završni rad
Utjecaj internog poslovnog komuniciranja na uspješnost organizacije

Marko Banjavčić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću