Paginacija

Etika u e-sportu
Etika u e-sportu
Fran Popović
Ovaj rad bavi se etikom u e-sportu. Na početku rada prikazana je kratka povijest e-sporta, razvoj i današnje stanje e-sporta. Nakon toga analizirat će se etičke probleme u e-sportu, pravila ponašanja na internetu i fair play. Rad analizira etičke probleme specifične za e-sport, a na kraju se bavi slučajem teške povrede etike u e-sportu, namještanjem utakmice momčadi iBUYPOWER, reakcijom javnosti, posljedicama varanja i načinom na koji su se igrači morali iskupiti zajednici.
Etički aspekti uloge medija i njihov utjecaj na mlade
Etički aspekti uloge medija i njihov utjecaj na mlade
Ines Majetić
Rad tematizira etičke aspekte uloge medija i njihov utjecaj na mlade s naglaskom na medijsko društvo, nastalo kao posljedica naglog širenja različitih vrsta medija. U radu se pokušava odgovoriti na pitanje kako naučiti mlade živjeti ugodnim suživotom s medijima i ne dopustiti im da mediji njima zavladaju. Prvi dio rada bavi se pitanjem utjecaja medija na društvo. U razmatranju toga pitanja susrećemo se i s brojnim negativnim utjecajima na društvo, posebno mlade i djecu. Nastavak...
Etnički stereotipi u medijima
Etnički stereotipi u medijima
Ivana Bilić
Stereotipi i predrasude izokrenuta su mišljenja o određenim pojavama ili osobama. Vrlo često se generaliziraju te se kao takvi šire velikom brzinom. Istraživanja pokazuju da su predrasude i stereotipi često prisutni i u medijima (Kanižaj, 2006). Među njima osobito se ističu etnički stereotipi. Kako su mediji ti koji obliku javno mnijenje, oni trebaju djelovati i na suzbijanju stereotipa. Podrobnim izvještavanjem o manjinama ruše se dugogodišnji stereotipi. Sama razina...
Geopolitički interesi velikih sila i izbjeglička kriza
Geopolitički interesi velikih sila i izbjeglička kriza
Marta Takahashi
Rad ne sadrži sažetak.
Gestikulacija kao oblik neverbalne komunikacije
Gestikulacija kao oblik neverbalne komunikacije
Gorana Popović
Tijekom razgovora s drugom osobom ne govore samo riječi već čitavo tijelo. Naime, neverbalnom komunikacijom prenosimo više nego samim riječima. „S obzirom na to da osobe često nisu svjesne da komuniciraju i neverbalno, govor tijela i ostali neverbalni signali su iskreniji od same verbalne komunikacije tj. onoga što čovjek govori.“ (Navarro, 2010: 17) Važan dio neverbalne komunikacije čine geste koje se mogu definirati kao pokret udova ili tijela kojim se izražava neka misao...
Image of women in the media
Image of women in the media
Ivona Ćubela
Mediji su postali sveobuhvatan, neizbježan dio naših života na koje imaju veliki utecaj. Nije upitno da mediji imaju svoje mnogobrojne pozitivne strane, ali također imaju mane i ozbiljne probleme, posebice u svojoj zastupljenosti i prikazu žena. U modernom društvu s brzim tempom života i novim medijskim tehnologijama, novine, časopisi, televizija i internet oblikuju odnos ravnopravnosti spolova i utječu na socijalno priznanje i vrijednost uloge žena u društvu. Iskrivljene slike i...
Imidž Milana Bandića među studentima grada Zagreba
Imidž Milana Bandića među studentima grada Zagreba
Ivana Bilić
Milan Bandić dugogodišnji je gradonačelnik grada Zagreba. Imidž Milana Bandića kao gradonačelnika već je neko vrijeme zanimljiva tema s obzirom da je preko 17 godina na čelu glavnog grada Hrvatske. Imidž definiramo kao cjelokupan dojam koji određena osoba ostavlja u javnosti, a identitet je usko povezan s imidžem jer predstavlja ono što zapravo određena osoba jest, dok imidž je ono što želi biti, tj. ono što prezentira pred javnosti. Upravljanje političkim ugledom vrlo...
Imidž hrvatskog turizma iz perspektive stranih turista
Imidž hrvatskog turizma iz perspektive stranih turista
Ivan Zelić
Sagledavanje pozicije hrvatskog turizma na međunarodnoj razini predstavlja ključni elemenat u razvoju Hrvatske kao turističke destinacije. Turizam zahtijeva interdisciplinarno istraživanje svih elemenata društvenog života koji su, odnosno mogu biti povezani s turizmom. Republika Hrvatska postala je jedna od zemalja koje svoj imidž velikim dijelom temelje na turizmu. U suvremeno vrijeme konkurencija među turističkim destinacijama neprestano raste, a imidž pojedine zemlje je bitna...
Importance of communication in football: Comparative analysis of domestic and foreign key communication aspects
Importance of communication in football: Comparative analysis of domestic and foreign key communication aspects
Dino Premilovac
Communication is one of the most important parts in football because it is what keeps the fans interested. Three parts of the communication process are most relevant and will be analysed in the paper – media, fans and sport organisation. The three can be interpreted as any communication channel: media representing the transition medium, fans representing the receiver and sport organisation representing the transmitter. The domestic channel will be compared with foreign, most developed...
Influenceri na društvenim mrežama
Influenceri na društvenim mrežama
Morena Devčić
Društvene su mreže uvelike promijenile način na koji se kreira javno mišljenje. Važnu ulogu u tome imaju influenceri koji su nositelji velikih promjena u svijetu marketinga. Influencer marketing postao je moćni alat kojim se brendovi i proizvodi pozicioniraju na tržištu i predstavlja način za brzo ostvarivanje marketinških ciljeva. Globalno je prepoznata vrijednost influencer marketing jer takva vrsta marketinga nadmašuje promotivne aktivnosti putem tradicionalnih medija kao što...
Interna komunikacija kao jedan od alata motivacije zaposlenika
Interna komunikacija kao jedan od alata motivacije zaposlenika
Petra Sliško
Komunikacija je važna u svakom aspektu života, pa tako i u poslovnom svijetu. Komunikacija među zaposlenicima zove se interna komunikacija. Motivacija radnika u današnje vrijeme smatra se jednim od glavnih razloga za dobro ili loše izvršavanje radnih zadataka u cjelokupnom poslovanju tvrtke. Cilj motiviranja zaposlenika je potaknuti ih da se oni sami zauzmu za ostvarivanje ciljeva tvrtke. Kako motivacija nije osobna karakteristika, na nju se može utjecati ponašanjem nadređenog. Tema...

Paginacija