specijalistički diplomski stručni
Primjena integrirane marketinške komunikacije u kozmetičkoj industriji na primjeru Bobbi Brown

Sara Ursić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću