specijalistički diplomski stručni
Uloga političkog marketinga u kreiranju imidža političara

Neven Ratko (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću