Pages

Važnost neverbalne komunikacije u poslovnom svijetu
Važnost neverbalne komunikacije u poslovnom svijetu
Lea Kosović
Ljudi govore čak i onda kada ne govore. Ljudi se općenito previše oslanjaju na izgovorene riječi i nisu svjesni kako neverbalni znakovi mogu promijeniti značenje izrečenog. Pokreti, gestikulacije, pretjerano osmjehivanje, ton, rukovanje pa čak i mikropokreti na licu mogu odati skrivenu poruku. Kada netko djeluje sretno, a zapravo nije ili kada je netko bijesan, ali ne želi to pokazati – neverbalni će signali otkriti kako se zapravo osjeća. Neverbalno komuniciranje dolazi prirodno...
Važnost poznavanja lokalne kulture za brendiranje u turizmu
Važnost poznavanja lokalne kulture za brendiranje u turizmu
Mariam Al Gergawi
Predmet je ovoga rada istražiti važnost poznavanja lokalne kulture radi brendiranja u turizmu. Ovaj se predmet istražuje zbog sve veće važnosti poznavanja lokalne kulture čija se važnost posebno naglašava u posljednje vrijeme, kao jedan od ključnih čimbenika za motivaciju turista u odabiru određene destinacije. Poticaj u spajanju lokalne kulture i turizma proizlazi iz novih preferencija turista, a danas je to doživljaj koji se može prenijeti jedino autentičnošću koju pruža...
Važnost primjene strategije komuniciranja u odnosima s javnošću
Važnost primjene strategije komuniciranja u odnosima s javnošću
Božidarka Barac
Komunikacijska strategija sama je srž procesa planiranja i upravljanja u odnosima s javnošću. U današnje vrijeme sve više organizacija shvaća važnost njezine primjene, no postoje i organizacije koje još uvijek ne uočavaju koliko je važno njezino korištenje. Komunikacijska strategija uvelike olakšava proces planiranja i upravljanja. Sam proces upravljanja kampanjama vođen je strategijom – ona je smjernica čitavog plana koja unapređuje i oblikuje put ka njegovom zacrtanom...
Važnost strateške komunikacije u tekstilnoj industriji
Važnost strateške komunikacije u tekstilnoj industriji
Lucija Kačan
Strateško planiranje komunikacije od iznimne je važnosti za budućnost svake tvrtke kako bi se efektivno iskoristili resursi, provele ideje, generirali novi kupci, a naposljetku i uštedilo vrijeme. Prije definiranja strategije komuniciranja važno je definirati željene ciljeve, ciljne javnosti kojima će se tvrtka obraćati te ključne poruke koje želi komunicirati. Komunikacijska strategija treba biti ostvariva, precizno osmišljena, a aktivnosti koje ona uključuje u konačnici moraju...
Važnost strateškog komuniciranja u IT sektoru - komunikacijska strategija tvrtke Infobip
Važnost strateškog komuniciranja u IT sektoru - komunikacijska strategija tvrtke Infobip
Ena Zimolo
Iako je strategija pojam koji seže davno u povijest, ono što danas predstavlja uvelike se razlikuje od vojne terminologije koju je primarno označavala. Danas, govoreći o strategiji, podrazumijevamo „opći plan igre“ neke organizacije (Jugo, 2012: 5), odnosno dugoročno planiranje koraka i mjera koje je potrebno poduzeti kako bi se ostvarili unaprijed definirani ciljevi (Jugo, 2012: 5). Tema ovog rada je prikaz važnosti strateškog komuniciranja pri čemu će se izraditi prijedlog...
Važnost strateškog komuniciranja u zdravstvenom sektoru – komunikacijska  strategija Klinike Svjetlost
Važnost strateškog komuniciranja u zdravstvenom sektoru – komunikacijska strategija Klinike Svjetlost
Ana Lukić
Strateška komunikacija u zdravstvenom sektoru potrebna je za stvaranje i održavanje odnosa liječnika i pacijenata, koji bi trebao biti obilježen transparentnošću i otvorenim protokom informacija. Cilj ovog rada je razviti komunikacijsku strategiju za Kliniku Svjetlost pomoću koje će ustanova biti pozicionirana kao lider u području oftalmologije na hrvatskom tržištu, a stručnjaci ustanove kao vodeći oftalmolozi. Ključnim porukama koje su usmjerene prema ciljnim javnostima želi...
Vizualni identitet korporacija kao ključni komunikacijski alat
Vizualni identitet korporacija kao ključni komunikacijski alat
Heili Bogdanović
Tema je ovoga rada vizualni identitet korporacija i njegov utjecaj na potrošače. Povijest i tradicija korporacije uvelike doprinose komunikaciji korporacije s potrošačima, dok iz toga proizlazi prepoznatljivost brenda s kojim se vrlo često povezuje i vizualni identitet. Različite definicije vizualnog identiteta i vizualne komunikacije dovode do različitih razmišljanja o pojmu marke (eng. brand) i uloge dizajna. Rad se bavi glavnim elementima koji čine vizualni identitet, pa tako i...
Vodstvo kao menadžerska funkcija i temelj uspješnosti u organizacijama
Vodstvo kao menadžerska funkcija i temelj uspješnosti u organizacijama
Ivana Odak
U radu „Vodstvo kao menadžerska funkcija i temelj za postizanje uspješnosti u organizacijama“ govori se o pojmu i procesu vodstva i njegovim ključnim dimenzijama. U radu se daje pregled nekoliko najkorištenijih modela ili pristupa vodstvu kao što su pristup osobinama, situacijski pristup te pristup vodstva temeljen na stilu koji proizlaze iz različitih ponašanja vođe i menadžera u okviru njihovih radnih procesa koji utječu na ciljeve i rezultate u određenim organizacijama....
Zadovoljstvo mladih policajaca internom komunikacijom u policiji
Zadovoljstvo mladih policajaca internom komunikacijom u policiji
Luka Vojvodić
Svaka organizacija, bilo privatna tvrtka, javna institucija, udruga nevladinog sektora ili dr., organizacija je ljudskog rada. Cilj rada može biti proizvodnja sirovina ili proizvoda, pružanje komercijalnih ili javnih usluga, zastupanje interesa javnosti ili pojedinih skupina. Iz tih i mnogih drugih razloga nastaju organizacije. Kompleksnost svake veće organizacije i brojnost unutarnjih i vanjskih interakcija između javnosti, zaposlenika i rukovoditelja valja promatrati kroz odnose s...
Zdravstveni turizam - mogućnosti za razvoj turizma Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan u Ivanić-Gradu
Zdravstveni turizam - mogućnosti za razvoj turizma Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan u Ivanić-Gradu
Dalida Tomek
Zdravstveni turizam u Hrvatskoj bilježi svoje početke još iz doba Rimskog carstva kada su korišteni topli mineralni izvori u svrhu liječenja, a samim time svrstava nas u zemlje s dugom poviješću zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam podrazumijeva lječilišni, medicinski i wellness turizam te je uvjetovan prisutnošću prirodnih ljekovitih čimbenika koji se koriste za poboljšanje i očuvanje zdravlja. Hrvatska, s obzirom na veliku količinu ljekovitih čimbenika kojima...
Značaj društvenih mreža u razvijanju dvosmjerne komunikacije s ciljnim javnostima na primjeru Simpe
Značaj društvenih mreža u razvijanju dvosmjerne komunikacije s ciljnim javnostima na primjeru Simpe
Kristijana Merdan
Društvene mreže su u svakodnevnom životu postale neizbježne — primjenjuju se u komunikaciji s prijateljima, u ostvarivanju komunikacije s raznim organizacijama te podržavaju ljudsku potrebu za društvenom interakcijom. Adrian Palmer i sur. (2009: 162) defniraju društvene medije kao „skup internet aplikacija, platformi i medija kojima je cilj omogućiti suradnju između ljudi i zajedničko stvaranje i razmjenu sadržaja“. Značaj društvenih mreža vidljiv je u interakciji između...
Članstvo u Europskoj uniji i demokratska konsolidacija
Članstvo u Europskoj uniji i demokratska konsolidacija
Andreas Softić
Hrvatski rat za neovisnost i nedemokratski karakter političke vlasti tijekom 1990 ih godina doveli su do zakašnjelog demokratskog sazrijevanja hrvatskog političkog sustava, tj. do odgođene prilike za demokratsku konsolidaciju. Umjesto demokratskih reformi i harmonizacije standardima EU a koje su u to vrijeme zemlje CEE-a već uvelike provodile Hrvatska je dijelom zbog straha od nove imaginarne zajednice južnih Slavena, dijelom zbog internih političkih razloga, dijelom zbog rata i...

Pages