specijalistički diplomski stručni
Uloga strateških odnosa s javnošću u realizaciji kapitalnih državnih projekata

Matej Zovkić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću