završni rad
Etnički stereotipi u medijima

Ivana Bilić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za komunikologiju i medije