Pages

Izbjeglička kriza u kontekstu politika azila i migracija Europske unije
Izbjeglička kriza u kontekstu politika azila i migracija Europske unije
Katarina Bekavac
Ovaj rad bavi se objašnjavanjem fenomena izbjegličke krize i uzroka njezinog nastajanja kao i promjena koje izaziva u društvu i međunarodnim odnosima. Uslijed nekontroliranog priljeva migranata u 2015. godini, pristiglih većinom sa Bliskog istoka u Europu, rješavanje izbjegličke krize postalo je važno pitanje politike Europske unije. Harmonizacija migracijske politike Europske unije usmjerena je na očuvanje graničnih prijelaza u šengenski prostor dok je integracija migranata u...
Izgradnja osobnog brenda na tržištu
Izgradnja osobnog brenda na tržištu
Ivan Radelić
Rad ne sadrži sažetak. Analiza izgradnje osobnog brenda na primjeru 2Cellos i Michaela Jordana.
Kampanja političkih stranaka i koalicija na službenim internetskim stranicama
Kampanja političkih stranaka i koalicija na službenim internetskim stranicama
Jasmina Popović
Komunikacija je neizostavan segment u sferi političkog djelovanja, često i presudan, stoga je za svaku političku stranku od iznimnog značaja uspješno komunicirati sa svojim dionicima te se koristiti raspoloživim alatima i tehnikama odnosa s javnošću. Danas se značajan dio komunikacije u predizbornim kampanjama realizira i putem službenih internetskih stranica stranaka i koalicija koje se natječu za mandate, što je logično jer su one neizostavan kanal kojim politička stranka...
Karakteristike poslovne komunikacije u suvremeno doba
Karakteristike poslovne komunikacije u suvremeno doba
Iva Tušak
Svaki aspekt života ovisi o komunikaciji. Moć je biti dobar komunikator, posebno kada je riječ o poslovnom dijelu života. Ne tako davno, prije otprilike samo tridesetak godina, žičani telefoni i rukom pisana pisma bila su jedina opcija za poslovanje na daljinu, a tako napisana ili izgovorena riječ jedini mediji u koje su se pretvarale misli. Napredak na polju tehnologije do kojega je došlo u 21. stoljeću, posebice mrežne komunikacije i proboja računalne tehnologije, unio je mnoge...
Komunikacija društveno odgovornog poslovanja zdravstvenih ustanova
Komunikacija društveno odgovornog poslovanja zdravstvenih ustanova
Natalija Velić
Društveno odgovorno poslovanje (u daljnjem tekstu DOP) neizostavna je odrednica održivog ekonomskog, društvenog i okolišnog razvoja. Pitanja etičnog poslovanja, transparentnog komuniciranja, poštivanja ljudskih prava, i zaštite okoliša dobivaju na značaju. Istražene su teorijske i praktične osnove komuniciranja DOP-a zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. Analizom sadržaja na internetskim stranicama 20 općih bolnica razmatrana je praksa izvještavanja o DOP-u prema...
Komunikacija kao proces razmjene informacija, ideja i osjećaja
Komunikacija kao proces razmjene informacija, ideja i osjećaja
Laura Maria Burić
Komunikacija se smatra temeljem međuljudskih odnosa, a uključuje izmjenjivanje poruka između dvije ili više osoba. Umijeće uspješnog komuniciranja, osim što podrazumijeva razumijevanje informacija koje su doprle do ljudi, također pomaže u izgradnji povjerenja i poštovanja, rješavanju problema, razmjeni ideja, savladavanju različitosti, povezivanju s prijateljima i obitelji. Za vrijeme verbalnog komuniciranja, odnosno razgovora ili govora, istovremeno se događa i neverbalno...
Komunikacija političkih stranaka na društvenoj mreži Facebook u sklopu parlamentarnih izbora 2015. godine
Komunikacija političkih stranaka na društvenoj mreži Facebook u sklopu parlamentarnih izbora 2015. godine
Iva Babić
Društvene mreže postale su relevantan izvor informacija i predizbornih poruka kako za građane tako i za medije, budući da su brojni političari izjave prvo objavljivali na društvenim mrežama, a tek onda na drugim kanalima. Sve veći broj korisnika društvenih mreža ostavio je trag na političku komunikaciju. Može se reći kako je upotreba društvenih mreža u političkom marketingu već uvriježena, prvenstveno u izbornim kampanjama. Društvene mreže poput Facebooka postale su...
Komunikacija u sportu
Komunikacija u sportu
Ižak Ante Sučić
Komunikacija u sportu oduvijek je bila nešto čemu su sportske ekipe, igrači i treneri davali veliku važnost.Razvojem tehnologije komunikacija je znatno olakšana te je danas praktički sve dostupno u bilo kojem trenutku.Biti veliki sportaš ne znači biti samo najbolji u onome čime se bave, već biti veliki sportaš znači biti dobar u komunikaciji s medijima i svojim javnostima, biti društveno odgovoran i pozitivan primjer mladima diljem svijeta. Sportaši su danas možda i najveći...
Komunikacijska strategija kao temelj planiranja i upravljanja komunikacijom
Komunikacijska strategija kao temelj planiranja i upravljanja komunikacijom
Krešimir Radišić
Ovaj rad za svrhu ima ukazati na važnost strateškog planiranja i to na način konkretne izrade komunikacijske strategije nogometnog kluba Kustošija. Upravo na primjeru lokalnog nogometnog kluba izrađen je projekt u kojem smo analizirali zatečeno stanje, detektirali probleme i nedostatke, ali i prednosti Klijenta u odnosu na konkurenciju Prepoznali smo kako je potrebno ukazati kako na prilike, tako i na prijetnje koje se mogu javiti prilikom razvoja komunikacijske strategije. U ovome...
Komunikacijska strategija za Savjet mladih Grada Zagreba
Komunikacijska strategija za Savjet mladih Grada Zagreba
Darija Jeger
Savjet mladih Grada Zagreba savjetodavno je tijelo Gradu koje zastupa potrebe mladih. Ovo je ujedno i najveći savjet brojem od 15 članova koji su predstavnici različitih udruga mladih i/ili neformalnih skupina mladih. Iako je njegova uloga značajna, mladi nisu upoznati s radom Savjeta, a istraživanja pokazuju da velik broj mladih ne zna za njegovo postojanje i djelokrug rada. Problemi savjeta očituju se u njegovoj ovisnosti o gradskim protokolima, političkim promjenama i utjecajima te...
Komunikacijska uloga Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Komunikacijska uloga Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Ivanka Kunštić
Ovaj rad bavi se komunikacijskom ulogom Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kroz prikaz aktivnosti Ureda. Donošenjem Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, te osnivanjem središnjeg tijela, napravljen je značajan iskorak prema povezivanju i jačanju suradnje s više od tn milijuna Hrvata i njihovih potomka koji žive izvan hrvatskih granica. Stavljanjem tog odnosa u zakonodavni i institucionalni okvir, na temelju prethodno...
Komunikacijski izazovi interneta s aspekta informiranja, obrazovanja i zabave
Komunikacijski izazovi interneta s aspekta informiranja, obrazovanja i zabave
Matija Veličan
Način na koji međusobno komuniciramo, kako prikupljamo informacije, kako učimo, na koji način se zabavljamo i radimo drastično se promijenio od nastanka interneta 60-ih godina prošlog stoljeća. Internet je, kao najveći i najrasprostranjeniji masovni medij koji omogućava dvosmjernu komunikaciju i interakciju ljudi koji se fizički ne nalaze na istom mjestu i to u realnom vremenu, neizostavni dio naše svakodnevice. Internet nam uglavnom služi za informiranje, odnosno pretraživanje...

Pages