Pages

Motivacijski govori
Motivacijski govori
Martina Deduš
Govori koji mogu motivirati, potaknuti promjene, promijeniti živote i izazvati željeni učinak nazivaju se rnotivacijski govori. Svima danas nedostaje motivacije, htjeli bismo nešto napraviti, promijeniti, no ne možemo zbog različitih razloga. Upravo tu važnu ulogu igraju motivacijski govornici koje ću predstaviti u ovom radu. Pokazat ću da svi motivacijski govornici imaju jasan cilj svojeg govora i poruke koje žele poslati svojim slušateljima. Svi motivacijski govornici kroz...
Nativno oglašavanje kao promotivna tehnika
Nativno oglašavanje kao promotivna tehnika
Ivan Joshi Tomić
lako nativno oglašavanje nije nova pojava, njegova masovna upotreba je tek u posljednjim godinama doživjela svoj veliki uzlet i to uz pomoć internetskih platformi koje omogućavaju brzu i masovnu komunikaciju s publikom. Svrha nativnih oglasa je da se integriraju u postojeće medijske sadržaje što znači da mogu poprimiti veliki broj oblika koji odgovaraju tim sadržajima. Zato je cilj ovog rada pokušati kroz pregled postojeće literature definirati pojam nativnog oglašavanja i...
Neverbalna komunikacija u različitim kulturama
Neverbalna komunikacija u različitim kulturama
Patricija Golubić
Kultura je moćna sila koja oblikuje način na koji vidimo svijet i stupamo u interakciju s njime. Komunikacija i kultura su dva uzajamno povezana pojma. Razumijevanje važnih kulturnih razlika u neverbalnom ponašanju pomaže pri razumijevanju znakova koji upućuju na stavove i vrijednosti koji stoje iza takvoga ponašanja. Neverbalna komunikacija često otkriva osnovne kulturne značajke. Osmjehivanje i rukovanje govore nam kako dotična kultura cijeni ljubaznost. Veza između neverbalne...
Neverbalna komunikacija u različitim kulturnim okruženjima
Neverbalna komunikacija u različitim kulturnim okruženjima
Teo Golub
Neverbalna komunikacija je temeljni dio komunikacijskog procesa u prijenosu poruke, pridonosi boljem razumijevanju ljudi diljem svijeta te je visoko zastupljena u poslovnom svijetu. Zbog toga je razumijevanje elemenata neverbalne komunikacije od velike važnosti za bolje i lakše funkcioniranje u privatnom životu, bolje razumijevanje ljudi diljem svijeta i njihove kulture te pospješuje osobni rast i razvoj u poslovnoj sferi života. Rad nije napravljen uz istraživačke metode provedene na...
Neverbalna komunikacija u različitim kulturnim okruženjima
Neverbalna komunikacija u različitim kulturnim okruženjima
Teo Golub
Neverbalna komunikacija je temeljni dio komunikacijskog procesa u prijenosu poruke pridonosi boljem razumijevanju ljudi diljem svijeta te je visoko zastupljena u poslovnom svijetu. Zbog toga je razumijevanje elemenata neverbalne komunikacije od velike važnosti za bolje i lakše funkcioniranje u privatnom životu, bolje razumijevanje ljudi diljem svijeta i njihove kulture te pospješuje osobni rast i razvoj u poslovnoj sferi života. Rad nije napravljen uz istraživačke metode provedene...
Novinarstvo i odnosi s javnošću
Novinarstvo i odnosi s javnošću
Plamenko Cvitić
Već desetljećima novinarstvo i odnosi s javnošću imaju isprepleten i blizak odnos. U mnogim agencijama za odnose s javnošću radi vrlo velik broj bivših novinara, a neke procjene sugeriraju da udio bivših novinara iii osoba s novinarskim znanjima doseže i do 70 posto u ukupnoj brojci djelatnika za odnose s javnošću. Zato se u ovom radu postavlja pitanje je li, odnosno u kojoj mjeri je novinarsko iskustvo preduvjet bavljenja odnosa s javnošću? Temeljem stavova ispitanih ...
Odnosi s javnošću i njihova primjena u zdravstvu
Odnosi s javnošću i njihova primjena u zdravstvu
Ivana Naka
Tema završnog rada "Odnosi s javnošću i njihova primjena u zdravstvu" fokusirana je na funkcioniranje odnosa s javnošću u zdravstvu, potrebe današnjih zdravstvenih institucija za strukturiranim odjelima za odnose s javnošću i razloge zbog kojih su oni neophodni. Rad je koncipiran kroz šest poglavlja koja se dijele na više tematski povezanih potpoglavlja. U uvodu na početku rada opisuje se plan pisanja i istraživanja. U poglavlju "Odnosi s javnošću" govori se o temeljnim...
Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama
Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama
Tajana Acman
Neprofitne organizacije su organizacije kojima stjecanje profita nije u fokusu poslovanja. Međutim to ne znači da nisu poslovno i konkurentno orijentirane. Moraju biti izvan kontrole države u njihov način rada i djelovati po načelu etičnosti, transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti. Svaka neprofitna organizacija mora imati jasno iskazanu misiju i viziju. Za provođenje misije potrebni su im određeni resursi, ljudski i financijski kapital, odnosno da bi ostale na tržištu...
Odnosi s javnošću u športu - primjer Real Madrid
Odnosi s javnošću u športu - primjer Real Madrid
Filip Čolak
Postoje mnoge definicije koje objašnjavaju športske odnose s javnošću te njihove ciljeve i funkcije. Športski odnosi s javnošću kao profesija obuhvaćaju skup procesa kroz koje sportske organizacije grade kvalitetan odnos sa ciljanom publikom koji se bazira na međusobnom povjerenju u svrhu pozitivnog ugleda i imidža te kvalitetnog poslovanja. Zbog današnje ogromne popularnosti sporta kao jednog od glavnih aspekata društva športski odnosi s javnošću su zastupljeniji nego ikad....
Odnosi s javnošću: organizacija prometa u mirovanju – primjer Zagrebparkinga
Odnosi s javnošću: organizacija prometa u mirovanju – primjer Zagrebparkinga
Gordana Čupić
Odnosi s javnošću kao multidisciplinarno područje svoj razvoj doživjeli su tijekom posljednjih pola stoljeća. Kroz povijest, njihov razvoj najčešće je prikazan kroz četiri Grunig-Huntova modela. Današnje suvremeno poslovanje ne može se zamisliti bez izgrađenih odnosa s javnošću. Ovaj rad analizira odnose s javnošću organizatora prometa u mirovanju Zagrebparkinga, podružnice Zagrebačkog holdinga d.o.o., modele i specifičnosti njegove komunikacije s okruženjem, dominantne...
Održivi razvoj otoka Paga za turizam novog doba
Održivi razvoj otoka Paga za turizam novog doba
Mia Igić
Povezanost turizma i održivog razvoja dovodi do pojma održivog turizma, odnosno turizma čiji se razvoj temelji na dugom roku te uspostavi poželjne ravnoteže fizičkog okoliša i prihvatnoga kapaciteta destinacije, očuvanju materijalne i nematerijalne baštine lokalne zajednice, a ujedno je dugoročno ekonomski održiv. Razvoj održivog turizma održava neprestan rast raznolikosti interesa za odmorom, relaksacijom i novim doživljajima u modernom društvu. Studijom slučaja otoka Paga...
Održivi razvoj turizma u Republici Hrvatskoj i uloga turoperatora u procesu
Održivi razvoj turizma u Republici Hrvatskoj i uloga turoperatora u procesu
Gabriela Kovačević
Održivi razvoj od iznimne je važnosti za turizam, ali i za cjelokupnu zajednicu. On predstavlja brigu za okoliš, gospodarstvo i društvo, tako da se što učinkovitije troše prirodni resursi. U posljednjih nekoliko godina čovjek sve više postaje svjestan činjenice da treba živjeti zdravo i ekološki razmišljati. Takav način življenja prenosi se i na turizam, pa se tako sve više cijene destinacije koje brinu o održivom razvoju. Održivi turizam u današnje je vrijeme odrednica...

Pages