završni rad
Marketing i odnosi s javnošću u kulturi - Zagrebačka filharmonija

Mirjana Ljubičić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću