specijalistički diplomski stručni
Engleske riječi u odnosima s javnošću

Zoran Kulušić-Neral (2018)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću