebačke filharmonije te prikazati koliko je potrebna i korisna uporaba marketinga u kulturnim ustanovama.

Paginacija