Pages

Socijalni, komunikološki i etički aspekti brenda
Socijalni, komunikološki i etički aspekti brenda
Iva Popović
Ovaj rad bavi se brendovima i njihovim socijalnim, komunikološkim i etičkim aspektima. Započinje s definicijom tržišta i opisom na koji način tržište funkcionira i kako su se u njemu razvili brendovi. Dalje se bavi načinom na koji brendovi komuniciraju s potrošačima i načinima uvjeravanja i stvaranja slike društva koja pogoduje prodaji. Osim komunikološkog utjecaja, rad se bavi i etičkim utjecajem i načinom na koji se zbog razvoja brendova i marketinga krše osnovna ljudska...
Strategija odnosa s javnošću Hrvatske turističke zajednice za razdoblje 2017. - 2022.
Strategija odnosa s javnošću Hrvatske turističke zajednice za razdoblje 2017. - 2022.
Marina Šimun
Hrvatska turistička zajednica je nacionalna turistička organizacija osnovana prije 25 godina s ciljem aktivne promidžbe Republike Hrvatske kao turističke destinacije. Nastavno na činjenicu da Hrvatska turistička zajednica nema definiranu i dostupnu Strategiju odnosa s javnošću, poseban doprinos posvećen je kreiranju Strategije odnosa s javnošću Hrvatske turističke zajednice i definiranju ciljnih javnosti. Strategija se oslanja na četiri ključne teze koje u radu tek treba...
Strategija zakonodavnog lobiranja na primjeru izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira
Strategija zakonodavnog lobiranja na primjeru izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira
Luka Vojvodić
Cilj je ovog rada na primjeru izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira dati doprinos boljem razumijevanju strategija zakonodavnog lobiranja, ali i podizanju svijesti o važnoj ulozi koju zakonodavno lobiranje i općenito komunikacija s državnim tijelima može imati u svakodnevnom radu praktičara odnosa s javnošću u Hrvatskoj. Definiranjem pojma lobiranja, lobista te razradom vrsta lobiranja nastoji se dati širi uvod temu rada. Sve ranije definirane pojmove ponovno...
Suživot novinarstva i odnosa s javnošću
Suživot novinarstva i odnosa s javnošću
Renata Sopek
U modernom svijetu, mediji su nezaobilazni. Predstavljaju jedan od glavnih izvora informacija. No, potreba za informacijom nezuastavljivo raste. Od svojih početaka, kada je služilo kritičkom informiranju javnosti, novinarstvo je došlo do toga da većinu vijesti koje se objavljuju u medijima preuzima od PR službi. Jer je vremena za istraživanje, sve manje. Službe odnosa s javnošću imaju cilj stvaranja pozitivnih odnosa organizacije i njezinih javnosti, pri čemu se često koriste...
Uloga društvenih medija u audiovizualnoj komunikaciji terorističkih organizacija: IRA i ETA
Uloga društvenih medija u audiovizualnoj komunikaciji terorističkih organizacija: IRA i ETA
Tomislav Berišić
Irska republikanska armija (IRA) i Euskadi Ta Askatasuna (ETA) dvije su najstarije europske terorističke organizacije koje su aktivne već više od pola stoljeća. Riječ je o organizacijama koje se nasilnim i političkim putem bore za neovisnost svojih regija: ETA za neovisnost Baskije od Španjolske, IRA za odvojenje Sjeverne Irske od Ujedinjenog Kraljevstva i ujedinjenje s Republikom Irskom. U novije doba internet je postao jedna od najdinamičnijih platformi na kojoj razne...
Uloga društvenih mreža u brendiranju modne industrije
Uloga društvenih mreža u brendiranju modne industrije
Viktorija Kadežabek
Tiskane informacije posljednjih godina doživljavaju pravu poslovnu krizu i to zato što su korisnici sada zainteresiraniji za interaktivne medije nego li one tradicionalne. Tu spoznaju potvrđuju i modne marke, kako visoke tako i brze mode te svoje proizvode promoviraju putem društvenih mreža preko kojih dopiru do većeg broja ljudi nego ikada prije. Proizvodi modne industrije, kao i modne marke, postaju sve dostupniji, a društvene mreže omogućile su dostupnost informacija koje su...
Uloga društvenih mreža u modnoj industriji
Uloga društvenih mreža u modnoj industriji
Nika Matić
Za društvene mreže znamo da postoje već dugi niz godina, no danas su postale gotovo neizbježne. Zahvaljujući društvenim mrežama, razvijaju se nova prijateljstva ili održavaju ona stara, lakše se ostaje u kontaktu s drugim ljudima, saznaje se za nove stvari, dijele se slike ili dragocjeni trenuci s prijateljima. No, društvene mreže odavno su prestale biti samo platforma za privatno korištenje. Zadnjih nekoliko godina društvene mreže koriste se sve više kao alat za oglašavanje...
Uloga društvenih mreža u upravljanju odnosima s klijentima u malim i srednje velikim poduzećima
Uloga društvenih mreža u upravljanju odnosima s klijentima u malim i srednje velikim poduzećima
Antonio Blažević
Društvene mreže postale su neizostavno sredstvo komunikacije poduzeća s klijentima, a u posljednje vrijeme i sastavni dio svakodnevnog poslovanja brojnih poduzeća. Njihova uloga u upravljanju odnosima s klijentima postala je vrlo važna iz razloga što poduzeća na ovaj način pobliže upoznaju svoje klijente, vide njihova kretanja, želje, interese i potrebe. Objavama klijenata putem Interneta poduzeća rangiraju i/ili modificiraju vlastiti koncept poslovanja i uspješnije upravljaju...
Uloga emocionalne inteligencije u menadžmentu
Uloga emocionalne inteligencije u menadžmentu
Tamara Zvonarek
Menadžment je prepoznat kao znanstvena disciplina. Uslijed složenosti poslovanja menadžerske kompetencije kao i uloga menadžera postaje ključna za uspješno upravljanje i vođenje poduzeća. Važnost emocionalne inteligencije raste a trendovi ukazuju na potrebu osvještavanja važnosti emocionalne inteligencije putem koje tvrtke doprinose snaženju pozitivne organizacijske kulture, a posljedično i konkurentnosti poduzeća.
Uloga i funkcija korporativne kulture
Uloga i funkcija korporativne kulture
Nika Pintar
U ovom radu obradit će se pojam i definicija korporativne kulture, a potom će se proučiti njezin razvoj, njegovanje te različite teorije o njezinoj tipologiji. Zatim će se obraditi uloga i funkcija korporativne kulture u organizaciji na temelju njezinog utjecaja na motivaciju zaposlenika te razvoj interne i eksterne korporativne komunikacije. Velik naglasak bit će stavljen na utjecaj vođa u upravljanju korporativnom kulturom te kako oni djeluju na formiranje sveukupne komunikacije...

Pages