specijalistički diplomski stručni
Interna komunikacija kao jedan od alata motivacije zaposlenika

Petra Sliško (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment