završni rad
Etika i društvena odgovornost poslovanja

Angela Glavan (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću