završni rad
Komunikacijski izazovi interneta s aspekta informiranja, obrazovanja i zabave

Matija Veličan (2018)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za komunikologiju i medije