specijalistički diplomski stručni
Uloga i značaj društvenih mreža u političkim kampanjama
Predsjednički izbori u hrvatskoj 2015.

Tea Škrlec (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću