specijalistički diplomski stručni
Utjecaj organizacijske kulture trgovačkih lanaca na oblikovanje imidža i reputacije kod kupaca

Matea Prce (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću