završni rad
Etički aspekti uloge medija i njihov utjecaj na mlade

Ines Majetić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za interdisciplinarne znanosti