specijalistički diplomski stručni
Analiza upisnih kampanja u 2017. Godini na internetskim stranicama privatnih visokih škola u Hrvatskoj

Dajana Bošnjak (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću