Paginacija

Uloga kriznog komuniciranja na društvenim mrežama
Uloga kriznog komuniciranja na društvenim mrežama
Dora Srdar
Društvene mreže su postale neizostavan dio komunikacije. Brzina i pravovremenost glavni su razlozi zbog kojih se poduzeća i organizacije okreću takvom načinu komunikacije, a koji im pomažu u kreiranju sadržaja, slanju poruka što većem broju ljudi i upoznavanju korisnika društvenih mreža s njihovim uslugama, proizvodima ili područjem rada. Upravo zato komunikacija na društvenim mrežama ima veliku ulogu i u kriznim situacijama. Društvene mreže pružaju korisnicima ono što niti...
Uloga kriznog komuniciranja tijekom financijske krize. Primjer: Lehman Brothers Holdings Inc. 2007./2008.
Uloga kriznog komuniciranja tijekom financijske krize. Primjer: Lehman Brothers Holdings Inc. 2007./2008.
Igor Šlosar
Odnosi s javnošću danas označavaju cijeli skup djelatnosti. Iznimno je bitno jasno i precizno definirati sam pojam te shvatiti njegovo značenje. Organizacije su spoznale važnu ulogu koju ispunjavanju odnosi s javnošću. Korporativni element odnosa s javnošću prisutan je unutar organizacija te se bavi čitavim spektrom aktivnosti koje su organizaciji neophodne za poslovanje. Etički aspekti odnosa s javnošću prisutni su tijekom cjelokupnog poslovanja te prilikom svake odluke koji...
Uloga marketinga u jačanju korejskog pop fenomena
Uloga marketinga u jačanju korejskog pop fenomena
Kristina Kušić
K-pop industrija dio je „Korejskog vala“, također zvanog i „Hallyu wave“, koji je započeo širiti svoj utjecaj još 90-tih godina, kada su k-pop zvijezde kakve ih danas poznajemo počele dominirati glazbenom scenom Južne Koreje. Mnogi teoretičari istočno azijskih studija bili su iznenađeni valom popularnosti koji je Hallyu doživio, jer nakon ogromnog uspjeha korejskih drama kao što su bile Jewel in the Palace i Winter Sonata, ljudi su mislili da će korejski val polako...
Uloga masovnih medija u odgoju i obrazovanju
Uloga masovnih medija u odgoju i obrazovanju
Andreja Čavlović
Možemo sa sigurnošću reći da su masovni mediji neizostavan dio naših života jer preko njih dobivamo sve informacije o svijetu. Gotovo ne možemo zamisliti život bez korištenja medija jer oni nas educiraju, zabavijaju i šire naše spoznaje. Masovni mediji postali su vrlo važan čimbenik u obrazovanju i odgoju. Korištenjem medija, djeca i mladi itekako stvaraju dojmove i mišljenja, formiraju stavove i vrijednosti, i to još od najranije dobi. Kod mladih postoji naočigled visoka...
Uloga medija u oblikovanju osobnih vrijednosti učenika srednjih škola
Uloga medija u oblikovanju osobnih vrijednosti učenika srednjih škola
Snježana Prstac
Vrijednosti su „ideje ili vjerovanja o poželjnim ciljevima ili ponašanjima koja nadilaze specifične situacije, usmjeruju odabir i procjenu ponašanja i događanja te su hijerarhijski organizirana s obzirom na njihovu relativnu važnost za pojedinca, a takve se hijerarhijske strukture vrijednosnih prioriteta nazivaju sustavima vrijednosti“ (Schwartz, Bilsky, 1994: 164). Za razvoj vrijednosti općenito, pa tako i osobnih vrijednosti, presudna je i uloga medija. Uz obitelj i okolinu,...
Uloga medija u odgoju i obrazovanju
Uloga medija u odgoju i obrazovanju
Patricija Večković
Razvoj masovnih medija u posljednjih nekoliko godina imao je značajan utjecaj na sve aspekte društva pa tako i na one vezane uz odgoj i obrazovanje. Svrha ovog rada je prikazati kakvu su ulogu mediji imali u oblikovanju i reformi obrazovnog sustava te navesti potencijalne prednosti i nedostatke koji su se javili njihovom uporabom. Rad prikazuje neke od osnovnih temelja za nastanak prvih istraživanja o medijskom utjecaju te se kasnije nadovezuje na novija istraživanja o medijima, njihovoj...
Uloga odnosa s javnošću u djelovanju neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj
Uloga odnosa s javnošću u djelovanju neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj
Sandra Drljo
Kada se pojedinac ponaša društveno odgovorno, ponaša se moralno i vođen je savješću. Razvoj društvene odgovornosti tekao je postepeno. Društveno odgovorni pojedinci oduvijek su bili prihvaćeni i važni u društvu. Danas uživaju veću popularnost jer imaju mogućnost rješavanja društvenih problema. Primaran cilj neprofitnog sektora jest pružanje usluga društvu bez ostvarivanja profita. Iako takve organizacije financira vlada i privatno poduzetništvo, profit se ne...
Uloga političkog marketinga u kreiranju imidža političara
Uloga političkog marketinga u kreiranju imidža političara
Neven Ratko
Ovaj rad govori o ulozi političkog marketinga u kreiranju imidža političara i političkih stranaka. Politički marketing kroz svoje definicije pojedinih autora pokazuje da ima široku primjenu, ne samo u političkom komuniciranju već i u drugim znanstvenim, informacijskim i ekonomskim disciplinama. Politička komunikacija je neizostavni dio političkog marketinga. Iz komunikacije koja je obrađena kroz dva izborna ciklusa, vidljivo je da postoje različiti načini obračanja prema...
Uloga proaktivnih strategija u sprječavanju krize
Uloga proaktivnih strategija u sprječavanju krize
Zrinka Anić
Krizu definiramo kao intenzivnu i iznenadnu pojavu s potencijalnim negativnim ishodom koja utječe na organizaciju ili cijelu industriju, kao i na njihove javnosti, proizvode, usluge ili ugled. Napredovanjem industrije dolazi i do razvoja kriza kao i same tipologije kriznih situacija u teoriji kriznog komuniciranja. Također, važno je napomenuti kako postoje i vrste kriza koje je nemoguće predvidjeti poput prirodne katastrofe ili nesreće odnosno i one za koje se možemo pripremiti,...
Uloga strateških odnosa s javnošću u realizaciji kapitalnih državnih projekata
Uloga strateških odnosa s javnošću u realizaciji kapitalnih državnih projekata
Matej Zovkić
Strateški odnosi s javnošću predstavljaju temelj komunikacije s ciljnim javnostima prilikom realizacije kapitalnih državnih projekata. Analizirajući komunikacijsku strategiju LNG terminala Krk uočeno je da korištenje strateških komunikacijskih kanala omogućuje točnu i pravovremenu objavu informacija te onemogućuje stvaranje kriznih komunikacijskih situacija. Strateško planiranje predstavlja ključ uspjeha u odnosu ulagač-država-ciljni dionik i usmjerava javnost u pozitivnom...
Uloga tiskanih medija u praćenju bolonjskog procesa
Uloga tiskanih medija u praćenju bolonjskog procesa
Vedran Podkrajšek
Zanimanje javnosti za znanstvene teme oduvijek postoji, međutim njihov prikaz u medijima je dosta loš. Krivnju za takvo stanje snose i znanstvenici i novinari. Znanstvenici jer imaju loše komunikacijske vještine, a novinari, većina njih, jer imaju nedovoljno znanja i pripreme o znanstvenim temama o kojima izvještavaju (Juračić, 2011: 19). Bolonjski proces je najvažnija reforma visokoškolskog sustava u Republici Hrvatskoj od njezinog osamostaljenja. U ovom radu želi se pokazati je...
Uloga zviždača u Republici Hrvatskoj
Uloga zviždača u Republici Hrvatskoj
Monika Alilović
Za svaku organizaciju pojava osoba koje prijavljuju nelegalnih radnji, tzv. „zviždača“, je nepoželjna pojava koja često eskalira do kriznih situacija. Zviždači o uočenim nepravilnostima često izvješćuju subjekte i institucije izvan organizacije kao što su financijska policija, novinari, zastupnici i drugi te su stoga korisni kako za organizaciju tako i za samo društvo. Njihova zaštita bila je, i još uvijek jest, predmet istraživanja i izvješća različitih međunarodnih...

Paginacija