Paginacija

Umijeće javnog nastupa
Umijeće javnog nastupa
Ena Jobst
CiIj je govora prenijeti informacije, odnosno ključnim porukama potaknuti publiku da djeluje prema našim očekivanjima. Umijeće javnog govora sadrži niz tehnika i vrsta komunikacija s kojima govornik mora izvrsno rukovoditi. Dakle, uspješan govornik je vjerodostojan, uvjerljiv, iskren i pripremljen za nastup. Sadrži široki vokabular, vlada glumačkim vještinama, poznaje verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Govorimo o stručnoj i inteligentnoj osobi s jezičnim sposobnostima....
Upravljanje identitetom i imidžem Hrvatske kao preduvjet gospodarskog razvoja
Upravljanje identitetom i imidžem Hrvatske kao preduvjet gospodarskog razvoja
Luka Negovetić
Identitet i imidž neodvojivi su dijelovi svake države, te one čine sastavni nematerijalni dio države kao društvene jedinke. Upravljanje identitetom i imidžem donosi prepoznatljivost u inozemstvu, a ista donosi želju kod zainteresirane javnosti za sudjelovanju u rastu i razvoju države. Taj razvoj se iskazuje kroz rast gospodarstva koju donosi zajednica, kako izvanjska tako i ona koja se nalazi u samoj državi. Ova pretpostavka o utjecaju identiteta i imidža na gospodarski razvoj biti...
Utjecaj američkih stripova na američku pop kulturu
Utjecaj američkih stripova na američku pop kulturu
Lav Geber
Rad ne sadrži sažetak.
Utjecaj digitalizacije na generacijski jaz – od bejbibumersa do generacije Z
Utjecaj digitalizacije na generacijski jaz – od bejbibumersa do generacije Z
Maja Fistrić
S razvojem komunikacijskih tehnologija i interneta pojavili su se novi oblici društvenosti. Internet je postao susretište ljudi iz cijeloga svijeta. Iako je njegova masovna upotreba zaživjela tijekom 90-ih godina, tehnologija potrebna za kreiranje i konzumiranje sadržaja javila se tek nešto kasnije. Kao medij koji je uspio objediniti novine, radio i televiziju, internet je fundamentalno promijenio način na koji se informiramo, postavivši društvene mreže na početak tog...
Utjecaj i moć Vatikanske diplomacije
Utjecaj i moć Vatikanske diplomacije
Katarina Bekavac
U radu se raspravlja o uzrocima, temeljima i specifičnostima diplomacije Svete Stolice, koja ima duhovnu i svjetovnu komponentu. Načelo božanskog prava je conditio sine qua non Svete Stolice, jednako kao i očuvanje suvereniteta crkve. U uvodnom dijelu autorica iznosi retrospektivni osvrt na početak kršćanstva i nastanak papinske diplomacije, ustroj Svete Stolice, Rimske kurije i Države Vatikanskog Grada. Suvremena agenda diplomacije Svete Stolice predstavljena je stajalištima Svete...
Utjecaj internog poslovnog komuniciranja na uspješnost organizacije
Utjecaj internog poslovnog komuniciranja na uspješnost organizacije
Marko Banjavčić
„Priroda ljudske vrste definira se u komunikaciji.“ (Miljević, 2010: 252) U komunikaciji sa svijetom oko sebe učimo o sebi i onome što predstavljamo, gdje smo i kamo želimo stići. Sličnu se analogiju može primijeniti i na poslovnu komunikaciju, a time i na njezin nezamjenjivi dio – interno komuniciranje. „U suštini, komuniciranje u organizaciji je motivirano potrebom uspješnog ostvarivanja organizacijskih zadataka, bilo preko grupne interakcije, bilo preko individualnih...
Utjecaj komunikacijskih trendova na korištenje tehnika odnosa s javnošću
Utjecaj komunikacijskih trendova na korištenje tehnika odnosa s javnošću
Emanuela Krasnić
Kroz ovaj rad osvrnuli srno se na neke bitne značajke u odnosirna s javnošću. Prije svega, spomenuli srno povijest odnosa s javnošću i njihov razvoj do važnosti i uloge koju oni imaju u suvremenorn društvu. Najviše srno se usredotočili na utjecaj kornunikacijskih trendova na korištenje tehnika odnosa s javnošću. Kroz tehnike obradili srno one tradicionalne koje se dijele na pisane, govorne i vizualne te na novi koncept odnosa s javnošću koji su usko vezani i uz korištenje...
Utjecaj kreativnih kampanja na prodaju proizvoda
Utjecaj kreativnih kampanja na prodaju proizvoda
Lucija Žukina
Kreativnost je ključni element i jedan od preduvjeta za učinkovito oglašavanje. U vrijeme kada se potrošač svakodnevno susreće s brojnim oglasima i kada se na tržištu nudi velik broj sličnih roizvoda, kreativnost doprinosi diferencijaciji robne marke. Kreativno oglašavanje omogućava da se poruka oglašivača komunicira na jedinstveni način, koji će privući potrošačevu pozornost. Kreativno oglašavanje ne ostvaruje ciljeve ukoliko nije učinkovito. Učinkovitost oglašavanja...
Utjecaj kulturnog turizma na razvoj zajednice u Puli
Utjecaj kulturnog turizma na razvoj zajednice u Puli
Dan Pauletta
Ovaj se rad fokusira na specifične izazove razvijanja kulturnih manifestacija koje kao kulturno-turistički proizvod doprinose brendiranju turističke destinacije. Rad se oslanja na strategiju razvoja kulturnog turizma Hrvatske iz 2008. godine koja izdvaja osnovne razvojne probleme koji su u istraživanju poslužili kao indikatori za razvoj i brendiranje kulturnih događanja i turističke destinacije. Studija slučaja izdvaja dvije kulturne manifestacije u razvoju koje se održavaju u Puli...
Utjecaj medija na djecu
Utjecaj medija na djecu
Ivan Jurković
Pojavom novih, sve interaktivnijih, vrsta medija, sve su glasnije rasprave o utjecaju medija na djecu, odnosno, o svim uzročno-posljedičnim odnosima između konzumiranja raznih oblika masovnih medija i ponašanja djece i adolescenata. Mnogi će, bez previše razmišljanja, naprečac donijeti sudove o tome kako je neizbježno da mediji imaju presudni utjecaj na djecu, no postavlja se pitanje je li to točno. Krenemo li analizirati samo činjenice, brzo ćemo se uvjeriti da je ovaj problem...
Utjecaj medija na djecu predškolske dobi
Utjecaj medija na djecu predškolske dobi
Lorena Bartol
Mediji su sastavni dio naših života i to u svim životnim fazama, uključujući čak i najraniju dob. Djeca se po dobi dijele na: dojenčad (0 1 god.), rano djetinjstvo (2 3 god.), predškolska dob (3 6 god.), školska dob (6 12 god.) i adolescencija (12 20 god.). Utjecaj medija na djecu predškolske dobi danas je veći i jači nego ikada do sada. Itekako veliki utjecaj ima televizija, danas najmoćniji masovni medij koji je vrlo popularan medu djecom predškolske dobi. Izuzetan je njezin...
Utjecaj medija na javno mnijenje
Utjecaj medija na javno mnijenje
Mirela Belić
Manipulacija je dio svakodnevnog života i kao takva prisutna je i u medijima. Od prikrivenog oglašavanja, nametanja određenih vijesti, prikazivanja događaja iz samog jednog kuta – samo se neki od načina manipulacije u medijima. Mediji, primjerice, nameću i stvaraju lažne ideale ljepote koji mogu utjecati na medijske korisnike koji uz medije provode gotovo svaki dan. U današnjem modernom svijetu, u kojem se tehnologija razvija iz dana u dan, najveći utjecaj na djecu, ali i na...

Paginacija